In Slovak – 8 September 2020

8. 9. 2020

Drahá naša Nebeská mamička!

K Tvojim narodeninám Ti chceme želať!

Sme šťastní, že dnes znova máme možnosť sa všetci stretnúť a byť spolu pod Tvojim plášťom. Tentokrát je tou príležitosťou významná udalosť, oslava Tvojich dvetisícštyridsaťprvých (2041.) narodenín. A my Tvoje deti, Tvoji najbližší tu teraz sme pred Tebou a môžeme Ti povedať pár viet, ktoré cítime v našich srdciach.

Si Matka veľmi výnimočná. Výnimočná svojou dobrotou, starostlivosťou, láskou, ktorú rozdávaš nám všetkým. Svojím úsmevom vnášaš pohodu a pozitívnu energiu, lásku, všade, kde vkročíš. Rada si medzi ľuďmi, ktorým žehnáš, si veľmi spoločenská. Tak isto rada tráviš čas v prírode, na pútnických miestach, na ktoré nás vodíš a ktoré nám aj Tebe poskytujú oddych a stretnutie so svojimi deťmi.

Si veľmi pracovitá a svedomitá. Si znamenitá milujúca Matka. Spolu s našim Oteckom Nebeským ste nás vychovávali, svoje Božie deti. Naše detstvo bolo plné pekných a požehnaných dní. Vždy sme všetci spolu chodievali do kostola, prírody, brávali ste nás na rôzne púte. Boli a sú to chvíle plné radosti, rodinného šťastia a pohody.

Vďaka tomu dnes máme ja a moji súrodenci, bratia i sestry v Kristovi na detstvo krásne spomienky, vytvorilo sa pevné puto medzi nami súrodencami a usilujeme sa túto lásku a dobro rozsievať ďalej. Niekedy si však vedela byť na nás aj prísna, varovala si nás pred hriechom a útokmi zlého. Však my sme boli deti živé, nie vždy sme boli dobručkí, ako všetky deti aj my sme museli občas vystrájať, mamku i ocka nahnevať. Cítime za to všetko veľkú zodpovednosť aj vďačnosť, že naše detstvo bolo také, aké by sme želali každému.

Teraz už nie si iba Mamou, ale aj našou Orodovníčkou, Sprostredkovateľkou všetkých milosti a Spovykupiteľkou sveta, bola si účastná na Spoluvykupiteľskom diele Tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Preto, Ťa máme veľmi radi a milujeme Ťa detským srdiečkom. Veríme, že Ti prinášame veľa radosti a si nám tak dobrou, starostlivou, milujúcou Matkou, ako si nám bola od narodenia dobrou Mamkou. Naša mariánska rodina je veľmi súdržná, usilujeme sa udržiavať vzťahy. A tá súdržnosť medzi nami je predovšetkým Tvojou zásluhou, Tvoje orodovanie a spoločná modlitba. Tak veríme, že náš Otecko Nebeský sa na nás z Neba pozerá a to, čo Ti želáme my, aj On Ti zo Srdca želá. Želá Ti, aby si mala život s nami radostný, spokojný s poslušnými deťmi, aby si sa tešila z maličkých Tvojich deti, tak ako to Ty Chceš. Aby Ti slúžila trpezlivosť s nami všetkými, však to nie je najdôležitejšie, lebo čakáš na našu spásu, kedy prídeme do Raja k Tebe, kde sa budeme spolu radovať a tancovať na slávu Bohu Otcovi. Želá Ti mnoho lásky, rodinnej pohody a radostí so splnenia Božieho plánu a Jeho vôle, pri záchrane všetkých duší a víťazstva Nepoškvrneného Srdca s uznaním dogmy Spoluvykupiteľka.

Prosíme Ťa odpusť nám, keď sme Ťa niekedy sklamali a nesplnili Tvoje želania. Odpusť za urážky a nedorozumenia, keď s Teba robia nedonosené dieťa, vieme Matka, že si sa narodila v riadnom, dozretom čase: 8. 9. (septembra) v pondelok o 12 hod. o polnoci v roku 733 po založení Ríma, /Feéria II/ pri indikácií 15, za Rímskych Konzulov Domytia Enobarbu a Publia Kornélia Scipiona. Kraj, v ktorom si sa Panna Mária narodila, žila, pracovala, z ktorého si sa potom odobrala do Neba, bol Starodávny Kanaán, nazývaný tiež Svätá Zem.

Národnosť IZRAELITI. Narodeniny môžeš oslavovať kedy chceš a kedy sa zrodíš v detských dušiach ako napr. 5. 8. v Medžugorí. Odpusť nám tu drzosť, keď hovoria na Tvojho Syna, že je Žid. Nemal byť po kom Žid.

Či Boh Otec je Žid, a Ty si Palestínka, Izraelčanka? Nikdy si Židovka nebola, aj keď ste žili v židovských krajoch a dodržiavali ich tradície a zvyky, Pán Ježiš nie je Žid ani ním nikdy nebol. Odpusť nám našu slepotu a nevedomosť.

Všetci Ti želáme k Tvojim narodeninám iba to najlepšie, aby si bola taká, aká si, láskavá. Máme Ťa veľmi radi, milujeme Ťa a ďakujeme Ti za všetko, čo si pre nás spravila, obetovala, robíš a čo pre nás znamenáš. Ďakujeme Ti za svoj život, Tvoju ochranu, Tvoj plášť, Tvoje modlitby a orodovanie, Tvoje slzy a lásku. Prosíme Ťa, viň nás a pevne drž vo svojom náručí, prikrývaj nás svojim Svätým plášťom a miluj nás neustále svojim Nepoškvrneným Srdcom. Všetko dobré, naša milujúca Nebeská Mamička Mária! Tvoje deti k Tvojím narodeninám.