Message to Lorena – 16 January 2023

MESSAGE TO LORENA – 16 JANUARY 2023 JANUARY 16, 2023 [See website: https://maryrefugeofsouls.com/2023/01/27/january-16-2023-very-important-gripping-prophecy-our-lord-jesus-christ-to-latin-american-mystic-lorena-the-sun-will-darken-and-the-darkness-will-cover-the-globe-soon-rome-will-perish/] THE PROPHECY WILL BE FULFILLED WHERE MY SUCCESSOR WILL BE KILLED AND MARTYRED I need my Friends of the End of Times […]

Continue reading

Message 851 (in Tagalog) – 31 December 2022

ATING PANGINOON: “Ngayon ay isang Dakilang Kapistahan ng Aking Banal na Ina. Isa na maiuugnay sa iyo, Aking Banal na anak, dahil ngayon Aking hiling na hingiin sa Simbahan na Pasinayaan, nang opisyal, ang Kapistahan ng Maria Tagapamagitan ng Lahat ng Biyaya, Katuwang na Manunubos at Manananggol, dahil ngayon ang araw kung saan ang Tagumpay ng Aking Ina ay magsisimula, dahil ang Mga Araw ng Kadiliman sa sangkatauhan, ay tunay na magsisimula. Ito ay magiging iyong Unang Dogma para sa Banal na Inang Simbahan at mga tao sa Aking Bahay ay mauunawaan na Aking pinili ka upang maging Aking Banal na Bikaryo para sa Banal na Inang Simbahan, na magdadala pasulong ng Tagumpay ng Aking Banal na Ina, para sa sangkatauhan.”

Continue reading