Seven Messages to Valentina Sydney Seer (in Slovak) – 6 May to 4 June 2022

Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 06.05.2022 Pokor sa

Kľačala som v kostole, keď okolo mňa veľakrát prešiel náš Pán Ježiš, oblečený celý v bielom. Potom sa zastavil a Svätým prstom zo svojej pravej ruky ukázal na mňa a povedal veľmi vážnym tónom: „Pokor sa.

Povedala som: „Pane, som pokorná.“

Povedal: „Viac! Nie si dosť skromná,“ Potom šiel k svätostánku a zmizol. Náš Pán chce, aby sme sa ponížili až do ničoho. Musíme si uvedomiť, že nie sme nič, lebo náš Pán nemá rád pýchu. Pýcha je pre Neho jednou z najhorších vecí.

Náš Pán povedal: „Trpel Som pre pýchu.“

https://valentina-sydneyseer.com.au/6-may-2022/


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 8.5.2022 Sväté duše žiadajú o koláč a chlieb

Dnes ráno prišiel anjel a vzal ma do očistca. Navštívili sme veľa skupín duší a pre každú skupinu som mala iné úlohy. Tiež som sa s nimi rozprávala a utešovala som ich.

Potom anjel povedal: „Je tu ďalšia skupina, ktorú musíme ísť vidieť.“ Trochu sme zostúpili a prišli sme na otvorené pole, veľmi nudné a ponuré, kde sme stretli ďalšie duše, ktoré čakali. S niektorými sme sa dali do reči, keď som neďaleko za nami zbadala skupinku dám. Pozerali sa na mňa a počula som, ako si celí vzrušení hovorili: „Ach, to je tá pani, ktorá dáva ľuďom koláč a chlieb. Ale videli ste? Vždy je s ňou malý chlapec, veľmi pekný malý, chlapec. Kamkoľvek ide ona, On ide s ňou. Nikdy ju neopustí.“ S anjelom sme ich počúvali, pozreli sme sa na seba a začali sa usmievať. Tieto duše nepoznali moje meno. Hovorili mi iba ako ‚tá dáma‘.

Zasmiala som sa a povedala som: „Preboha.“ Hneď v srdci som vedela, že ten malý chlapec, ktorého mohli vidieť, bol malý chlapec Ježiš, ktorý ma vždy chráni a vedie. Duše v očistci Ho nemajú spoznať, kým nie sú očistené.

Spýtala som sa anjela: „Ach, ako vedia o malom chlapcovi?“

Odpovedal anjel. „Môžu Ho vidieť!“

Povedala som: „Ďakujem Ti, môj Pane, malý chlapec Ježiš.“

Pri pohľade na mňa si duše povedali: „Poďme sa jej opýtať, či nám môže dať nejaký ten pekný koláč a chlieb.

S odvahou ku mne pristúpili a spýtali sa: „Pani, môžeme si dať koláč a chlieb? Sme veľmi hladní. Prosím, pomôž nám.“

Odpovedala som: „Iste, dám ti koláč a chlieb,“

To znamená, že im budem pomáhať tým, že sa za nich budem modliť, obetovať ich nášmu Pánovi na Svätej omši a obetovať za nich Sväté prijímanie, ktoré prijímam, keďže to vyživuje ich dušu. Duše v očistci sú veľmi hladné po chlebe. Chlieb predstavuje Sväté Slovo Božie, ktorým ich duchovne kŕmite a tiež, keď sa za nich modlíte. Koláč predstavuje sladkosť; pomáha im to v ich utrpení. Počas slávenia Svätej omše, keď sa náš Pán slobodne obetuje, ako to urobil na svätom kríži na Kalvárii, vidím prichádzať Sväté duše a zhromaždiť sa pred oltárom. Všetci kľačia a netrpezlivo čakajú, kým ich okamžite ponúknu. Viem, že náš Pán ich všetkých vidí.

