Message 790 (in Slovak) – 28 July 2019

Message 790 (in Slovak) – 28 July 2019

Správa 790 – 28. júla 2019 29. júl 2019 – 17:35 doručené

Správa daná Pannou Máriou skrze Malého Kamienka – nedeľa 28. júla 2019 – o pätnástej hodine.

Chcela by Som vyzvať ľudí vo Francúzsku, aby sa prebudili, lebo týraní už pochodujú. Čoskoro Francúzsko bude pohltené do rozdeleného národa. – Nebo nemá inú možnosť, než priniesť Sedem (7) Pečate, aby priniesli ľudstvu veľa smútku – Amerika bude napadnutá, tiež Austrália – František prinesie veľké zmeny Svätej Matky Cirkvi – čítajte Bibliu každý deň, a to najmä Knihu Zjavenia – Modlite sa, aby prišiel Svätý Monarcha a posledný Vikár – Nepriateľ chce zvrhnúť Eiffelovu vežu tiež sa usiluje zničiť ďalšie kostoly; sledujte Kolínsku katedrálu (Nemecko).

WILLIAM: Vidím Nebo otvorené a tam je biele schodisko, ktoré vedie z mojej izby a to až do Bieleho kríža; po celej dĺžke schodiska sú Anjelskí vojaci oblečení ako Svätý Michal, v červených šatách a čierneho neľútostného erbu. Držia kopije a nesú meč. Kríž sa otvára a Panna Mária zostupuje rýchlo, s mnohými Anjelmi oblečenými rovnako, zostupujú. Panna Mária prišla pod titulom Panny Márie La Salette. Je veľmi utlmená, zarazená, bledá.

Naša Pani: „Zdravím ťa, Môj, bojovník posledných dní’! Neobávaj sa toho, čo vidíš, lebo je to túžba Trojjediného Boha, aby si to dnes videl.“

„Dnes Som prišla ako Panna Mária z La Salette z Francúzska, lebo by Som chcela vyzvať ľudí vo Francúzsku, aby sa prebudili, lebo týraní pochodujú po Francúzsku, lebo Moji francúzski ľudia spia, zatiaľ čo ich krajina je manipulovaná zlými silami. Usilujú sa zvrhnúť kresťanský Národ, kvôli nedbanlivými zákonmi, ktorými sa riadia.“

„Čoskoro Milovaní ľudia vo Francúzsku budete pohltení do rozdeleného národa, lebo ste nechali nepriate- ľa a JA mám na mysli teroristov z národov, ktorí veria moslimským spôsobom; veria, že v moslimskej frakcií, ktorá verí, že všetky viery, ktoré nehlásajú moslimský faktor ako aj ich spôsob života, sú neveriaci.“

„Musíte pochopiť, drahé deti, že Svätá rímska katolícka viera a učenie Krista, je jediná pravá viera. Môj Božský Syn Ježiš bude čoskoro naprávať ľudí všetkých vyznaní, lebo On je jediný pravý Boh. Je na čase, aby Moje deti začali veriť to a odvrátia sa od náboženstva, ktoré nie sú od Boha.“

„To, čo Som povedala v La Salette pred sto (100) rokmi, sa má stať vo Francúzsku a vo zvyšku sveta, lebo ľudstvo ešte neberie pozornosť na naše rady, ani ľudia nepovažujú za niečo, čo Nebo zjavilo. Tak, ako človek nemôže vrátiť čas a žiť vieru, Nebo nemá inú možnosť, než priniesť Sedem (7) Pečate, ktoré prinesú ľudstvu veľa smútku. Modlite sa, Moje deti, modlite sa, lebo Božia spravodlivosť sa chystá spadnúť na nehanebný svet.“

„Vidíte, že Blízky východ hovorí otvorene o rozdelení krajín, ale to, čo počujete a čo vidíte na otvorených médiách, je iba časťou pravdy, lebo nepriateľ satan nechce, aby ste cítili a videli pravdu. Som vás varovala, znovu a znovu.“

„Rusko by sa malo stiahnuť zo záležitostiach Stredného východu, lebo bude vtiahnuté do boja, ktorý vznieti Európu do konfliktu, lebo existuje mnoho národov zapojených do konfliktu, ktorí prichádzajú na mnohé národy vo svete.“

„Izrael sa púšťa na základe toho, že vie, že prinesie väčší konflikt. Domnieva sa že Amerika príde na po- moc, ale Amerika sa odvolá, lebo USA bude príliš zaneprázdnená starať sama o sebe, lebo Amerika bude napad- nutá, rovnako ako budú menšie národy, Austrálie. Čína bude najprv pomáhať Amerike, ale neskôr bude hlavnou silou, s ktorá bude postupovať postupom času.“

„Moje deti, musíte sa modliť, modliť sa a zasvätiť svoj život Bohu, lebo na konci je to iba Boh, na čom záleží vo vašom živote.“

