Five Messages to Valentina Sydney Seer (in Slovak) – 23 January 2022

Správa od Valentíny zo Sydney – 3.1.2022 Náš Pán vysvetľuje, prečo povedal „nie“ Svätému pátrovi Piovi

Keď som sa modlila, zjavil sa náš Pán a povedal: „Valentína, pamätáš si, keď sme s Padre Piom diskutovali o svete? Chcem vysvetliť, prečo Som povedal „nie“ jeho prosbe. Môžem zmeniť svet a môžem okamžite zastaviť vírus.

Ale vieš, že by Mi ľudia neboli vďační, ani by nepovedali ‚Ó, to je zázrak.‘ Verili by, že im vakcína pomohla, lebo veria v injekcie; verili by, že injekcie odstránili chorobu. Preto by Ma nikdy neuznali ako svojho Boha, a preto dovoľujem, aby choroba pokračovala, kým sa ľudia neprebudia a neobrátia sa ku Mne.

„Nie je to tak, že by Som nechcel vyliečiť ľudstvo zo všetkej tejto hroznej choroby, ale ľudia by Ma nespoznali, že Som vyliečil svet. Naďalej by verili očkovaniu a naďalej by žili v hriechu. Musia uznať, že je to zázrak a jediný spôsob je obrátiť sa ku Mne; potom uzdravím svet.“

Pane Ježišu, zmiluj sa nad nami.

http://valentina-sydneyseer.com.au/3-january-2022/


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 14.01.2022 Točiaci sa meč

Keď som sa modlila, prišli za mnou dvaja anjeli a navštívili ma.

Povedali: Náš Pán Ježiš nás poslal, aby sme vám zjavili veci, ktoré ešte nepoznáte. Jeden z anjelov držal v pravej ruke veľmi dlhý meč. Bolo to lesklé striebro s tmavšou rukoväťou, veľmi ostré so špicatým okrajom.

Anjeli povedali: „Prichádzame vám povedať, že náš Pán čoskoro príde súdiť svet. Chceli by ste vidieť, prečo sme priniesli meč?“

„Teraz ti to ukážeme.“ Sledujte!“

Povedali: Zrazu ho anjel držiaci dlhý meč zdvihol, a keď to urobil, začal ním točiť, veľmi, veľmi rýchlo. Potom to vyhodil vysoko do vzduchu celou svojou silou, s takou silou. Meč sa točil tak rýchlo, točil sa svetom, že som sa ho tak bála čo i iba sledovať. Nikdy som nič podobné nevidela a robilo to dosť dlho a potom sa to zrazu zastavilo a ponorilo sa do zeme pre mňa neznámej oblasti konkrétnej krajiny. Meč bol potom vytlačený zo zeme neviditeľnou silou a opretý o skalu s ostrým koncom smerujúcim nahor. Pri pohľade zblízka som videla na konci čepele dosť krvi.

Dvaja anjeli mi potom povedali: „To sa stane čoskoro, lebo náš Pán Ježiš sa už nemôže pozerať na taký hriešny svet. Je príliš urazený. Jeho Najsvätejšie Srdce je neustále zraňované toľkými nevďačnými ľuďmi.“

V duchu som pochopila, že v tej časti sveta, kde sa meč zapichne do zeme, dôjde ku krviprelievaniu.

Povedali: „Valentína, povedz ľuďom, aby činili pokánie, lebo všetky proroctvá sa teraz napĺňajú. Čiňte pokánie a vráťte sa k Bohu, lebo Boh je vaša jediná záchrana.“

Pane, zmiluj sa nad nami.

http://valentina-sydneyseer.com.au/14-january-2022/


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 17.01.2022 Najsvätejšia sviatosť prinesená z Ríma

Keď som bola doma a modlila som sa skoro ráno, po noci veľkého utrpenia za sväté duše sa zjavil anjel a povedal: „Poď so mnou, poď byť svedkom niečoho, čo ti ukážem.

Zrazu sme sa s anjelom ocitli v niečom, čo vyzeralo ako malá kaplnka a vo vnútri som videla pomerne veľa ľudí. Neviem, či to bolo na Zemi alebo v Nebi.

Anjel povedal: Kľakni si.

Zrazu sa objavila krásna tabuľka dôveryhodnosti. Napravo od stola sa objavila mníška, ktorú sprevádzala ďalšia svätica. Mníška priniesla so sebou Najsvätejšiu sviatosť, celá žiariaca a žiariaca v najkrajšej monštrancii. Položila Monštranciu na stôl.

Anjel mi povedal: „Klaňaj sa Ježišovi a povedz ľuďom, aby sa Mu klaňali a aby sa teraz modlili! Teraz je zo všetkého najdôležitejšie byť v prítomnosti Najsvätejšej sviatosti.“ Keď sme sa všetci klaňali a modlili k nášmu Pánu Ježišovi v Eucharistii, náš Pán sa zrazu zjavil ako mladý chlapec, celý žiariaci, stojaci vedľa Najsvätejšej sviatosti. Chcel nám ukázať, že je skutočne prítomný vo Najsvätejšej Eucharistii. Mníška bola z Neba a bola celá oblečená v bielom. Nikdy predtým som ju nevidela. Keď sme všetci kľačali a modlili sa, po Mojej pravici som videla mníšku a svätú pani spoločníčku.