Počas konsekrácie, keď je náš Pán obetovaný na omši, ktorá sa dáva a obetuje za nás všetkých, sú tam aj duše, ktoré sa skutočne modlia a čakajú, že budú vykúpené. V tej chvíli čakajú, že ich niekto ponúkne nášmu Pánovi, či už kňazovi alebo koncelebrovi. Duše si nevedia pomôcť. Ak sú počas zasvätenia obetované duše nášmu Pánovi, je to pre nich veľmi dobré, ale niekedy, keď ich kňazi nespomínajú, musia čakať. Niektorí sú pozdvihnutí pri oltári, niektorí nie a zostávajú. Závisí to od stavu hriechu, ktorý mali. Niektoré môžu byť prečistené okamžite.

Je to veľká záhada. Keď pristupujeme k oltáru, aby sme prijali Sväté prijímanie, tiež pozorujem, ako sa sväté duše pohybujú na obe strany, aby nám uvoľnili miesto, lebo vedia, že ľudia prichádzajú, aby prijali Najsvätejšiu Eucharistiu. Duše prichádzajú k oltáru počas trvania omše. Po skončení Svätej omše sledujem, ako sa vracajú späť do svätostánku. Sú vždy blízko svätostánku v kostole, v noci aj skrze deň. Tu bdejú pred naším Pánom a čakajú, kým ich niekto obetuje. Preto sú neustále v cirkvi. Sväté duše potrebujú naše modlitby a obety a potrebujú, aby sa za ne obetovali Sväté omše.

Ďakovala som svojmu Pánovi, malému Chlapcovi Ježišovi, že je vždy so mnou a chráni ma. Pamätám si, ako mnohokrát preblahoslavená Matka povedala Pánovi Ježišovi ako malému chlapcovi: „Synu, daj pozor, aby si bol vždy s Valentínou a ochraňuj ju, kamkoľvek pôjde.

Povedal: „Áno, Matka,“

Ó, aké krásne je vidieť Blahoslavenú Matku, ako sa prihovára nášmu Pánovi ako Matka.

https://valentina-sydneyseer.com.au/8-may-2022/


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 11.05.2022 Poznať Ma je najväčší poklad, ktorý vám ponúkam tu na Zemi

Dnes ráno som mala veľa utrpenia pre Sväté duše. Keď som sa modlila, zjavil sa náš Pán Ježiš a povedal: „Povedz ľuďom, aby neboli chamtiví, nehromadili materiálne statky a nepripájali sa k nim, lebo čoskoro bude všetko bezcenné. V Mojich očiach sú to odpadky! Zabudnite na voľný čas a dobré časy.“

„Súdim ich znova a znova,“ povedal náš Pán.

To znamená, že keď zomrieme, náš Pán nás bude súdiť podľa toho, ako sme boli pripútaní k materiálnym veciam, a bude nás súdiť znova a znova.

Povedal: „Namiesto toho im povedz, aby sa obrátili a činili pokánie, aby sa ku Mne priblížili a spoznali Ma, a to je najväčší poklad, ktorý vám ponúkam tu na Zemi.“

„Teraz žijete vo veľmi nebezpečných a neistých časoch. Každý deň sa pred vami odvíjajú veci. Vaša, ekonomika klesá a tak skoro sa to nezlepší. Svetoví lídri vám povedia, že v bankách už nie sú nijaké peniaze, najmä v Rezerve Bank, veľkej korporácii, ktorá vedie všetky ostatné banky. Zasiahnu vás aj vysokými cenami bývania.“

„Chcem vás tiež varovať, že vám povedia, že je nedostatok jedla, a presvedčia vás, že je to pravda. Samozrejme, že vám všetkým klamú. Bolo by múdre, keby ste si všetci vybrali nejaké peniaze z banky, aby ste si ich nechali doma na úschovu, aby ste prekonali chvíle, keď ich budete potrebovať.“

„Práve teraz vás všetkých na svete nečaká nič dobré. Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou sa nezastaví, ale ešte nejaký čas bude pokračovať. Putin sa nechce dohodnúť so nijakým národom na uzavretí mieru.

