God will Intervene (in Slovak) – 30 May 2023

Boh zasiahne – 30. mája 2023 30. mája 2023 – 17:25

Boh zasiahne

Biskup Malcolm Broussard

Antikrist je pripravený pohnúť sa vo Vatikáne, keď bude pápež František odvolaný. Než sa mu však dovolia pohnúť, musia sa udalosti pohnúť dopredu. Antikrist bude dychtivý ísť ďalej – ale najprv musíme počkať na trest, ktorý bude nasledovať v auguste. Potom príde tretia svetová vojna, po ktorej budú zhodené atómové bomby v USA a Austrálii. Austrália dostane šesť jadrových bômb v Sydney a Melbourne v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov.

Boh zasiahne v polovici vojny, lebo Čína musí napadnúť Európu – Rusko najprv napadne Európu a Čína použije svojich 200 miliónov síl na inváziu do Tichomoria a zaútočí na USA, ktoré budú napadnuté plus jadrovej bomby. Kalifornia bude napadnutá a odtrhnutá od USA, Havaj a Japonsko sa potopia do mora. Potopí sa aj Austrália. Príliš veľa bude pod vodou, ale časti prežijú.

[See website: https://littlepebble.org/2023/05/30/god-will-intervene-30-may-2023/]

Pozrite si tieto (2) dôležité správy:

Christina Gallagherová

Pozri správu: https://littlepebble.org/2023/01/27/message-to-christina-gallagher-20-january-2023/

Vysvetlenie podáva vizionárka Shelly Anna

Pozri správu: https://littlepebble.org/2023/04/15/message-to-shelly-anna-6-april-2023/

Existuje sedem a pol mesiaca od doby, keď bolo posolstvo dané Christine Gallagher. Čas je dokončený v auguste 2023.

Správa Christine Gallagherovej – 20. januára 2023 27. januára 2023 — 10:44 Vyvolenej duši

Dcéra moja, dávam ti svoje volanie k môjmu ľudu: oni počujú, ale odmietajú moje volanie a volanie tvojej Nepoškvrnenej Matky. Tým, ktorí odmietajú moje volanie, no hľadajú mnohé miesta, ktoré nie sú odo Mňa, hovorím vám, ľudia, ako ste vedení v Knihe môjho Slova, ‚skúmajte duchov‘, hľadajte dobré ovocie a ak nenájdete nijaké, potom vedz, že to nie je moje volanie. Svet je na pokraji zničenia, no jediné, na čo myslia, je to, čo je nové – naplniť ich prázdne srdcia. Žite posolstvo môjho povolania a posolstva vašej Nepoškvrnenej Matky. Nebudú nijakí noví poslovia, iba falošní, ktorí vás dovedú do záhuby vašej duše. Prebiehajú boje vedúce k veľkej a konečnej vojne sveta. Nazývam vás ľudia sveta, viďte a verte. Vojna posledného boja je s vami.

Príďte do môjho domu modlitby. Prijmete pomazanie ohňom Ducha pre svoju dušu a nájdete milosrdenstvo. Mnohé Som zapečatil v Dome Mojej Matky. Teraz je čas, aby ste vy ľudia prijali vyliatie ohňa života.

Prestaňte behať z miesta na miesto. Teraz je čas počúvať a počuť. Príďte a prijmite to, čo vám svet nemôže dať – život z ohňa Ducha pre večný život. Tí, ktorí dostanú tento oheň, budú žiť na večnosť. Jeho čas je teraz.

Máte čas sedem a pol mesiaca. Potom bude z Neba padať oheň.

Na tomto ostrove bude platiť bezpečnosť. Tí z vás, ktorí nepočujú a naďalej bežia z miesta na miesto, zahynú. Volal Som príliš dlho. Trpím hlboko za všetky duše od čias môjho umučenia. Z lásky k vám čerpám od tých najmenších. Dávajú svoje životy v takej bolesti a smútku. Christina, moja maličká dostala rany, ktoré udeľuješ svojim pádom skrze hriech. Daj Mi tým, že sa o ňu postaráš. Jej život bol zdrvený, hoci nerozumie mnohým dušiam, ktoré Som pritiahol do Večného života skrze jej utrpenie. Jej meno je zapísané v Knihe života.(*)

Môjmu špeciálnemu synovi Gerardovi utrpelo veľa bolesti srdca, ktoré Som od neho vyčerpal pre vás, hriešne pokolenie, ale čoskoro sa pred vami rozvinie spor vedúci k tretej svetovej vojne. Väčšina obyvateľov sveta zostáva spať, zatiaľ čo mnohí iní neveria a utekajú Ma nájsť tu alebo tam. Som v Dome Mojej Matky: tam Ma       nájdete. Moja Cirkev – jej vyslobodenie je blízko. Antikrist je na vrchole svojej moci a ľudia vo svete, ktorí boli vykúpení mojou krvou, nasledujú najtemnejších duchov a utekajú k tomu, ktorý je antikrist. Váš čas je krátky, kým Moja ruka prejde oblohou a oheň padne a pohltí mnohých. Ó, klamstvo mnohých, ktorí sú zjednotení v mojom kňazstve, ale nedokážu sa postaviť za Pravdu a kŕmiť moje baránky!

