Message to Luz de Maria (English and Slovak) – 3 November 2022

MESSAGE OF ST. MICHAEL THE ARCHANGEL TO LUZ DE MARIA

NOVEMBER 3, 2022

[See website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

Children of Our King and Lord Jesus Christ:

As the Envoy of the Most Holy Trinity I tell you that humanity, immersed in material things, is plunging deeper into that which is immediate and finite.

HUMAN BEINGS HAVE MADE A GOD OF THEMSELVES, OF THEIR MORTAL BODIES, OF THEIR EGO, OF THEIR POSITION IN SOCIETY, MEANING THAT THEY CAN LOSE THEIR SOULS IF THEY DO NOT IMMEDIATELY TAKE THE DECISION TO CHANGE THEIR LIVES COMPLETELY BY MOVING TOWARDS CONVERSION.

You are keeping your eyes on the two countries at war, this being the means by which you are being distracted, downplaying the importance of other countries in conflict. Keep in mind that there will be the death of a leader in  the Balkans, which will immediately lead to war between nations.

The children of Our Queen and Mother are not analyzing what is hidden behind what is happening at this time: the stage is set for the Third World War.

Poor humanity! The repeated scourging of the Earth at the hands of nature is being hidden beneath scientific concepts, and what has been warned about by Heaven is being called “climate change”.

WHAT IS HAPPENING IS LEADING HUMANITY TOWARDS THE FULFILLMENT OF WHAT HAS BEEN FORETOLD.

Great changes will accelerate the appearance of events for the purification of this generation.

Another sign is appearing before you: the moon clothed in red, (1) the color of blood, which you know as the beaver moon. The beaver makes provisions for winter, but is threatened by those who pursue it in order to hunt it.

The moon foreshadows humanity’s progress toward its purification:

It is a harbinger of the imminence of great earthquakes and volcanic eruptions … It is a harbinger of grief in societies that are protesting in most countries … It is a harbinger of serious armed uprisings intended to overthrow governments … It is a harbinger of the persecution of your brothers and sisters by a godless humanity.

People of Our King and Lord Jesus Christ – a people filled with virtues scorned by man without God.

This is a time of grief brought about by the intelligence of man, who has rejected the Holy Trinity and Our Queen and Mother.  His spiritual faculties are in decline, preventing humanity from harboring faith and noble sentiments full of love, as commanded by Our King and Lord Jesus Christ.

THIS IS THE ERA OF THE HOLY SPIRIT FOR THOSE WHO STAND FIRM IN FAITH… (Joel 2,28-29)

IT WILL BE A TIME OF WONDERS FOR THOSE WHO WANT TO CONVERT: THIS IS THE MOMENT TO DO SO.

NO MATTER HOW INTENSE THE TIMES MAY BE, THEY ARE OPTIMAL FOR PERSONAL CONVERSION.

The manual for the way is Love. The signpost marked so that you would not go astray is obedience. The meeting point is fraternal love.

You have a Mother who loves you, and She shelters all Her children in Her Immaculate Heart so that they would not be led astray by evil.

ATTENTIVE, OBEDIENT, FRATERNAL AND MERCIFUL: such are the people of Our King and Lord Jesus Christ – a people of love, of charity and of firm and strong faith, so strong that the winds cannot bend them. (I Cor 13:1-13)

Wait for the Angel of Peace: (2) you will receive him by means of the firm faith with which you await him.

Pray “in season and out of season”. (Eph. 6:18)

Pray with your works and actions, and love your fellow man even when your fellow man is your own torturer.

Pray for those who do not love you.

Pray with your heart.

St. Michael the Archangel

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

(1) About the “blood” moons…

(2) Revelations about the “Angel of Peace”…

COMMENTARY BY LUZ DE MARIA

Brothers and sisters:

This is a very strong call from St. Michael the Archangel who puts us in front of a mirror and outlines for us part of what we are going to experience. We are invited to Conversion, i.e. to transcend the human ego so that it would be less heavy.

Carrying human wretchedness with it, humanity’s goals remain focused on itself, because the human ego leads a person to put first that which is finite, to the body, to what leads to greater recognition. This is the culture of a large part of society: the culture of the body, not the fulfilment of being a child of God.

St. Michael the Archangel dissects coming events in order to move us to immediate conversion: this immediacy is an Order indicating that the moment is urgent.

The red moon anticipates what is to come: the changing of the earth and of humanity’s deranged work and conduct – a moment of great trial and of great opportunity so that, with the help of the Holy Spirit, those who repent would succeed in converting. This approaching moon should not be seen as a spectacle, but should be meditated upon for what it represents.

Brothers and sisters, this is a time, faced with the dreaded war, to reflect on the inner life in order to save the soul. God is love, Love is God. We must be fraternal and be witnesses of Love for Christ in the midst of the turmoil of the moment.