„Je tu príliš veľa kontroly. Vo svete je priveľa zla a chcú vás ovládať za každú cenu.“

„Modlite sa, ľud Môj, a verte Mi. JA Som váš život, vaše svetlo a váš sprievodca tým všetkým. Svet je teraz v úplnej temnote a hriechu. To Ma rozčuľuje, lebo ľudia sa nezobúdzajú a nie je veľa času.“

Náš Pán povedal: „Valentína, povedz ľuďom, aby sa nebáli, ale povedz im, aby sa modlili a verili Mi. Všetkých vás žehnám a buďte v pokoji. Zostaňte Mi verní a zostaňte so Mnou, vediac, že vás nikdy neopustím, lebo vás všetkých milujem. Buďte Mojím verným zvyškom, ktorý tak veľmi milujem.“

Náš Pán chce, aby sme hromadili duchovné veci, ktoré nám budú prospešné v našej duši, vo večnosti.

https://valentina-sydneyseer.com.au/11-may-2022/


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 15.05.2022 Žena zahadzuje prosby za iné deti.

Raz ma vzali do kostola niekde na svete, kde bola najkrajšia socha našej Presvätej Bohorodičky Márie. Videla som veľa fotiek detí zoradených pred sochou. Ľudia prichádzali a nechávali prosby a obrázky svojich detí pred Najsvätejšou Matkou a modlili sa k Nej, aby sa prihovárala za ich deti. Zrazu som videla, ako žena kráčala uličkou a prišla pred sochu Presvätej Bohorodičky. S hnevom schmatla fotografie detí a násilne ich odhodila nabok. Potom tam umiestnila fotografie svojich vlastných detí, hneď vedľa sochy Blahoslavenej Matky. Myslela si, že Najsvätejšia Matka sa môže modliť iba za jej deti a nie za ostatné.

Blahoslavená Matka plakala, keď povedala: „Pozri! Silne chce, aby Som sa prihovárala iba za jej deti a nie za ostatné. To Ma veľmi rozčuľuje, lebo milujem všetky svoje deti.“

„Bola Som smutná vždy, keď to urobili, a dokonca Som plakala. Niektorí ľudia na svete sú takí vytrvalí, že chcú iba pre seba a aby bolo všetko rýchlo zodpovedané. Myslia iba na svoje deti, ale nikdy nemyslia na iných. Milujem aj ostatných a tí druhí asi trpia viac.“

Blahoslavená Matka bola veľmi rozrušená. Toto si dobre pamätám. Spôsob, akým táto žena zahodila fotografie ostatných detí, si v duchu pomyslela: ‚všetci ste nič; dôležité sú iba Moje deti.‘ Pre blahoslavenú Matku je to veľmi urážlivé. Milosti sú nám dané, keď sa modlíme za druhých, lebo sme dobročinní a pokorní.

Blahoslavená Matka sa môže prihovárať za všetky svoje deti.

http://valentina-sydneyseer.com.au/15-may-2022/


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 29.05.2022 Nanebovstúpenie nášho Pána. Modlite sa vždy v Žiari k nášmu Pánovi

Dnes počas Svätej omše sa náš Pán zjavil celý v nádhernom bielom.

Povedal: „Vždy sa ku Mne modlite v žiarení a vždy Mi dôverujte, lebo JA Som vždy s vami.

„Ale tiež vám chcem povedať, že pred vami všetkými je veľa udalostí, ktoré vám neprezradím, lebo vo vás nechcem vyvolať strach. Zažijete ich.“

http://valentina-sydneyseer.com.au/29-may-2022/


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 3. 6. 2022 Ctite Moje Najsvätejšie Srdce v mesiaci Jún

Náš Pán Ježiš sa zjavil a prehovoril, keď sme sa modlili večerný ruženec.

Povedal: „Povedz ľuďom, aby si v tomto mesiaci júni uctili Moje Najsvätejšie Srdce. Moje Najsvätejšie Srdce je také výnimočné a tak veľmi miluje ľudstvo, no dnes Ma ľudia popierajú a prebodávajú Ma toľkými urážkami, ktoré prichádzajú zo sveta a idú priamo skrze Moje mučivé Srdce.

