Message 804 (in Slovak) – 25 March 2020

Správa 804 –- 25 marca 2020 26 marec 2020 – 02:54Doručené

Posolstvo dané od našej Pani skrze Williama COSTELLIA uňho doma – 25. marca 2020

Sviatok Zvestovania Pána

Zostávaš Malým Abrahámom a budeš mystickým spôsobom posledným pápežom Petrom II., Čo sa stane veľmi skoro – Boh dovolil veľký trest, lebo ľudstvo vážne zhrešilo;– Mali ste sa radšej obrátiť skôr na Boha, vírus by bol pod kontrolou – Modlite sa k Najsvätejšej Trojici, a proste Boha o odpustenie, – Nasledujúci vírus prichádza z Afriky. Ten bude útočiť na pľúca a srdce.

WILLIAM: Vidím tri kríže: jeden je veľmi rozsiahly a biely; jeden naľavo je tmavý kríž a na pravej strane je červený kríž. Panna Mária prichádza skrze biely kríž a Svätý Michal sa vznáša okolo nej. Naša Pani vyzerá krásne. Má na sebe svetle ružové šaty s svetlo modrý plášť skrze ramená; nad hlavou je krásny modrý závoj a dvanásť žiariace hviezdy. Svätý Michal prichádza na Zem a pokľakne pred Pannou Máriou. Požehná mu a stojí na strane Panny Márie. Pod bruškom Panny Márie v lone je žiara Svetla, ktorou je Ježiško. Panna Mária robí znamenie kríža:

Panna Mária: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„Zdravím ťa, Môj milovaný syn a budúci Vikár v Svätej rímskej a apoštolskej Cirkvi – ktorý bude čoskoro vám oznámený – lebo prišla doba časov. JA vám žehnám: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Práve okolo Panny Márie, sa objavili stovky detí – tie veľmi mále a niektoré tie staršie. Panna Mária hovorí:

Panna Mária: „Sú pre teba, Môj syn. Deti, ktoré budú počaté a narodené vo svete v nadchádzajúcich rokoch ako potomstvo patriace do éry Malého Abraháma a z tejto éry sa znásobia do Novej Éry pokoja.“

„Buď v pokoji, syn Môj, lebo Som ti odhalila cestu, ktorú je potrebné splniť, lebo si aj naďalej Malý Abrahám rovnako aj budeš Peter II. – posledný pápež, mystickým spôsobom – čo bude splnené vo veľmi krátkej dobe.“

„Môj milý synu, dnes prichádzam, aby Som ľuďom pripomenula, čo musia urobiť, lebo ľudstvo sa ocitlo zmrzačené vírusom – a to viac tým, čo urobilo ľudstvo s cieľom obmedziť tento vírus pre ľudstvo. Ľudstvo sa usiluje pochopiť, prečo sa to deje vo svete.“

„Po prvé, Moje deti, dôvod, prečo Boh dovolil veľký trest na svet je preto, lebo ľudstvo vážne zhrešilo, ľudia zabudli sa obrátiť k Bohu a prosiť o odpustenie, ale spoliehajú sa na seba. Ale hovorím vám, keby ste sa obrátili skôr na Boha ako na človeka, vírus by bol pod kontrolou. Opäť vyzývam ľudstvo, aby sa modlilo k Najsvätejšej Trojici, aby prosili Boha o odpustenie, lebo ak sa ľudstvo neobratí, vírus zabije oveľa viac duší.“

„Moje deti, kedy sa prebudíte? Spoločnosť hierarchie s takzvaným ľudským vplyvom a mocou išla príliš hlboko na to, aby ovládala masy zamknutím do domov všetkých členov, ale ak by hľadali Božiu lásku a milosrdenstvo, táto choroba by bola odstránená.“ Nevolajú ľudí k Bohu do Domu Božieho, ale ho zatvárajú.

