Messages 846 and 847 (in Slovak) – 13 15 August 2022

Message 847 (in Slovak) – 13 August 2022

Správa 847 – 13. augusta 2022 1. septembra 2022 — 07:12 doručené

POSOLSTVO OD NÁŠHO PÁNA A NAŠEJ PANI WILLIAMOVI COSTELLIOVI – 13. AUGUSTA 2022

Vo väzení vám zostáva už iba krátky čas – Na ľudstvo príde ďalšia choroba – Južná Amerika a Africké národy, ktorá zmení ich život – Južná Afrika, potrestaná; Nigéria a všetky krajiny na severe sú už zredukované vo svojej viere – Pásmo Gazy a Izrael sa rozpútajú do Veľkej vojny; zapáli Irán, Libanon, potom Španielsko – Slnko bude naďalej zvyšovať veľké teplo – Svätý panovník prinesie zmenu Francúzsku, ktoré čoskoro kapituluje do občianskej vojny – Schizma je blízko – Syn Môj, budeš povolaný pomôcť urobiť rozhodnutie pomôcť svojmu národu.

WILLIAM: Ježiš a Mária prišli: Môj milovaný Ježiš je predo mnou v diamante svetla. Je 15.53 hod. Svetlo žiari veľmi jasne a Biely kríž Svätej zeme žiari, veľmi jasne. Svetlo prichádza ku mne a prináša malý biely krížik do Mojej cely a Ježišov obraz šíri Svetlo a Ježiš je ako v televízii, ale je menší a veľmi majestátny. Ježiš ku mne hovorí:

NÁŠ PÁN: „Pozdravujem ťa, Môj milovaný William a žehnám ťa: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Neboj sa, lebo tvoje srdce je otvorené Môjmu Dekrétu a ty sa Mi najviac páčiš. Neboj sa, syn Môj, lebo ti zostáva už iba veľmi krátky čas na to, aby si zostal vo väzení.“

WILLIAM: Ježiš je oblečený v bielom a nad ním visí červený plášť.

NÁŠ PÁN: „Pozdravujem ťa, Môj milý syn, čakám na tvoje prepustenie z väzenia, ale vedz, Môj Svätý syn, bude to veľmi skoro.“

„Moje milované deti, dnes je veľký trojdňový sviatok, keď Moja Svätá Matka Mária zostala na Zemi, aby očakávala svoj nepoškvrnený príchod do svojho osudu, Jej koruny, ktorá Jej bola daná 15. augusta. Počas tohoto času troch dní je každá duša, ktorá prešla okolo [ponad závoj], zachránená ako odmena, kvôli sviatku Mojej Najsvätejšej Matky.“

„Deti Moje, toto je pre ľudstvo veľmi vážne obdobie v histórii, lebo ľudstvo si neuvedomuje, aký vážny je čas. Zostáva už iba niekoľko rokov a ľudstvo sa musí obrátiť na Môjho Božského Otca, ktorý očakáva svoje deti, aby sa odvrátil od svojich sebeckých životov a obrátil sa k Bohu a prosil Ho o odpustenie, lebo ich hriech ich privedie do večného zatratenia. Deti Moje, deti Moje: Prosím vás, aby ste sa odvrátili od svojich zlých ciest toľkých hriechov. Budem za vás naďalej ponúkať svoj život, ale teraz sa musíte zmeniť, prosím. Veľmi vás milujem.“

„Na ľudstvo príde ďalšia choroba, ktorá vás privedie späť k Môjmu Otcovi. Krajiny Južnej Ameriky a Africké národy: JA a Moja Najsvätejšia Matka sme vyzvali všetky svoje deti, aby zmenili svoje životy, obrátili sa späť k Pravde a neprestajne sa modlili za svojich bratov a sestry, lebo mnohé z vašich krajín sa stanú komunistickými a spôsobia veľkú skazu svojim národom.“

„Južná Afrika bude potrestaná a Nigéria a všetky krajiny na severe sú už obmedzené vo svojej viere, lebo mnohé krajiny zmenili svoju vieru na moslimskú. Bude vojna, ktorá sa tam veľmi skoro rozhorí. Pásmo Gazy a Izrael sa rozhoria do Veľkej vojny, ktorá zapáli krajiny Irán a Libanon, ktorá bude nasledovať po Španielsku a prinesie veľké utrpenie a rozdelenie, deti Moje. Modlite sa ruženec a korunku Božieho milosrdenstva, lebo je to veľmi dôležité.

„Slnko bude Mojim deťom naďalej pridávať veľké teplo, lebo Moje sväté stvorenie koná tak, aby ľudstvu ukázalo, že veľmi urážajú Boha.“

„Modlite sa za Francúzsko, lebo je pripravené zmeniť svoju cestu a ponechať otvorenie krajine, ktorá už vo Mňa neverí. Volám svojho Svätého panovníka, aby priniesol zmenu do Francúzska, lebo čoskoro kapituluje do občianskej vojny a On má pripraviť cestu Môjmu Svätému námestníkovi Williamovi, aby zaujal miesto Petra II. Pápež Benedikt XVI. bude čoskoro vzatý do Neba. Jemu a tebe, Môj Svätý syn, posielam svoje otcovské požehnania.“

„Nakoniec si želám, aby sa Moji ľudia na Taiwane obrátili ku Mne, vášmu milujúcemu Spasiteľovi, lebo váš národ bude čoskoro napadnutý, čo zasiahne mnoho národov a prinesie veľkú vojnu v tichomorskej oblasti, do ktorej sa zapojí Austrália a USA. Nakoniec, zvíťazí, lebo JA, Ježiš Kristus, Syn živého Boha, vás milujem. Nebojte sa, deti Moje, ale obráťte sa ku Mne, lebo iba Ježiš bude vašou silou.“

„Dieťa Moje, je toho toľko, čo by Som ti mohol prezradiť o národoch, ale zatiaľ dám iba malé veci pre ľudstvo, ale prosím všetky Naše deti, aby odpovedali, lebo čas sa kráti. Milujem vás všetkých.“

WILLIAM: Naša Svätá Matka prichádza – je taká milá vedľa Ježiša – tak nežne sa na Neho pozerá. Panna Mária je oblečená v bielom s červeným šálom okolo nej. So všetkou láskou hovorí:

NAŠA PANI: „Pozdravujem ťa, Môj milovaný syn a vás deti. Dnes Som prišla iba preto, aby Som podporila Ježiša Jeho Božími Slovami, ale vrátim sa 15., aby Som vám dala hlbšie Posolstvo pre Moje deti.

„Moje deti; Môj Svätý syn Môjho Nepoškvrneného Srdca, viem, že smútiš, lebo si stále vo väzení, ale uisťujem ťa, presne ako ti povedal Môj Božský Syn Ježiš, budeš čoskoro slobodný. Veľmi ťa milujem, Môj budúci pápež – a úplne posledný pre Svätú Matku Cirkev. Modli sa Môjho syna za vikára, lebo jeho čas je veľmi krátky. Modlite sa, deti Moje, lebo Cirkev sa rozdelí, veľmi skoro v najväčšom odlúčení Božích detí, lebo schizma je veľmi blízko, kde sa ľudia rozdelia, zanechajúc cirkevnú hierarchiu v zmätku a do sŕdc ľudstva vstúpi strach.“

„Modlite sa, deti Moje, lebo na svete je menej ako 5 % ľudí, ktorí počúvajú Božie Sväté Slovo. Deti Moje, modlite sa – a to je to najdôležitejšie, čo musíte teraz urobiť, lebo ľudstvo sa blíži k veľkému smútku a vojne. Tretia svetová vojna bude prúdiť po celom svete. Mnoho krajín bude vo vojne, čo bude zahŕňať aj váš národ, Austráliu. Vláda nechala príliš neskoro na to, aby vybudovala sily, ktoré vás ochránia. Nečuduj sa, syn Môj, keďže budeš povolaný, aby si im pomohol rozhodnúť sa, aby si pomohol svojmu národu.“

