Message to Luz de Maria (in Slovak) – 16 October 2022

POSOLSTVO OD SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA SKRZE LUZ DE MÁRIA

16. OKTÓBRA 2022

Ľudia Môjho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

Ako knieža nebeských légií Som vyslaný, aby Som vás informoval:

DOZREL ČAS… TERAZ! AKO TO PREDTÝM USTANOVILA NAJSVÄTEJŠIA TROJICA A AKO VÁM BOLO POVEDANÉ.

Milované deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, Zem sa otriasa z hlbín a zväčšuje línie zlomov, ktoré spôsobujú Zemetrasenie. Zem sa vždy na tom či onom mieste otriasala, ale nemožno poprieť, že súčasnej dobe dochádza k častejším pohybom a pribúda sopečných erupcií kvôli pohybom Zeme.

Dávajte si pozor na falošné náuky:

BOŽÍ ZÁKON NEMÔŽE BYŤ ZMENENÝ, MYSTICKÉ TELO NÁŠHO KRÁĽA A PÁNA JEŽIŠA KRISTA JE BOŽÍ ZÁKON, JE IBA JEDEN [Ex 20, 1-17; Mt 22, 36-40] A ŽE IBA V KRÍŽI A V JEDNOTE SA MÔŽE UKÁZAŤ ROZSAH BOŽEJ VÔLE. Milí veriaci, je potrebné, aby ste sa posunuli od priemerného duchovného života k plnému prežívaniu spirituality viery. Boží ľudia musia mať pevnú vieru [1Jn 5, 4] v čase, keď stále viac postupuje dekristianizácia. Úcta k Bohu v ľudskom stvorení veľmi poklesla, čo povedie k veľkému prenasledovaniu Božieho ľudu. Preto je viera a porozumenie ľudského stvorenia nevyhnutné na to, aby bolo pevné v modlitbe, lebo bez modlitby nie je možné splynutie s Najsvätejšou Trojicou.

MODLITBA JE POTREBNÁ A AKO KNIEŽA NEBESKÝCH LÉGIÍ VÁS UISŤUJEM, ŽE KAŽDÁ PROSBA VZNESENÁ SO SKRÚŠENÝM SRDCOM JE PRIJATÁ NAJSVÄTEJŠOU TROJÚCOU A NAŠOU KRÁĽOVNOU. Prijímajte Telo a Krv nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista a buďte verní pravému učeniu Cirkvi nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista.

Deti Najsvätejšej Trojice:

Je čas, aby ste žili vieru naplno, bez strachu, bez obáv, bez úzkosti pred postupom vojnovej vravy a bez zabúdania, že mierové zmluvy nie sú mierom, ale predstieraním národov, aby sa viac pripravili a dospeli k tomuto zámeru. VIERA, ĽUDIA BOŽÍ!

Milovaní ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

VAROVANIE JE BLÍZKO, LEBO VOJNA JE BLÍZKO… Modlite sa ako Boží ľudia, modlite sa Svätý ruženec, je to jedna z modlitieb, v ktorej spolu s naším Kráľom a Pánom Ježišom Kristom a spolu s našou Kráľovnou a Matkou prežívate život, utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista. Modlite sa, modlite sa. V Božom dome sa vyhlasujú chvály Najsvätejšej Trojici a našej Kráľovnej a Matke Posledných časov a hlása sa Svätý ruženec tvárou v tvár hrozbám, ktoré ľudstvu hrozia v súvislosti s nebeským telesom, ktoré sa blíži k Zemi. Modlite sa, deti Najsvätejšej Trojice, modlite sa za to, čo sa v tejto dobe deje na Zemi, a modlite sa za sily, ktoré prejdú od hrozieb ku skutočnému zbrojeniu. Modlite sa, deti Najsvätejšej Trojice, modlite sa z celého srdca, aby sa zmiernila intenzita používania vám neznámych zbraní, ak je to Božia vôľa. Modlite sa, modlitba je balzam na duši. Žehnám vám a chránim vás.

Svätý Michal archanjel.

Zdravas, Mária, NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas, Mária, NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas, Mária, NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

(1) Stiahnite si knihu modlitieb diktovanú a inšpirovanú nebom.

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

Bratia a sestry:

Ak analyzujeme toto volanie Svätého Michala Archanjela, môžeme konštatovať, že vo všetkých aspektoch spoločnosti existuje duchovné vákuum: Boh chýba. A práve toto bezbožné pokolenie sa ponára do pazúrov toho, kto pripravuje cestu Antikristovi, a to je cesta vojny, prenasledovania, rozdelenia a zrady. Kristus je zakázaný, Božské je zakázané a toto sa bude neustále zhoršovať. Pripravuje sa scéna pre najkrvavejšiu časť Veľkého súženia.

A pred Varovaním, úsudkom každého človeka o sebe, sa pripravujeme na túto osobnú skúšku? Modlime sa, bratia a sestry, modlime sa. Kristus sa modlil k svojmu Otcovi v čase skúšky. Musíme sa modliť. Amen.

https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm