Message 842 (in Slovak) – 17 May 2022

Správa 842 – 17. mája 2022 21. máj 2022 — 08:13 Doručené

POSOLSTVO OD NÁŠHO PÁNA A NAŠEJ PANÍ WILLIAMOVI COSTELLIOVI 17. MÁJA 2022

Európa bude napadnutá Ruskom, aby priviedlo celý svet do Veľkej vojny; prevzatie krajín Švajčiarska, Rakúska, severných národov, Talianska, presun do Európy zo Stredozemného mora – Európa sa rozdelí, lebo Francúzsko sa dostane do občianskych nepokojov – narušené hranice Španielska; oblasti nepripravené – Indonézia a Papua-Nová Guinea: zemetrasenia a hory budú explodovať – Austrália: Dážď bude pokračovať, čo spôsobí presun pevniny do mora.

WILLIAM: Vidím nášho Pána Ježiša, našu Svätú Matku, Máriu, Svätého Michala, Svätého Menoloutisa, Svätého Amor Dei, Svätého Jozefa, Svätého Jána Krstiteľa, Svätého Viliama, Svätého Andramadetra a Svätého Štefana.

Objaví sa Biely kríž a ja urobím znamenie kríža +. Z Kríža vyžaruje veľa lúčov Bieleho Svetla a Ježiš a Mária sa zrazu objavia s anjelmi a svätými. Ježiš a Mária ma vítajú znamením kríža, rovnako ako všetci, ktorí s nimi prišli:

„V mene Otca i Syna i Ducha Svätého Amen. Ježiš hovorí a hovorí:

NÁŠ PÁN: „Pozdravujem ťa, Môj milovaný budúci vikár Môjho domu na Zemi! Pozdravujeme vás s našou láskou a požehnaním. Ďakujeme ti za tvoje utrpenie a obetovanie tvojho zbičovaného srdca zasväteného Mne, tvojmu Svätému Spasiteľovi a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.“

WILLIAM: Všetci sú oblečení v krásnych farebných šatách. Ježiš hovorí a hovorí:

NÁŠ PÁN: „Dnes, Môj milovaný syn, našim Srdciam najdrahší – dnes sme ťa prišli pozdraviť – skrze skúšky, ktorými prechádzaš. Je to požehnaný deň, nielen kvôli tvojim narodeninám, ale aj preto, že dnes sme My z Neba zachránili mnoho duší, aby sme naše deti pripravili na nadchádzajúce roky veľkých skúšok, skôr ako prídem znova na svet pri Mojom Druhom Príchode.

„Ty, Môj sladký anjel Božskej lásky a obety, si obetovaný za ľudstvo na začiatku siedmich rokov veľkého utrpenia a triumfu Nepoškvrneného Srdca Márie, Mojej Najsvätejšej Matky.“

„Moje milované deti sveta, ľudstvo rýchlo smeruje k Veľkej svetovej vojne, ktorá zažije plnú moc nepriateľov Boha – Ruska a Číny. Všetky krajiny, ktoré sú v Európe neutrálne, sa musia pripojiť k Spojeným krajinám Európy, lebo sú ohrozené silou Ruska. Európa bude napadnutá Ruskom, aby priviedlo celý svet do Veľkej vojny, ktorá prinesie veľké utrpenie celému svetu.

„Modlite sa, deti Moje. Žiadam všetky deti, aby išli na všetky miesta zjavenia na svete a prosili Matku Božiu, hľadajúc Jej modlitby a príhovor, aby premohli všetky tieto národy, ktoré budú napadnuté. Európa sa rozdelí, deti Moje, lebo Francúzsko sa dostane do občianskych nepokojov, čo spôsobí veľa zmätku a Rusko napadne krajiny Európy, prekvapivo vezme krajiny, ktoré sú veľmi prekvapené leteckou silou – Švajčiarsko, Rakúsko a všetky severné národy – a tiež zaútočí na Taliansko a sa presunie do Európy zo Stredozemného mora.“

„Moje milované deti v Európe, otvorte svoje srdcia a neustále sa modlite za svoje krajiny, lebo to bude veľmi krvavé a Španielsko bude mať pocit, že sú narušené jeho hranice – oblasti nepripravené.“

„Milujem vás, deti Moje, ale vy kráčate do jamy neprávosti, lebo ste stratili vieru. Vráťte sa k Mojej Matke a ku Mne [Mne] a neprestajne sa modlite. Deti Moje, milujem vás, ale prosím, aby ste sa modlili Svätý ruženec.

Táto modlitba je spojená s Pokojom a práve preto k vám pošlem svoju Najsvätejšiu Matku s Anjelom Božskej Lásky – ktorý je iba Mojím Malým kamienkom –, aby vás osvietil a povzbudil v tomto čase.“

„Syn Môj, teraz je tvoj čas viesť a zachraňovať Moje deti, lebo tvoja hodina skúšky je teraz tu. Naber odvahu, Môj svätý syn a JA ťa žehnám: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.”

„Moja Najsvätejšia Matka si želá hovoriť s tebou.“

WILLIAM: Panna Mária prichádza dopredu. Je oblečená v krásnych červenkastých šatách s dvanástimi hviezdami na hlave.

NAŠA PANÍ: „Pozdravujem ťa, Moja vzácna Biela skala večnej spásy, William Costellia – pozdravujem ťa, syn Môj, a žehnám ťa na tvoje narodenie. Rok 72 je veľmi dôležitý, lebo je to začiatok budúcnosti tvojho Volania, Môj sladký syn, Môj anjel Božskej lásky.“

„Prosím všetky deti sveta, aby sa teraz obrátili k Bohu, lebo času zostáva málo, lebo čas sa kráti, lebo svet bude utrpieť veľké utrpenie kvôli Veľkej vojne, ktorá nebude iba v Európe, ale Čína expanduje a prinesie veľké utrpenie tichomorským národom.

„Utrpenie bude narastať chorobami. Pozrite sa na krajiny Indonézia a Papua-Nová Guinea, lebo zemetrasenia a hory vybuchnú a spôsobia veľa úmrtí a utrpenia.

„Modlite sa deti za Austráliu, lebo dážď bude pokračovať a spôsobí presun pôdy do e more. Deti Moje, prosím vás, aby ste sa modlili Môj Najsvätejší ruženec, keďže je to teraz dôležité.“

„Čo viac vám môžem povedať, deti Moje. Nezabudnite na korunku Božieho milosrdenstva, deti Moje, lebo sú to modlitby, ktoré zmenia srdcia Mojich detí.

„Milujem vás, deti Moje, a posielam vám Svätého anjela – špeciálneho anjela Božej ochrany – aby vám pomohol [v] tomto roku veľkej skúšky. Zostaň v pokoji, Môj svätý syn, lebo sa veľmi zmeníš. Milujem ťa a žehnám ťa +. Žehnám všetky deti, ktoré sa usilujú konať Božiu vôľu. +”

WILLIAM: Naša Svätá Matka sa vracia k nášmu Pánovi Ježišovi a hovorí:

NAŠA PANÍ: „A vidím najmä všetkých tých, ktorých mi Boh dal.“

WILLIAM: Ježiš aj Mária žehnajú mňa a celý svet, rovnako ako všetkých svätých, ktorí prišli s nimi.

NAŠA PANÍ: „Milujeme ťa, synu, a žehnáme ťa: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.”

[See website: https://littlepebble.org/2022/05/21/message-842-17-may-2022/]