Message 839 (in Tagalog) – 19 March 2022

MENSAHE NA IBINIGAY NI SAN JOSE KAY WILLIAM COSTELLIA NOONG IKA-19 NG MARSO, 2022

MENSAHE BLG. 839

Kapistahan ni San Jose

WILLIAM: Ngayong hapon ng ika-5pm, Si San Jose ay pumarito at tumayo sa ibabaw ng mesa, guwapo at bata at mga 6 na talampakan ang taas. Si San Barachiel at San Gabriel ay nakatayo sa tabi niya; si San Miguel din, na napakalaki at hawak ang Puting Krus.

Pinagpala ako ni San Jose:

SAN JOSE: “Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

“Ako’y pumarito ngayon, maraming buwan at linggo bukod sa iyong huling Publikong Mensahe, dahil ikaw ay lubusang nagdurusa simula noong sila’y dinakip ka noong Nobyembre. Ito noon ay hindi ang Banal na Kalooban, ngunit ang masamang plano ng Antikristo — ngunit ang kanyang oras, tungkol sa iyong sarili, ay matatapos na sa lalong madaling panahon at ito na ang huling pagkakataon na mailalagay ka sa gaya ng isang organisasyong tulad ng kulungan o ng sistema ng bilangguan. Ang mga nakagawa nitong matinding kasalanan ay magbabayad para dito sa pamamagitan ng Banal na Katarungan. Ipanalangin mo sila, matamis na anak, dahil ang iyong gawa ng awa ay aaksyunan.”

“Ngayong araw, aking banal na anak, iyong ipinagdiriwang ang Kapistahan patungkol sa aking sarili at ako ay itinalaga bilang iyong Tagapag-alaga at Tagapagtanggol. Ako ay lubusang nalulugod sa kung paano mo inialay ang iyong sarili para sa Kaluwalhatian ng Diyos at para sa kaligtasan ng mga anak ng Diyos.”

“Aking minamahal na panghinaharap na Bikaryo ng Banal na Inang Simbahan, ang iyong oras ay paparating na. Ang Santo Papa, ang buhay ni Santo Papa Benedict ay malapit nang magwakas at, bilang senyales na ito ay malapit nang mangyari, ay kapag ang Vatican ay lulusubin at masusunog habang ang Watawat ng Martilyo at Karit ay lilipad mula sa tuktok nito. Ipanalangin mo siya anak, dahil ang mga pangyayari ay napakalapit na.

“Ipanalangin mo si Francis para mapagtanto niya kung ano ang ngyari at kung bakit. Si Francis ay magiging nasakmal sa isang kakila-kilabot na dibisyon sa itong lalong madalig panahon”

“Ang Espanya ay sasalakayin ng mga bansang Muslim na sinusubukang ipasuko sa mga malayang Bansa, dahil ang Digmaan ay papasok sa Mga Nagkakaisang Bansa. Ang oras ng malaking pagsubok at pagdurusa ay darating sa Europa sa lalong madaling panahon, dahil ang pagsalakay ng Rusiya sa Ukraina ay magdadala pasulong ng maraming mga nakalulungkot na kaganapan na magdadala sa Europa at sa iba pang bahagi ng mundo sa Ikatlong Digmaang Pandaigdig.”

“Ang U.S.A ay mabubunot papuntang digmaan dahil ang Tsina ay kikilos sa pagkuha sa kapangyarihan ng maliit na bansa ng Taywan at lilipat sa ibabaw ng Karagatang Pasipiko at maging sa Europa. Ngunit kung ano ang mas masahol pa, ay lilipat sa kabila ng bansa ng Estados Unidos, ngunit hihilahin nito ang mga tao ng U.S.A. magkasama pa lalo – gayon man maraming Estado ng U.S.A. ang maaatake.”

“Aking mga anak ng mundo, habang pinapayagan ninyo ang mga buhay makasalanan nyo na magpatuloy, kinakalimutan ang Pag-ibig at Awa ng Diyos, ang mundo ay patuloy na parurusahan, sanhi ng inyong mga sarili.”

“Manalangin, mahal kong mga anak, dahil ang lahat ay nakabitin sa balanse ngayon. Manalangin para sa Konsagrasyon ng Rusiya sa nang Kalinis-linisang Puso ni Maria, dahil panahon na na ang mga anak ng mundo ay bumaling kay Maria, Ina ng Banal na Grasya. Ipanalangin na ang Rusiya ay pakinggan ang mga tao ng Diyos – itong mga tao na nagdurusa ngayon sa Ukraina — dahil ang lupaing ito ay Konsagrado sa Birheng Maria. Panalangin at sakripisyo ang kailangan ngayon. Ako, si San Jose, ay ipinadala sa Nasyong Ukraina upang panindigan ito, upang ilipat tungo sa pananalo.”

“Mahal ko kayo mga anak ng Kabanal-banalang Lumikha at ako ay ipinadala sa inyo para sa inyong kalakasan. Mahal ko kayo at Pinagpapala ko kayo: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

“Alalahanin ang iyong Banal na Inang si Maria, dahil ito ang Kanyang Kalinis-linisang Oras ng Tatagumpay.”

“At ikaw, aking mahal na anak na siyang especial na anak ng proteksiyon ng Mahal na Ina, manalangin at manatiling matatag dahil paparating na ang iyong oras sa lalong madaling panahon. Mahal kita at Pinagpapala kita: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

“Pinagpapala ka ng iyong Banal na Ina: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen; at ang Anak ng Banal na Diyos ay pinagpapala ka: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

“Mahal kita, matamis na anak at aking naaalala na ang Diyos ay binigyan ako ng isang Napakahalagang Mensahe at iyon ay ang bantayan ka.”

“Nananatili ako, San Jose – mahal kita ng hindi masusukat”


[Orihinal na Mensahe: https://littlepebble.org/2022/03/20/message-839-19-march-2022/]