Message 845 (in Tagalog) – 16 July 2022

MENSAHE NA IBINIGAY NG ATING MAHAL NA INA KAY WILLIAM COSTELLIA NOONG IKA-16 NG HULYO, 2022

MENSAHE BLG. 845

Kapistahan ng Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo (Mahal na Birhen del Carmen)

Australya: Ang Tulay ng Harbour at Teatro ng Opera ay babagsak – Isang napakalaking Asteroid ang darating ng malapit na malapit sa atmospera. Espanya ay parurusahan sa lalong madaling panahon; Ang Pransya din, ay maaapektuhan; Rusiya ay dadaloy sa mga Hilagang Bansa ng Europa – Inglatera: isang napakalumbay at malungkot na kaganapan ay mangyayari, sa lalong madaling panahon, kasama ang Makaharing Bahay – Tsina ay naghahanda na salakayin ang Taywan – Ang Vatican ay mapupunta sa matinding paglalagablab; ang kalaban ay ilalagay ang Watawat ng Komunismo sa ibabaw ng Basilika – Bansang Hapon: isang malaking lindol ang maghahati sa mga Isla.

WILLIAM: Mga 4 pm na. Si San Miguel ay nakatayo sa harap ko at niyang sinabi na maghintay sa pagsusumamo para sa Reyna ng Langit.

Ang Puting Krus ay lumilitaw na napakaliwanag sa Banal na Lupain. Ang Banal na Krus ay tila napakaliwanag, papunta pataas at pababa, sapagkat ito ay hindi kalayuan mula sa aking kinalalagyan. Nasa paligid ko ang nasa mga 20,000 Arkanghel na nakasuot ng puti, mula sa Koro ni San Miguel. Ang lugar sa paligid ko pataas ng langit, nag liwanag.

Ang ating Mahal na Ina ay bumaba sa isang dumadaloy na puting liwanag at nakatayo ng may mga 15 talampakan mula sa lupa – mga 5 talampakan mula sa akin. Ang ating Mahal na Ina ay yumuko sa ibabaw ko at hinangkan ako sa ulo – Ang Ating Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo. Ang ating Banal na Ina ay napakaganda at nakangiti habang Siya ay bumabati sa sakin at nagsasabing:

ATING MAHAL NA INA: “Binabati kita, Aking minamahal na anak ng predileksyon, William, mahal Ko, ang iyong Makalangit na Ina at Pinagpapala kita, Aking mahal na anak, panghinaharap na Bikaryo ng Aking Banal na Anak na si Hesus at ng Kanyang Banal na Simbahan sa Lupa. Aking banal na anak, na siyang naghihintay kay Hesus na palayain siya mula sa mga tanikala na humahawak sa kanya sa bilangguan ng kasamaan. Maging mapayapa, dahil itong pagkakakulong ng Aking mahal na anak ay matatapos na sa lalong madaling panahon, dahil lahat ng kanilang inilagay sa iyo, na labag sa batas at makasalanan, ay ibabagsak na sa nalalapit at ang mga may masamang kalikasan at mga intensyon ay makikita kung ano ang ibig sabihin ng pag gamit ng sistema upang ibaling ang mga kaluluwa laban sa kabutihan. Huwag matakot, Aking anak.”

“Ang Australya ay makakatanggap ng maraming mga pagkastigo laban sa lupain at sa mga tao nito at mauunawaan nila kung ano ang kanilang idinulot laban sa Aking anak, na magpapabalik sa sangkatauhan na pag-isipang mabuti kung bakit sila nagdulot ng labis na pagdurusa sa iyo. Magkakaroon ng mas maraming mapangwasak na baha at ang Sydney ay masisira, dahil ang lupain ay maghahati at dadalhin ang mga malalaking monumento sa pagkasira. Ang lungsod ay Babagsak at ang Tulay ng Harbour ay babagsak kasama ng Teatro ng Opera at maraming tao ang mamamatay at ang mga awtoridad ay darating sa paniniwala at mauunawaan kung ano ang kanilang ginawa sa iyo.”

“Ikaw ay babangon papunta sa matinding kaitaasan dahil ang sangkatauhan ay maniniwala sa Salita ng Aking Dibinong Anak na si Hesus at ang mga Salita na aking naihatid sa iyo sa loob ng 40 na taon, nagbabala sa sangkatauhan, dahil ang mga tao ng Australya ay tumanggi na maniwala sa mga Banal na Mga Mensahe na ibinigay sa kanila. Maniwala ka sa Akin, Aking banal na anak, ang mga tao ng bansang ito ay makikita kung ano ang kanilang nagawa sa iyo, Aking banal na Asawa ng mga Huling Panahon.”

“Kapag ang kalangitan ay nakalantad sa isang ilaw na magniningning, ng napakaliwanag, ito ay magiging isang aksyon na dulot ng pagaaninag mula sa isang Asteroid, na darating ng malapit na malapit sa atmospera. Ang bato na ito ang magiging sanhi ng labis na kaguluhan sa atmospera, sapagkat ang Asteroid ay magiging napakalaki at kung ito ay tatama sa lupa ito ay magiging sanhi ng pagkalipol ng mundo. Kalasagan ang iyong mga mata mula sa ilaw at manatili kung nasaan ikaw ay naroroon at manalangin.”

