Message to Bright Star (in Tagalog) – 26 October 2022

ATING PANGINOON: “Sa pagdating ng Pulang Buwan na siyang nangunguna, maraming sakuna ang sasapit sa Aking mga anak – mga sakuna na magiging higit na mapanira – tulad ng huling sakuna na bumagsak sa inyong Mundo. Ang mga sakuna, Aking anak, ay magiging mas madalas at mas mapangwasak sapagkat ang Aming mga anak ay tumangging magbalik loob sa kanilang Diyos …”

Continue reading

Message to Bright Star – 26 October 2022

OUR LORD: “With the coming of the Red Moon that is the forerunner, many disasters will fall upon My children - disasters that will be more destructive - like the last one that just fell upon your Earth. The disasters, My son, will become more frequent and more devastating for Our children have refused to turn back to their God …”

Continue reading