A World War you can Stop (in Tagalog) – 28 April 2022

ISANG DIGMAANG PANDAIGDIG NA IYO AY MAAARING MAHINTO

Pangulo ng Rusiya

Kremlin

RUSIYA

Mahal na Pangulong Putin,

Ang mga pagpapala ni Hesukristo at ng Kanyang Banal na Inang si Maria ay sumaiyo palagi!

Aking Mahal na Pangulong Putin, binabati kita sa Pangalan ni Hesus – isang Maluwalhating Persona na iyong iginagalang. Pagkatapos mapanood ka sa pagpapatakbo ng iyong minamahal na bansa, Rusiya – isang lupain na inilaan sa Banal na Birheng Maria – Aking may napanood ng may malungkot na puso na kung bakit mo sinalakay ang isang minamahal na bansa ng Ukraina.

Ikaw ay sumusuporta pa rin sa isang Komunistang Sistema – ang Martilyo at Karit. Huwag, dahil ang Komunismo ay masama. Itigil ang Digmaan ngayon, habang ika’y may oras pa, dahil aking alam ang iyong pinaplano na salakayin ang ilang mga Bansa sa kahabaan ng hangganan ng Rusiya. Hindi ka magtatagumpay, dahil ang Tsina, na iyong kaibigan sa sandaling ito, ay sasalungatin ang iyong bansa.

Ang mundo ay naghahanda para sa Digmaang Pandaigdig, na iyo ay maaaring mahinto. Si Hesus, ang Ating Dibinong Panginoon, ay nanonood at naghihintay sa iyo na gumalaw palabas ng Ukraina ngayon. Pakiusap, pakiusap mabalaan, dahil ika’y mayroong kaunting oras na natitira.

Dalhin ang iyong bansa tungo sa isang demokrasya. May labis na pagmamahal at mga panalanging aking hinihiling ito sa iyo.

Sa pamamagitan ng Ating Panginoon at Diyos, na Mahal na mahal ka.

Naway sumaiyo ang Mga Pagpapala ng Diyos,

Lingkod ng Diyos,

[pinirmahan]

William Costellia


[Orihinal na Mensahe: https://littlepebble.org/2022/04/28/a-world-war-you-can-stop-28-april-2022/]