Vypočujte si moje volanie, kým nebude príliš neskoro! Príďte do Domu Mojej Matky a prijmite najbohatšie pomazanie ohňom Ducha. Odíďte z miest, ktoré sú nepravdivé a nemajú dôkaz o daroch. Moje maličké môjho Najsvätejšieho Srdca, žehnám vás v mene Otca, vo Mne Jeho Syna Ježiša i Ducha Svätého.

(*) Christina meno v skutočnosti doslova znamená „pomazaná“ a „nasledovateľka Krista“.

[Pozri webovú stránku: http://www.christinagallagher.org/en/]

[Pozri dôležitý odkaz: „PROROCTVO: Oheň spadne z Neba (3 katolícke zdroje) – o. Mark Goring, CC https://youtube.com/watch?v=cB1SR7PZ3UE&feature=share]

See website: https://littlepebble.org/2023/01/27/message-to-christina-gallagher-20-january-2023/


Správa pre Shelly Annu – 6. apríla 2023 15. apríla 2023 — 14:24 Vyvolenej duši

Posolstvo Svätého Michala Archanjela odovzdané milovanej Shelly Anne 6. apríla 2023

Po sne som dostal túto správu od Svätého Michala Archanjela. Keď ma perie krídel zatieňuje a chráni pred ohnivými troskami, počujem, ako hovorí Svätý Michal Archanjel.

Milovaný Boží ľud

Chráňte svoje duše v nepreniknuteľných hraniciach Najsvätejšieho Srdca nášho Pána, kde nie je tieň, ale iba svetlo. Mesiac zakryje temnota a spôsobí, že nedokončí svoj cyklus v určenom čase. Prichádza ohnivý dážď, ktorý zmení neveriacich a bezbožných v srdci. Smrť pred nimi utečie. Zostaňte vo vnútri a vzývajte svojich anjelov strážnych, ktorí vás budú chrániť. Nechajte zapáliť požehnané sviece a modlite sa Svätý ruženec našej Presvätej Matky. Najmocnejšia zbraň proti zlu, ktoré nasycuje temnotu. Majte vždy pri sebe požehnané sviatosti, ktoré posilňujú vašu vieru a dopĺňajú vašu výzbroj.

Milovaný Boží ľud

Teraz je čas zakryť sa Božou výzbrojou a zvárať svoje duchovné zbrane v modlitebných rukách. Nech sú modlitby bez prestania! Keď vstúpite do času súženia, kde zostupuje temnota. S vytiahnutým mečom Som pripravený s množstvom anjelov, aby Som vás bránil pred zlobou a nástrahami diabla, ktorého dni sú málo.

Takto hovorí váš bdelý obranca.

Konformačné písma

SVÄTÁ BIBLIA

„Pán prichádza s ohňom a jeho vozy sú ako víchor; stiahne svoj hnev zúrivosťou a svoje karhanie plameňmi ohňa.

Lebo ohňom a svojím mečom Hospodin vykoná súd nad všetkými ľuďmi a mnoho bude tých, ktorých bije Hospodin.“ IZA 66:15-16

Micheáš 7:18

„Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťa neprávosť a prechádza neposlušnosťou zvyšku svojho dedičstva? Svoj hnev si neuchováva navždy, lebo má záľubu v milujúcej láskavosti.“

Biblia Douay-Rheims

„A v tých dňoch budú ľudia hľadať smrť a nenájdu ju; budú túžiť zomrieť a smrť od nich odletí.“

Zjavenie 9:6 Matúš 24:29

„Ale hneď po súžení tých dní sa slnko zatmie a mesiac nevydá svoje svetlo a hviezdy budú padať z Neba

a nebeské mocnosti sa budú chvieť.“

Ezechiel 32:8

„Všetky žiariace svetlá na nebesiach nad vami zatmiem. A nastolí tmu na vašej Zemi, hovorí Pán, Boh.“

[Pozri webovú stránku: https://beloved-shelley-anna.webador.com/a-blackness-will-cover-the-moon-a-dream-and-message-from-saint-michael-the-archangel]

See website: https://littlepebble.org/2023/04/15/message-to-shelly-anna-6-april-2023/