“Aking mga anak, inyo’y hindi pa rin tinatanggap ang mga Babala na Kami ng Langit na ipinadala sa inyo.”

“Ang Espanya ay parurusahan sa lalong madaling panahon, sapagkat ang mga bansa mula sa Gitnang Silangan ay salakayin ito at magdadala ng takot sa ibabaw ng mga bansa.”

“Ang Pransya din, ay maaapektuhan, na magdudulot ng pagiging hindi mapakali ng bansa, sapagkat ito ay magdadala sa mga Muslim sa pag-aalsa, na nagdadala ng dibisyon sa mga bansa.”

“Ang aking mga anak ay makakatulog na hindi napagtanto na ang Rusiya, ang Oso, ay nagigising na at dadaloy sa mga Hilagang Bansa ng Europa, na nagdadala ng digmaan sa mga bansa ng Sweden, Denmark, Norwega at Silangang Alemanya, sa napaka, lalong madaling panahon. Sila ay kumikilos na parang walang nagaganap, ngunit ang atake sa Ukraina ay ang pinaka pagbubukas ng Malaking Digmaan. Ito ay nagsimula noong 2014. Gumising, Aking mga anak, sapagkat ang mundo ay naghahanda para sa Ikatlong Digmaang Pandaigdig.”

“Ang Inglatera, isang lupain na naniniwala na hindi ito mahahawakan, ay magugulat, sapagkat ang isang napakalumbay at malungkot na kaganapan ay mangyayari, sa lalong madaling panahon, kasama ang Makaharing Bahay. Manalangin, Aking mga anak.”

“Ang Tsina ay naghahanda na salakayin ang Taywan, na gagawa ng malinaw na daan, para sa U.S.A., ay darating upang ipagtanggol ang bansa, ngunit ito ay magdadala ng matinding dibisyon para sa U.S.A. Manalangin, Aking mga anak, dahil ang sangkatauhan ay nagdadala ng maraming mga pag-angkin.”

“Manalangin, Aking mga anak, para sa Timog Amerika at ang mas maliit na mga bansa sa pagitan ng Timog at Hilaga ng Amerika, dahil ang mga malalaking alon ay darating upang hatiin ang maliit na mga bansa, Kuba, Jamaica, Haiti, Republikang Dominikano, Puerto-Riko at ang Birheng Mga Isla. Ang Timog Amerika ay guguho na nagdadala ng Komunismo sa iilan sa mga bansa, ngunit ito ay hahatiin ang mga tao at magdadala ng malaking dibisyon – at ang kakulangan sa pagkain ay magdadala din ng malaking dibisyon – sa mga tao. Manalangin mga anak, manalangin, sapagkat ito ay nasapamagitan lamang ng maraming panalangin na magbabago sa paraan ng mga bagay.”

“Manalangin para kay Papa Benedikto, dahil sinusubukan niya, sapagkat ang kanyang edad ay isang tanda na ang kanyang oras ay napakalapit na. Ang Vatican ay mapupunta sa matinding paglalagablab at ang kalaban ay ilalagay ang Watawat ng Komunismo sa ibabaw ng Basilika upang ipakita sa mundo na ang Komunismo ay nanalo.”

“Ang mga Bulkan ay sasabog sa lahat ng dako na magdudulot ng malaking kaguluhan sa mundo.”

“Bansang Hapon, makinig sa Akin ngayon: Isang malaking lindol ang maghahati sa mga Isla. Ako ay naghahangad ng panalangin mula sa maraming tao, dahil nasa pamamagitan lamang ng panalangin na mababago ang puso ng Aming mga anak.”

“Pakinggan ang Aking Mga Salita, Aking minamahal na mga anak, sapagkat ang digmaan ay dumating na at sa lalong madaling panahon ang isang taong nasa kapangyarihan ay papatayin, na magdadala ng matinding pagdurusa para sa mundo.”

“Ako ay darating muli sa lalong madaling panahon, sapagkat Aking nais na kausapin ang Aming mga anak, sapagkat ang mga panahon ay napakaseryoso. Mahal ko kayo, matamis na mga anak at ako’y nagbibigay sa inyo ng Anghel mula sa Koro ng mga Arkanghel. Manalangin, Aking mga anak at huwag matakot. Isuot ang  Skapularyong Kulay del Carmen – ito ay isang Tanda ng proteksyon para sa iyong mga kaluluwa. Pinagpapala ko kayo: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

“Aking pinagpapala ka, Aking banal na anak: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

“Huwag matakot, sapagkat ang tulong ay nasa iyong daan, sa lalong madaling panahon at ang iyong gawain ay magpapatuloy, dahil ikaw ang siya, Namin ng Langit, na napili. Pinagpapala kita: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

“Mahal kita, Aking matamis na anak William.”


[Orihinal na Mensahe: https://littlepebble.org/2022/07/29/message-845-16-july-2022/]