Povedala som anjelovi: „Cítim sa tak šťastná vo svojom srdci. Nebolo by pekné, keby som za ňou nešla a nepoďakovala sa jej osobne.“

Postavila som sa, išla som k mníške, zvítala som sa s ňou a povedala som: „Sestra, veľmi si to vážim a ďakujem ti.

Mníška odpovedala: „Myslela som si, že ti to pomôže. Povedzte ľuďom, aby išli pred Najsvätejšiu sviatosť, lebo to tiež pomôže s koronavírusom. Ľudia musia ísť a klaňať sa Ježišovi v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, ktorú som vám priniesla až z Ríma, zo Svätého mesta. Toto je špeciálne pre vás ľudí v Austrálii. Vždy je nádej.“

http://valentina-sydneyseer.com.au/17-january-2022/


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 21.01.2022 Modlitebná skupina vo večeradle

Po dnešnej Svätej omši sme sa zišli v kaplnke, aby sme začali večeradlový ruženec. Toto je naše prvé stretnutie v Novom roku.

Iba čo som si kľakla, zjavil sa náš Pán Ježiš a presvätá Matka. Obaja sa usmievali a boli veľmi veselí a šťastní. Náš Pán Ježiš s otvorenou vystretou náručou povedal: „Vitajte Moje deti v našej prítomnosti. Čakáme na vás. Je Mi potešením vás všetkých vidieť a mať vás tu v našej prítomnosti. Boli ste nejaký čas neprítomní, ale teraz, keď ste tu, vás žehnám a chcel by Som vás poprosiť, aby ste sa modlili za svet.“

Povedal náš Pán: „Svet je v hroznom chaose. S týmito Corona injekciami, ktoré ponúkajú ľuďom, je toľko zmätku a ľudia nie sú v pokoji. Žijú v strachu, lebo oni, vláda, vás neustále potláčajú a hovoria vám, aby ste ich poslúchli, ale deti Moje, hovorím vám, že vám klamú. Majte vo Mňa silnú vieru. Modlitba je jediné riešenie a dôverujte vo Mňa. Som vždy prítomný a nikdy vás neopustím.“ Kedykoľvek sa ľudia zídu na modlitbe, aby sa modlili Svätý ruženec, náš Pán ku mne hovorí za všetkých. Všetci sme zjednotení v modlitbe k nášmu Pánovi Ježišovi, nášmu Spasiteľovi. Nezúfajte. Všetok hriech a negativita, ktorá nás obklopuje, je ťažkým bremenom a prináša depresiu a smútok. Majte silnú vieru a dôveru v nášho Pána. Požehná vás a ochráni vás.

Pane Ježišu, ďakujem Ti za Tvoje požehnania.

http://valentina-sydneyseer.com.au/21-january-2022/


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 23.01.2022 Do Neba prichádza málo modlitieb

Dnes, počas Svätej omše, pri povýšení chleba a vína, náš Pán Ježiš povedal: „Je Mi ľúto, že vám musím povedať, že pripravujú vojnu, plnou eskaláciou. Sú odhodlaní páchať zlo.“

Povedal: „Samotný tento rok, deti Moje, je Mi veľmi ľúto, že vám to hovorím a varujem vás, že to nebude dobrý rok. Vo svete bude veľa konfliktov a veľa utrpenia, ale chcem, aby ste Mi zostali verní a zo všetkých síl na Mne viseli, inak budete veľmi rozrušení a deprimovaní.“

„Teraz vám klamú o mnohých veciach.“ Žijete v hrozných klamstvách. Povedia vám, že nemajú vodičov, ktorí by vám doručili jedlo do supermarketov; klamú vám. Jedla je stále dosť, no rozdávať chcú čoraz menej. Chcú vás ovládať všetkými možnými vecami a chcú sa uistiť, že zmenšia zásoby, aby ste nemali všetko.“

„Musíte Mi zostať verní, chcem, aby ste sa veľmi usilovne modlili, aby ste stále získali Moje milosrdenstvo, no zároveň bude ľudstvo degradované až na zem. Z toho dôvodu chcem, aby ste zostali silní, činili pokánie zo svojich hriechov a vrátili sa ku Mne. JA Som jediný Spasiteľ.“

Bola som taká smutná, keď mi náš Pán toto všetko hovoril.

Prosila som nášho Pána a povedala: „Pane Ježišu, prečo to dovoľuješ? Nemôžeš to zastaviť? Svet bude v najhoršom stave.“

Náš Pán odpovedal: „Do Neba neprichádza dosť modlitieb, a takto je to stále. Iba veľmi málo ľudí sa ku Mne oddane modlia. Modlitby je málo a ľudia sú na seba príliš hrdí a slepí ku nebezpečenstvu. Ale prichádzajú časy, keď vás budú stále viac ovládať a viac potláčať.“

„Preto chcem, aby ste Mi zostali verní a tesne, veľmi blízko Mňa. Modlite sa, deti Moje, a dôverujte Mi, lebo všade nastanú zmeny, dokonca aj v kostoloch.“

Pane Ježišu zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.

http://valentina-sydneyseer.com.au/23-january-2022/