„Čína sa veľmi skoro pristúpi k ovládnutiu mnohých národov. Prosím, prečítajte si Apokalypsu, ukáže vám, čo príde na svet už čoskoro. Deti Moje, žiadam vás, aby ste všetci vzali do úvahy, čo sa deje vo vašom svete.

„Milujem vás, milé deti, a prosím vás, aby ste sa modlili – Milujem vás, milé deti a umiestnite Môj Svätý plášť na tých, ktorí sa obrátili ku Mne a Môjmu Božskému Synovi, Ježišovi. Dávam vám svoju ochranu a žehnám vás: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.”

„Milujem ťa, Môj Svätý syn. Naber odvahu, lebo všetko, čo sme ti povedali za posledných 40 rokov, si môžeš byť istý, že sa stane. Si Môj vzácny syn a všetko, čo Som ti povedala o súkromných záležitostiach, sa veľmi skoro splní. Milujem ťa a uvidíme sa 15.

„Žehnám vás: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.”

WILLIAM: Ježiš posiela ich lásku a žehná ma:

NÁŠ PÁN: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.”

WILLIAM: Ježiš a Mária vystúpili do Neba s Bielym krížom, odchádzajúc a veľkým Svetlom.

https://littlepebble.org/2022/09/01/message-847-13-august-2022/#more-9344


Správa 846 – 15. augusta 2022 28. augusta 2022 – 14:59 doručené

POSOLSTVO, KTORÉ DALA NAŠA PANI WILLIAMOVI COSTELLIOVI 15. AUGUSTA 2022

Sviatok Nanebovzatia Panny Márie

Bod obratu Víťazstva Môjho Božského Syna sa začal; do 9 rokov sa to splní – Rusko plánuje zaútočiť na slobodný svet a Čína napadne celú Áziu a zaútočí na Rusko; Čína buduje najväčšiu armádu sveta – Španielsko bude napadnuté moslimami; Francúzsko bude v úplnom zmätku a prinesie občiansku vojnu – Svätý panovník a pápež Peter II. budú silou, ktorou Rusko a Čína pocítia Božiu silu – Anglicko: do tejto krajiny vstúpi smútok a vojna – Čína sa pripravuje na inváziu do Austrálie – V Severnej Kórei sa uskutoční podujatie; veľa ľudí zomrie; zaútočia na Južnú Kóreu a zabijú veľa duší.

WILLIAM: Predo mnou žiari Biely kríž s dvoma menšími bielymi krížmi – jeden na každej strane Bieleho kríža. Svätý Michal hovorí:

SVÄTÝ MICHAL: „Nebojte sa kvôli obtiažnosti stlačenej miestnosti, v ktorej sa nachádzate.“

WILLIAM: Som vo väzenskej cele. Svätý Michal hovorí pokračovať v písaní. Predo mnou sa formuje jasné svetlo – a vychádzajúce z Bieleho kríža je veľmi jasné Svetlo, s tisíckami anjelov a svätých stojacich za krížmi.

Naša Svätá Matka je celá oblečená v bielom so stovkami ruží vychádzajúcich z bielych šiat, ktoré má naša Svätá Matka na sebe. Tieto kvety sú živé a tak krásne žiaria na šatách Panny Márie. Svätý Gabriel a Svätý Uriel stoja vedľa Panny Márie a Svätý Michal je pred Pannou Máriou a ponúka Jej krásnu kyticu ruží. Je korunovaná ako Panna Mária, Kráľovná Neba a Zeme – a ja vidím Zem pod nohami Panny Márie – všetko je krásne.