„Nikdy v dejinách ľudstva nebol hriech taký hrozný ako teraz. Ľudia stratili výčitky svedomia. Žijú tak bezstarostne, akoby to bolo všetko normálne.“

„Hovorte ľuďom o pokání a ohlasujte Moje Sväté Slovo.“

Náš Pán nás okamžite uzdravuje, keď činíme pokánie a vyznávame sa Mu, a daruje nám pokoj. Mier v našej duši. Boh obnovuje pokoj a lásku v každom človekovi prostredníctvom sviatosti spovede.

Pane, zmiluj sa nad ľudstvom a modlíme sa, aby ľudia činili pokánie a zmenili sa.

http://valentina-sydneyseer.com.au/3-june-2022/


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 4. 6. 2022 Univerzálny kríž nad Zemou

Na modlitbovej skupinke, keď sme recitovali bolestné tajomstvá posvätného ruženca a prišli sme k piatemu tajomstvu, k ukrižovaniu, náš Pán Ježiš mi pozdvihol ducha. Bola som vyvýšená vysoko nad ľudí v našej modlitebnej skupine. Zrazu som bol zdvihnutá vysoko nad Zem a ocitla som sa vo vesmíre. Zostala som na kolenách, lebo som rozjímala o utrpení nášho Pána Ježiša. Zrazu bolo všetko otvorené, aby som videla.

Náš Pán Ježiš potom povedal a ukázal mi: „Pozri na Môj svätý kríž, na ktorom zomrel Syn človeka za celé ľudstvo. Vieš, že toto je univerzálny kríž?

„Chcem, aby ste išli z východu na západ a zo severu na juh a pozvali celé ľudstvo ku Mne. Nechajte ich pod Mojím svätým krížom a povedzte im, aby činili pokánie a prosili Ma o Moje milosrdenstvo.“

„Je to Moja posledná prosba, aby Som zachránil všetkých predtým, ako sa ponoríte do najhlbšej temnoty bez návratu.“

„Môj svätý kríž je univerzálny a najmocnejší. Nič nie je nad Mojím svätým krížom a bez ohľadu na to, bez Môjho svätého kríža niet spásy. V okamihu vám odpustím a vyliečim vás, keď Ma o to úprimne požiadate.“

„Valentína, neboj sa prehovoriť a šíriť Moje Sväté Slovo tak ďaleko, ako iba môžeš. Chcem zachrániť svet svojím univerzálnym a mocným krížom.“

„Všetkých vás žehnám a buďte v pokoji.“

Náš Pán Ježiš mi vo videní ukázal:

Teraz som bola niekde vo vesmíre s naším Pánom Ježišom stojacim vedľa mňa. Nad zemou, priamo v strede, stál obrovský svätý kríž, celý žiariaci. Stáť na obzore vyzeralo tak krásne a mocne. Je univerzálny a stojí priamo v strede, nad zemeguľou. Lúče zlatého svetla vystreľovali z kríža všade smerom k Zemi. Zem vyzerala tak krásne a tak farebne. Jasne som videla oceány, také obrovské a vodu, tú najžiarivejšie modrú. Videla som časti Zeme pokryté zeleňou. Všetko to vyzeralo tak živé.

V úžase nad Božím stvorením som povedala: „Ó, planéta Zem je taká krásna a mali by sme si ju vážiť a ďakovať za ňu Bohu. Je to univerzálny kríž, na ktorom náš Pán zomrel za nás všetkých, aby nás všetkých vykúpil. Vidí tiež, že my na planéte Zem žijeme v strašnom nebezpečenstve so všetkými druhmi škaredých udalostí, ktoré sa k nám blížia. Chce nás všetkých zachrániť, lebo nás veľmi miluje.

Ďakujem Ti, Pane Ježišu. Zmiluj sa nad nami všetkými.

http://valentina-sydneyseer.com.au/4-june-2022/