Announcements (in Slovak) – 5 13 January 2023

Kľúče od pápežstva – 13. januára 2023 – 19:13 Dôležité upozornenia, pápežské oznámenia č. 1

Posledný pápež. POSOLSTVO OD SVÄTEJ TROJICE 31. DECEMBRA 2022 – 23:15 SPRÁVA Č. 851

Najsvätejšia Trojica s Pannou Máriou a tromi serafskými anjelmi prišla okolo 23:15. Svätý Michal stál za mnou. Večný Otec držal kráľovskú korunu a Ježiš držal kľúče od pápežstva. Večný Otec povedal:

VEČNÝ OTEC:  „Môj milovaný syn, dnes ťa korunujem za svojho posledného vikára!“

Ježiš povedal: NÁŠ PÁN: Držím Kľúče Svätého Petra! A Duch Svätý sa zväčšil a dal okolo nás svoje Krídla. Večný Otec povedal: VEČNÝ OTEC:  „Od tejto chvíle si Môj posledný vikár!“…

Sviatok Panny Márie, Matky Božej 1. januára 2023

JEŽIŠ: „Dnes je veľký sviatok Mojej Svätej Matky. Taký, ktorý bude spojený s tebou, Môj svätý syn, lebo dnes chcem požiadať Cirkev, aby oficiálne otvorila sviatok Prostrednice všetkých milostí, Spoluvykupiteľky a Orodovnice, lebo dnes je deň, kedy sa začne víťazstvo Mojej Matky, lebo Dni temnoty na ľudstve sa skutočne začnú. Toto bude vaša prvá dogma pre Svätú Matku Cirkev a ľudia v Mojom Dome pochopia, že Som si ťa vybral, aby ste si sa stal Mojím svätým zástupcom Svätej Matky Cirkvi, ktorá prinesie víťazstvo mojej Svätej Matky pre ľudstvo.“

https://littlepebble.org/2023/01/13/the-keys-of-the-papacy-13-january-2023/


Správne uctievanie Boha – 5. januára 2023

16. januára 2023 — 10:11Dôležité, pápežské oznámenia č. 2 Svätá Eucharistia, modlitba

PÁPEŽSKÉ OZNÁMENIE Č. 2

SPRAVNÉ UCTIEVANIE BOHA: 5. – 6. JANUÁRA 2023

Modlitba Otče náš

Drahí priatelia, ja ako vikár Presvätej Matky Cirkvi prehlasujem, že od dnešného dňa – 5. januára 2023 – dôjde k zmene v Modlitbe Otče náš – modlitbe, ktorú hovoríme od jej vzniku – od začiatku r. Svätá Matka Katolícka a Apoštolská Cirkev.

Nová modlitba:

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja na Zemi tak, ako je v Nebi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom a neopusť nás v pokušení a zbav nás všetkého zlého. Amen.

Váš námestník Krista

Prijímanie Svätého prijímania

Moji drahí priatelia Svätej Matky Katolíckej a Apoštolskej Cirkvi; Potvrdzujem, že k dnešnému dňu – 6. januára 2023 – vyhlasujem, že Sväté prijímanie už nie je dovolené podávať nijakému katolíkovi na ruku, ale iba na jazyk, ako sa to tradične podáva po mnoho stoviek rokov. Každý, kto vezme Ježiša na ruku, sa týmto dopúšťa ťažkého hriechu pred Bohom. Amen.

S úctou, Váš námestník Krista

https://littlepebble.org/2023/01/16/truthful-worship-5-january-2023/