Russia Will Invade Europe (in Tagalog) – 16 May 2022

PARA SA: Lahat ng mga Pamahalaang Europeo at mga Bansa ng NATO

MULA KAY: Mr. William Costellia (Tagakita/Bisyonaryo ng Australia)

PETSA: 16 Mayo 2022

PAKSA: RUSIYA AY SASALAKAYIN ANG EUROPA

Minamahal na mga Ginoong Pangulo, Punong Ministro, Mga Pinuno ng Pamahalaan ng Europa at NATO

Aking hiling na kayo at ang inyong Bayan ay maging mabuti sa panahong ito ng krisis sa mundo. Ang Digmaan sa Ukraina ay ang umpisa pa lamang. Pakiusap na mag-ingat at manatiling alerto dahil ang Rusiya ay nagnanais na salakayin ang Europa. Samakatuwid, maging mapagbantay at maging handa upang kontra-atakehin ang Pwersang Ruso.

Ang impormasyong ito ay ibinigay ni Hesukristo, at ng Ina ng Diyos. Ito ay makabuluhan kaugnay sa pagtatayang “Dugong Buwan” na nagaganap sa ating sistemang solar. Sa katunayan, ngayong araw na ito, 16 Mayo 2022, ito ay makikita sa buong mundo bilang isang Eklipse. Ang sumusunod na Mensahe ay propesiya at ibinigay sa isang Tagakita sa Arhentina na kilala bilang si “Luz de Maria”:

Luz de Maria – ANG PINAKA SANTONG BIRHENG MARIA – 17 Oktubre 2015

“Minamahal, ang galit at ang labanan sa kapangyarihan para sa kontrol ng buong sangkatauhan ay nagpapatuloy. Ito ay isang nakatagong panganib para sa mga Tao ng Aking Anak sa buong mundo. Ang sangkatauhan ay hindi pinagiisipang mabuti ang panganib ng Ikatlong Digmaang Pandaigdig, bagaman, mula noong iilang pagkakataon noon, aking nabanggit na ang digmaan ay magsisimula dahil sa isang maliit na bansa.”

“Ang mga alyansa sa pagitan ng mga bansa ay ipagkakanulo at ang Oso ang kukuha ng kapangyarihan upang pamunuan ang pagsalakay sa Europa sa gitna ng mga palatandaan sa araw at sa buwan na pinahintulutan ng Aking Anak para ang Kanyang Bayan ay magising, ngunit dahil ang Kanyang Bayan ay hindi nagigising, ang lupa ay magbibitakbitak dito at doon, at yayanig sa isang bansa at sa iba pa.”

Tingnan ang Website: https://www.revelacionesmarianas.com/libros/en/lunas_de_sangre.pdf


“Unang dugong buwan sa Mayo

https://www.timeanddate.com/eclipse/lunar/2022-may-16

Ang ikalawang eklipse ng buwan (dugong buwan) ng 2022 ay mangyayari sa 7-8 ng Nobyembre

https://www.timeanddate.com/eclipse/lunar/2022-november-8


[Orihinal na Mensahe: https://littlepebble.org/2022/05/17/russia-will-invade-europe-16-may-2022/]