„V nadchádzajúcich mesiacoch, František prinesie veľké zmeny Svätej Matky Cirkvi, ktoré zmiatňu naše deti, ale sladké deti, musíte zostať v Cirkvi tak dlho, ako je to možné, zmeňte svoje životy a životy všetkých detí. Keď obete omše budú zrušené, potom pôjdete do miest, kde vám omše poskytnú, ktoré budú v domácnostiach a katakombách. Varovanie, ktoré Som dala pred mnohými rokmi v La Salette, plní sa, drahé deti. Prečítajte si ich starostlivo a budete aj naďalej ponúkať svoje životy v omši. Nebojte sa, Moji synovia a dcéry, lebo všetko sa musí stať, aby Božie víťazstvo bolo vidieť a cítiť.“

„Moje milované deti na celom svete, je na čase, aby všetky z vás, nielen sa modlili, ale aj čítali Bibliu kaž- dý deň, ale na niekoľko okamihov, najmä knihu Zjavenia, takže budete skutočne informovaní o čo prichádza vaša cesta. Dôverujte Bohu a Mne a proste svojho anjela strážneho, aby vám pomohol, týmto spôsobom budete vždy osvietené na to, čo má prísť.

„Modlite sa za národy Európy, lebo to zlo zrádza, aby priviedlo medzi Moje deti nepokoje, ale každý Národ musí byť ostražitý, lebo ten zlý používa krehké odkazy na rozdelenie medzi katolíkov a kresťanov.“

„Je na čase, aby sa Moji ľudia modlili za Svätého Monarchu Francúzska a za posledného Vikára, aby pri- pravovali Svätých, lebo boj bude silný a Moji dvaja Svätí synovia musia byť pripravení tak, aby nepriatelia kres- ťanstva boli odstránení z Francúzska a Európy, lebo čoskoro sa objaví veľký boj, lebo Antikrist sa bude chcieť zmocniť Izraela, aby sa mohol dožiť svojho plánu. Ale nebojte sa, drahé deti, lebo Kristus nakoniec zvíťazí.“

„Teplo pokračuje, Moje deti, v Európe a prinesie viac problémov, lebo Slnko sa pohybuje bližšie a rozo- siela lúče energie, čo dôjde k prehriatiu a vypnutiu elektrického prúdu.“

„Modlite sa, Moje deti, lebo nepriateľ Boží plánuje ďalší obrovský útok na Francúzsko. Vojská musia sledovať migrantov prichádzajúcich do Francúzska, lebo ide o želanie nepriateľa, aby sa zvrhla Eiffelova veža. Tiež nepriateľ sa usiluje zničiť ďalšie kostoly. Preto orgány musia sledovať Kolínsku katedrálu (Nemecko) lebo existujú plány na jej odstránenie.“

„Zemetrasenia sú na vzostupe a ľudia musia pochopiť, a vzdialiť sa z týchto oblastí, lebo čas sa blíži, kde veľa devastácie prichádza na svet.“

„Modlite sa, Moje deti; modlite sa za Austráliu – lebo zlovestné plány sú rozklad, ktorý prinesie veľké trápenie tohoto národa.“

„Modlite sa, Moje deti, za Moju Dogmu: Prostrednica a Spoluvykupiteľká, aby čoskoro bola vyhlásená. To by prinieslo obrat v mnohých udalostiach a prinieslo nespočetné požehnanie na Zem.“

„Moje deti, Moje deti – dávajte pozor na nebeskú oblohu, lebo asteroid, ktorý zasiahne Zem, príde na svet veľmi náhle!“

WILLIAM: Naša Pani drží svoj ruženec a hovorí:

Naša Pani: „Modlite sa milé, sladké deti, lebo Som vám dala veľa Milosti na svete.“

WILLIAM: Svätý Anjel sa blíži k Panne Márii a má veľmi veľkú vreckovku. Panna Mária si utiera svoje oči, ktoré sa zaliali slzami.

Naša Pani: „Prosím vás, drahé deti, modlite sa.“

WILLIAM: Panna Mária hovorí:

Panna Mária: „Je toho veľa, čo by Som ti, syn Môj mohla povedať, ale bolo by to dobré? Buď v pokoji, syn Môj! Milujem ťa nekonečne.“

„Tvoje víťazstvo je blízko; ozvu sa ti veľmi významní ľudia, ktorí budú robiť cestu pre teba otvorenú – ver Môj syn. Ľúbim ťa. Úzko spolupracuj so Svätým Monarchom s ktorým sa stretneš skoro, takže cesta je otvore- ná. Dôveruj a maj vieru. Milujem ťa, Môj Anjel Božskej lásky.“

LITTLE PEBBLE: Panna Mária súkromne hovorila ku mne a potom povedala:

Naša Pani: „Budú mať vypnutý elektrický prúd v Európe, lebo Slnko je blízko.“

LITTLE PEBBLE: Panna Mária mi požehnala a Anjelom. Naša Pani povedala zbohom a poslala mi pusu.

https://littlepebble.org/2019/07/29/message-790-28-july-2019/