Message to Bright Star and Firelily (in Slovak) – 4 August 2022

Správa pre Bright Star a Firelily – 4. augusta 2022 8. augusta 2022 — 10:14 Vyvolenej duše

POSOLSTVO DANÉ NAŠOU PAŇOU JASNEJ HVIEZDE BOŽEJ LÁSKY A FILELILY V BETLEHEMSKEJ KAPLNKE 4. AUGUSTA 2022

JASNÁ HVIEZDA BOŽEJ LÁSKY: Od začiatku tretieho desaťročia sa tu za krucifixom objavuje biely kríž, ktorý vyrástol až do Neba, veľmi obrovský. Strop a všetko zmizlo a ja vidím, ako sa dvere pred krížom otvárajú a skrze nich prechádza veľa anjelov. Prvým je Svätý Michal a Svätý Gabriel, keď prechádzajú, každý stojí na každej strane dverí. A ako ostatní anjeli prechádzajú, začnú stáť vedľa seba a robiť cestu až tu dole ku kaplnke.

Navyše skrze pozemok a kaplnku prichádzajú tisíce a tisíce ďalších anjelov. Dnes večer sú tisíce a tisíce anjelov, je to veľmi krásne. Všetci sú oblečení v brnení a mečoch, sú pripravení do boja. Teraz vidím prichádzať nejakých svätých a prvými, ktorí dnes večer prichádzajú, sú Svätá Anna, Svätý Joachim. Myslím, že je to prvýkrát, čo ich vidím, vyzerajú veľmi šťastní, usmievajú sa. Za nimi prichádza Páter Pio, Svätý Jozef. Prechádzajú aj tisícky svätých, ktorí iba zaujímajú svoje miesta po celej kaplnke a po celom pozemku. Je to naozaj krásne, ale dnes večer veľmi slávnostné, zdá sa, že všetci sú slávnostní.

A teraz vidím Najsvätejšiu Pannu. Začne prechádzať dvermi a ako Ona, všetci anjeli zdvihnú svoje meče. Vytvárajú ako oblúk, ktorým môže Panna Mária prejsť. Panna Mária má na sebe krásny dlhý plášť, Panna Mária Milostivá. Je veľmi krásna a tiež je veľmi vážna. Matka prichádza dolu a vchádza do kaplnky. Panna Mária sa tu iba pozerá na každého človeka, je to ťažké vysvetliť, ale Matka spravodlivá, Jej oči prenikajú do našej duše až do našej bytosti. A ako to robí, Panna Mária má malý úsmev, keď sa pozerá z človeka na človeka. Je to naozaj krásne a teraz mama dvíha ruku.

NAŠA PANI: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pozdravujem vás Jasná hviezda Božej Lásky a žiadam vás, aby ste zostali v pokoji, lebo vo svete sa teraz veľa vyvíja. Ó, Môj syn, vyvolení sú skúšaní na každej úrovni, sú napádaní zo všetkých strán, lebo ten zlý vie, že jeho čas je veľmi krátky. Lebo všetko, čo Boh zasľúbil svojim maličkým, sa čoskoro rozvinie pred vašimi očami. To by malo byť pre vás veľkou útechou, deti Moje, aby ste vedeli, že zostávate verné až do konca. Ó, deti Moje, veľmi vás milujem za útechu, ktorú ste počas týchto rokov priniesli Môjmu Srdcu. Milujem vás, deti, a dnes večer Som prišla, aby Som vám priniesla veľa milostí za vašu vernosť.“

„Ó, deti Moje, svet je teraz v takom stave, ale všetky krajiny sveta, ich ekonomiky visia na vlásku. Bude to ako domino, Moje deti, keď začnú padať. Buďte v pokoji, deti Moje, lebo Som vám dala veľa sľubov, ktoré splním. V najbližších mesiacoch sa toho stane veľa. Ó, Moje deti, jedlo bude vzácne, teraz je čas vziať si všetky veci, ktoré potrebujete. Lebo to nie je iba jedlo, bez ktorého sa nezaobídete. Berte do úvahy veci, ktoré budete v najbližších mesiacoch potrebovať. Lebo potom svet zasiahne iná choroba a opäť zatvoria váš svet, aby splnili svoj vlastný program.“

„Ó, deti Moje, my z Neba smútime každý deň, keď vidíme veľké plány zla, ktoré sa chystajú uskutočniť. Modlite sa, deti Moje, toto je teraz najdôležitejšia vec, na svetských veciach by už nemalo záležať, lebo hodina je blízko a spása duší je jediná vec, o ktorú by ste sa mali s Mojimi deťmi zaujímať. Prosím, pomôžte svojej Matke v tejto poslednej hodine zachrániť čo najviac detí. Každú maličkosť, ktorú Mi ponúkate, vkladám skrze Moje Nepoškvrnené Srdce a obetujem Otcovi. Ďakujem vám, deti Moje, ďakujem vám za všetky vaše modlitby, utrpenie, obete. Milujem vás, deti Moje, a prosím vás, aby ste pokračovali v ceste, na ktorú vás postavil váš Boh.“