NAŠA PANI: „Pozdravujem ťa, Môj milovaný budúci zástupca Ježišovho domu na Zemi.“

WILLIAM: Vidím sa stáť pred dvoma krížmi, ako je pápež Benedikt XVI. vedľa jedného a ja vedľa druhého kríža. Panna Mária ma opäť víta a hovorí, aby som zostal v pokoji.

NAŠA PANI: „Dnes prichádzam na veľký sviatok Môjho nanebovzatia do Neba. Všetci títo anjeli, ktorých vidíš za Mnou, sú anjelmi všetkých duší, ktoré boli dnes zachránené, aby sa pripojili ku Mne v Nebi v tento veľký sviatok – a dnes je pre vás veľkým sviatkom, lebo v nasledujúcom roku budeš mať veľké víťazstvo, Môj Svätý syn.“

„Dnes sa chcem prihovoriť všetkým Našim deťom, ktoré bojujú za Pravdu Môjho Božského Syna, Ježiša Krista, Syna Živého Boha, lebo v tento sviatok chcem povedať všetkým Mojim milovaným deťom, že bod obratu Víťazstvo Môjho Božského Syna, Ježiša, sa začalo a do deviatich rokov bude víťazstvo Môjho Božského Syna Ježiša zavŕšené pred ľudstvom.

„Moje milované deti, svet sa rúti do veľkého nebezpečenstva, lebo Rusko, hoci sa to verejnosti zdá, prehráva bitku vojny na Kryme a v krajine, na ktorú sa podobá – teda na Ukrajinu – ale nenechajte sa zmiasť, deti, to znamená ukázať slabosť, preto ľudstvo je oklamané veriť. Vyhrávajú. Ale dôvod, prečo to Rusko dovoľuje, je odstrániť Pravdu, lebo ide o oklamanie Mojich detí Európy, aby dovolili Rusku zaútočiť na nich, keď to najmenej očakávajú. Rusko plánuje poslať roj lietadiel skrze hraničnú čiaru, aby zaútočili na slobodný svet s krajinami severnej Európy; krajiny Nórsko, Švédsko a Dánsko plus všetky národy, ktoré sa vylodia na hraniciach Ruska. Stane sa to, keď sa vojna zhorší.“

„Chcem varovať všetky krajiny Európy, aby sa prebudili zo spánku, lebo Rusko vás napadne so zbraňou, ktorá je skrytá pred vašimi očami. Čína tiež so svojimi 200 miliónmi mužov napadne celú Áziu a zaútočí na Rusko, lebo Čína buduje najväčšiu armádu sveta a Moje deti zaspali. Španielsko bude napadnuté moslimami a Francúzsko bude v totálnom zmätku, ktorý prinesie občiansku vojnu do krajiny.

„Pozývam všetky deti, aby mnoho rokov študovali nebeské posolstvá dané vo vašej krajine a obrátili sa k Bohu, lebo je čas, aby si Naše deti kľakli na kolená a prosili Boha o milosť. Je čas, aby Naše deti prosili Boha o pomoc a Jeho Božie milosrdenstvo.”

„Čoskoro bude vzatý pápež Benedikt XVI. a náš Svätý syn, William, sa stane vaším posledným vikárom. Modlite sa za oboch, deti Moje, lebo Boh na svoje deti nezabudol. Modlite sa, milé deti, lebo ľudstvo s dobrými teleskopmi sleduje nebesia, lebo okolo Zeme prelietavajú veľké asteroidy a vykazujú známky toho, že niektoré sa môžu veľmi skoro zraziť so Zemou. Čoskoro vám médiá povedia, že sme v nebezpečenstve.“

„Deti Moje, ako vidíte, svet a jeho udalosti sú veľmi blízko, aby ľudstvo pocítilo smútok z toho, čo Som vám už vyše 100 rokov hovorila.“