„Moje milované deti, je na čase, aby Moje deti prečítali správy uvedené po celom svete, ktoré sme vám darovali z Neba všetky potrebné dary na ovládanie všetkých vírusov, preto vyzdvihnite správy a problém vírusy bude vyriešený.“

„Nasledujúci Vírus, ktorý zasiahne ľudstvo, bude pochádzať z Afriky. Ten bude útočiť na pľúca a srdce. Modlite sa, Moje sladké deti, lebo tieto vírusy prichádzajú zničiť celé ľudstvo, ale JA vám slávnostne hovorím, že ak ľudstvo sa obráti k Bohu so všetkou pokorou a požiada o odpustenie za svoje mnoho žalostných hriechov, potom Boh porazí všetky choroby a vírusy, Modlite sa, Moje deti, modlite sa, lebo teraz je čas pre ľudstvo k náprave svojich nedostatkov.“

„K ľudu Austrálie: Boh bol milosrdný pre vaše potreby, ale pamätajte na Jeho Božiu lásku k vám; ale ak budete aj naďalej vzdorovať Mu, vaša krajina sa zníži na krajinu tretieho sveta. Modlite sa preto a otvorte svoje srdcové myslenie a modlite sa za skutočné potreby svojich ľudí – nielen potreby potešenia.“

„Moje deti, ľudstvo sa domnieva, že udalosti sa zastavili, že Antikrist odišiel spať. Nie je tomu tak. Vynakladá všetko úsilie na dosiahnutie ľudstva, dokonca aj choroby ktoré v súčasnosti ovplyvňujú ľudstvo, ale pod tým všetkým, čo sa deje na Antikristovi, je že pripravuje svoj vstup do svetového diania a synovia i deti Svetla sú zapálené k svojej moci a túžbam. Antikrist urobí v krátkom čase ťah, krok na Blízkom východe a v Európe, kde jasne vyjadrí svoje tvrdenie, preto počkajte a modlite sa, lebo príde s plánom na prekonanie všetkých prekážok a požiada o vojenské postavenie, lebo predstaví nový bankový systém, v ktorom sa bude žiadať všetko.“

„Modlite sa, Moje deti, lebo Európa bude prijatá do Novej Únií zväzu desať národov s novým menovým systémom a Čína sa stane novou veľmocou – oveľa silnejšou, než je tomu teraz a začne dobývať mnoho krajín v Ázii, aby hlásali jej suverenitu.“

„Modlite sa za Hongkong a Taiwan, lebo budú vykonané kroky na kontrolu týchto provincií.“

„Modlite sa za Nigériu, Moje deti, lebo je tu krok, ktorý prinesie veľké rozdelenie.“

„Modlite sa za Venezuelu v Južnej Amerike, lebo tam bude vojenský prevrat. Mnoho národov na svete sa stanú nepokojné, lebo Anti-sily sa budú zaoberať s cieľom zvrhnúť tieto krajiny, ktoré v nich majú iskru života – týchto ľudí, ktorí milujú Boha a do istej miery Mu slúžia.“

„Mojim ľuďom z Filipín: nebojte sa toho, že Vírus zasiahne váš Národ v súčasnosti, lebo Boh to používa na to, aby trestal tie duše, pre ktoré potrebuje pripomenúť Božiu lásku. Dôverujte Bohu, ktorý pripravuje posledného Vikára Svätej Matky Cirkvi, keď čaká na príchod do vašej krajiny. Žehnám vám a žiadam vás, aby ste sa za neho aj naďalej modlili, aby mohol prísť veľmi skoro.“

„Milujem vás, Moje drahé deti a veľmi dobre viem všetko, čo trpíte, ale viem, že vaša láska k Môjmu Božskému Synovi, Ježišovi, je skutočná a On vás nesmierne miluje.“ Pokračujte v nesení kríža a vedzte, že ste veľmi hlboko milované.“

„A konečne, chcem s tebou hovoriť súkromne, syn Môj.“

WILLIAM: Panna Mária mi dala osobné pokyny a Svätý Michal mi dal prsteň na nosenie – je veľmi silný. Panna Mária mi povedala, že budem pápežom veľmi skoro. Panna Mária mi požehnala aj Ježiško a Svätý Michal:

„V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“ +++

Panna Mária: „Pokoj s tebou, William Abrahám Peter II.“

https://littlepebble.org/2020/03/26/message-804-25-march-2020/