JASNÁ HVIEZDA BOŽEJ LÁSKY: Matka teraz prechádza kaplnkou a bozkáva čelo každej osoby, ktorá je tu prítomná. Matka teraz prešla celú kaplnku a je späť vpredu. Keď prichádza dopredu, vidím, že mama má náruč ruží. Sú naozaj krásne, sú v bielo-zlatom prevedení; okolo okraja majú zlatý lem. Matka teraz dáva tieto ruže jednému z nebešťanov, myslím, že je to Svätý Michal. Svätý Michal prešiel kaplnkou a vložil jednu z týchto ruží do každej prítomnej osoby. Matke zostala jedna biela ruža, obrovská, je tiež biela ozdobená zlatom, ale každý lupeň má na sebe znak; Alfa, Omega, Najsvätejšie Srdce, Nepoškvrnené Srdce, Čisté Srdce Svätého Jozefa, meč Svätého Michala. Každý okvetný lístok má iné znamenie. A teraz vidím Williama, prichádza, kľačí si pred mamou a po Williamovej tvári stekajú slzy. A Matka ďalej plače a Jej slzy padajú a miešajú sa s Williamovými slzami, a keď to robia, menia sa na malé ružové puky. A anjeli zbierajú tieto ružové puky a nad krížom je teraz prítomný Večný Otec a anjeli ponúkajú tieto ruže Večnému Otcovi. Matka sa zohne a pobozká Williama na čelo a umiestni tú krásnu bielu ružu so všetkými symbolmi na Williamovu hruď.

Matka teraz zdvihne ruku.

NAŠA PANI: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pozdravujem ťa, Môj Peter II, a dnes večer Som ti prišla priniesť veľa milostí, lebo viem, že tvoje srdce lomcuje kvôli všetkému, čo sa deje. Ó, Môj syn, zostaň v pokoji, lebo Večný Otec zdvihne ruku a zlomí reťaze, ktoré ťa držia. Buď v pokoji, syn Môj, viem, že túžiš pokračovať v poslaní, ktoré ti dal Boh, a uisťujem ťa, syn Môj, že sa to stane oveľa skôr, ako si ľudia myslia. Môj syn buď v pokoji, lebo budeš môcť slúžiť svojmu Bohu a pomáhať Jeho deťom po mnoho rokov. Žiadam vás, aby ste boli ešte chvíľu trpezliví, lebo Boží plán je dokonalý. Milujem ťa Syn Môj a žehnám ťa za tvoju silu. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.”

„Deti Moje, ďakujem vám, že ste tu dnes večer prišli a ponúkli útechu Srdcu vašej Matky a Srdcu Môjho Božského Syna, lebo v najbližších mesiacoch sa toho veľa odohrá. Ó, deti Moje Boh povedal, dosť a všetko sa naplní. Milujem vás, deti Moje, a žehnám vám za vašu silu. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Zostaňte v pokoji a pokračujte vo svojich modlitbách, lebo zostanem tu s vami, kým sa modlitby neskončia.”

FIRELILY: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Predtým, ako začali modlitby, anjeli tiež rozhádzali lupienky ruží po tomto majetku a tiež po majetku ostatných duší, ktoré sú tu a majetku ich rodiny. Naša Matka dnes večer pri príležitosti svojich osláv narodenín priniesla našim rodinám špeciálne darčeky. Tam, kde Ona udelí zvláštnu milosť každému z nás tu v deň našich vlastných narodenín. Milosť trpezlivosti, ktorá bude potrebná v týchto nadchádzajúcich časoch, skrze ktoré bude ťažké prejsť. Ona nám tiež dáva milosť vytrvalosti. Túto milosť dostaneme v deň osláv našich vlastných narodenín. Aj naše vlastné deti, ľudí tu prítomných, dostanú rovnakú milosť obrátenia a vytrvalosti.

Panna Mária teraz hovorí:

NAŠA PANI: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pozdravujem vás Moja Firelily a Moje deti tu prítomné a prosím, aby ste vždy zostali v pokoji…. Sila modlitby spôsobí obrátenie tých, za ktorých sa modlíte, deti Moje. Pokračujte teda vo svojich modlitbách, obetách, omšiach, sviatostiach. Lebo to robí oveľa, oveľa viac, ako si uvedomujete. Žehnám vám Moje deti a všetky vaše rodiny. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.”

https://littlepebble.org/2022/08/08/message-to-bright-star-and-firelily-4-august-2022/