„Ameriko, Amerika, ktorá mala za posledných 50 rokov viac ako 100 verejných vidiacich, varovala Som ťa znova a znova, aby si sa pripravila. Havaj a pobrežie Kalifornie boli tak dlho varované pred udalosťami, ktoré k vám prídu Sopky: a krajina sa čoskoro posunie. Požiadala Som ľudstvo, aby sa pripravilo a presťahovalo sa zo zeme na miesto, kde budete chránení. Požiadajte svojich anjelov strážnych, aby vám pomohli, lebo vás môžu ochrániť.“

„Deti Moje, čo vám ešte môžem povedať? Čoskoro sa Cirkev oddelí a rozdelí na tisíce skupín, lebo akonáhle bude pápež Benedikt odstránený, potom sa Cirkev stane veľmi temnou, ale Moje deti svetla musia vedieť, že ľudia budú hľadať pravého pápeža, ktorým si ty, Môj Svätý synu, ale veľa ľudí bude tak zmätených.“

„Modlite sa za krajiny, ktoré obklopujú Čínu, až po Európu, lebo mnohé deti budú mať strach, lebo Čína postupuje veľmi rýchlo – a vedzte, že zomrú milióny ľudí. Amerika bude napadnutá a Čína a Rusko ju napadnú.

Vedzte to, Moje milované deti, že nepriateľ neuspeje, lebo práve vo chvíli, keď Rusko a Čína budú kričať, že vyhrali, bude tou silou Svätý panovník a pápež Peter II. Rusko a Čína pocítia Božiu silu.“

„Moje milované deti, požiadala Som vás, aby ste sa modlili a prosili Boha o pomoc a silu, lebo vstupujete do Veľkého boja pravdy. Nezabudnite ísť na Svätú omšu, kedykoľvek môžete, a modliť sa Moje modlitby, o ktoré Som požiadala svoje deti. Veľmi vás milujem.“

„Modlite sa za Anglicko, deti Moje, lebo do jej krajiny vstúpi veľký smútok a túto krajinu zachváti vojna, o ktorej nikdy neverili, že sa stane.“ Modlite sa aj za Austráliu, lebo Čína sa pripravuje na inváziu do jej krajiny, ale ak Ma Moje deti budú poslúchať, Čína napadne iba jej časť.

„Modlite sa, deti Moje, lebo sa bude konať udalosť, ktorá sa začne v Severnej Kórei; veľa ľudí zomrie, ale zaútočia na svoju sestru v Južnej Kórei – na juhu – a zabijú veľa duší.

„Deti Moje, je Mi ľúto, že vás musím stále varovať, ale ak nie, kto bude spasený. Hodiny sú na 12 a koniec hriešneho Ruska je na svete, ale pre svet to znamená veľkú skazu, ale nakoniec zvíťazí Moje Nepoškvrnené Srdce.

„Milujem vás, Moje milované deti. Už čoskoro si vypočujte nášho Svätého vikára, pápeža Petra II. Ľúbim ťa Môj Syn Ježiš – Môj Božský Syn – prichádza dať svoje požehnanie.”

WILLIAM: Ježiš prišiel celý v žiarivo bielom. Prichádza s miliónmi anjelov a požehnáva nás:

NÁŠ PÁN: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.”

„Pozdravujem ťa, Môj Svätý syn William a všetky Moje milované deti. Pozdravujem vás, Moje milované deti konca časov. Prišiel Som iba preto, aby Som požehnal všetky Moje deti. Dávajte pozor a počúvajte Moju Matku – Svätú Matku. Žehnám ťa, Môj Svätý syn, a žehnám tvoj deň a deti sveta: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.”

WILLIAM: Panna Mária nás žehná:

NAŠA PANI: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.”

WILLIAM: Čoskoro mi musí odhaliť veľmi dôležité veci.

NAŠA PANI: „Naber odvahu. Žehnám ťa a milujem ťa: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.”

Kráľovná nebies. https://littlepebble.org/2022/08/28/message-846-15-august-2022/