Amen.


POSOLSTVO SVÄTÉHO ARCHANJELA MICHALA SKRZE LUZ DE MÁRIA

3. NOVEMBRA 2022

Deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista: Ako posol Najsvätejšej Trojice vás musím informovať o nasledovnom: Ľudstvo, ktoré je tak ponorené do materializmu, sa zaoberá len tým, čo je bezprostredné a konečné. Ľudská bytosť zo seba urobila boha, zo svojho smrteľného tela, zo svojho ega a zo svojho spoločenského postavenia, čo môže viesť k strate jej duše, ak sa neúnavne nerozhodne radikálne zmeniť svoj život a usilovať sa o obrátenie.

S údivom sa pozeráte na dve krajiny zapojené do vojny, ale to je len prostriedok, ktorý vás má odradiť od pozornosti k ostatným krajinám, ktoré sú v konflikte. Upozorňujeme, že na Balkáne zomrie vodca a táto udalosť povedie k okamžitému vypuknutiu vojny medzi národmi. Deti našej Kráľovnej a Matky, neusilujte sa skúmať, čo by mohlo byť za udalosťami, ktoré sa teraz dejú: scenár tretej svetovej vojny už bol načrtnutý. Úbohé ľudstvo!

Chcete použiť vedecké vysvetlenia, aby ste vysvetlili pohromy prírody, ktoré neprestajne zasahujú Zem. To, pred čím vás nebo vopred varovalo, nazývate „zmenou klímy“.

VŠETKO, ČO SA DEJE, VEDIE ĽUDSTVO NA CESTU NAPLNENIA TOHO, ČO VÁM BOLO OZNÁMENÉ.

Veľké zmeny spôsobujú, že udalosti na očistenie tejto generácie prebiehajú ešte rýchlejšie. Predstavuje sa vám ďalšie znamenie: Mesiac odetý do červenej farby, farby krvi; je to takzvaný bobrí mesiac. Bobor robí opatrenia na zimu, ale bude ohrozený tými, ktorí ho prenasledujú, aby ho ulovili. Mesiac oznamuje, ako blízko je očista ľudstva: Oznamuje, že hrozia veľké zemetrasenia a výbuchy sopiek….

Oznamuje bolesť, ktorou bude trpieť protestujúce obyvateľstvo v mnohých krajinách….

Vyhlasuje veľké ozbrojené povstania zamerané na zvrhnutie ich vlád….

Oznamuje, že toto ľudstvo bez Boha bude prenasledovať svojich vlastných bratov….

Ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, ste ľudia plní cností, ktorými bezbožní ľudia opovrhujú. Je to čas bolesti, ktorú spôsobuje samotná ľudská inteligencia. Človek odmietol Najsvätejšiu Trojicu a našu Kráľovnú a Matku. Duševné schopnosti ľudského stvorenia sa stále zmenšujú, čo mu bráni veriť a prechovávať ušľachtilé, láskyplné úmysly, ako to predostiera náš Kráľ a Pán Ježiš Kristus. Toto je Éra Ducha Svätého pre všetkých, ktorí stoja pevne vo viere… (porov. Joel 3,1-2) BUDE TO ČAS ZÁZRAKOV PRE VŠETKÝCH, KTORÍ SA CHCÚ OBRÁTIŤ; BUDE TO ČAS NA DOSIAHNUTIE TOHOTO ÚMYSLU. Vašou mapou na tejto ceste je láska.

Vaším ukazovateľom, aby ste nezablúdili, je poslušnosť. Vašou jednotkou je bratská láska. Máte Matku, ktorá vás miluje a ktorá poskytuje útočisko všetkým svojim deťom vo svojom Nepoškvrnenom Srdci, aby ich nemohlo zviesť na scestie zlo. BUĎTE BDELÍ, POSLUŠNÍ, BRATSKÍ A MILOSRDNÍ! Taký totiž musí byť ľud nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista: ľud lásky, láskyplnosti, s pevnou a neochvejnou vierou, ktorú ani búrky nedokážu ohnúť (porov. 1 Kor 13, 1-13). Očakávajte anjela pokoja; dostanete ho, ak zostanete pevní vo viere.

„Modlite sa v každom čase“ ( Ef 6,18).

Modlite sa aj svojimi skutkami a prácami, milujte svojho blížneho, aj keď je vaším katom.

Modlite sa za tých, ktorí vás nemilujú.

Modlite sa srdcom.

Svätý Michal archanjel.

AVE MÁRIA, NAJČISTEJŠIA, POČATÁ BEZ HRIECHU

AVE MÁRIA, NAJČISTEJŠIA, POČATÁ BEZ HRIECHU

AVE MÁRIA, NAJČISTEJŠIA, POČATÁ BEZ HRIECHU

https://www.revelacionesmarianas.com/deutsch.htm