Message 839 (in Slovak) – 19 March 2022

Správa 839 – 19. marca 2022 20. marca 2022 — 18:50

POSOLSTVO OD SVÄTÉHO JOZEFA WILLIAMOVI COSTELLIOVI 19. MARCA 2022

Sviatok Svätého Jozefa

WILLIAM: Dnes popoludní o 17:00 prichádza Svätý Jozef a stojí nad stolom, pekný a mladý a je vysoký asi 6 stôp. Svätý Barachiel a Svätý Gabriel stoja vedľa neho; aj Svätý Michal, ktorý je veľmi veľký a drží Biely kríž.

Svätý Jozef ma žehná:

SVÄTÝ JOZEF: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.”

„Prichádzam dnes, mnoho mesiacov a týždňov od vášho posledného verejného posolstva, lebo ste veľmi trpeli, odkedy vás v novembri zatkli. Nebola to Božia vôľa, ale zlý plán Antikrista – ale jeho čas, ak ide o vás, sa veľmi skoro skončí a bude to poslednýkrát, čo budete umiestnení do takej organizácie, ako je väzenie alebo väzenský systém. Tí, ktorí spáchali tento ťažký hriech, zaň zaplatia prostredníctvom Božej spravodlivosti. Modli sa za nich, milé dieťa, lebo tvoj skutok milosrdenstva bude vykonaný.“

„Dnes, Môj Svätý syn, sláviš sviatok týkajúci sa Mňa a JA Som bol vymenovaný za tvojho strážcu a ochrancu. Veľmi Ma teší, ako si sa obetoval na Božiu slávu a za spásu Božích detí.“

„Môj milovaný budúci vikár Svätej Matky Cirkvi, váš čas prichádza. Svätý Otec, život pápeža Benedikta sa čoskoro skončí a na znamenie, že sa to čoskoro stane, bude napadnutý Vatikán a bude horieť, keď vlajka kladiva a kosák vyletí zo svojho vrcholu. Modlite sa za neho, synak, lebo udalosti sú veľmi blízko.“

„Modlite sa za Františka, aby si uvedomil, čo sa stalo a prečo. Francisa veľmi skoro pohltí strašné rozdelenie.“

„Španielsko bude napadnuté moslimskými krajinami, ktoré sa usilujú kapitulovať slobodné národy, keďže vojna vstúpi do Organizácie Spojených národov. Čas veľkých skúšok a utrpenia príde do Európy veľmi skoro, lebo ruská invázia na Ukrajinu prinesie mnohé smutné udalosti, ktoré zavedú Európu a zvyšok sveta do tretej svetovej vojny. USA budú vtiahnuté do vojny, lebo Čína sa pohne, aby prevzala malý štát Taiwan a presunie sa skrze Tichý oceán a dokonca aj Európu. Ale čo je horšie, presunie sa nad krajinu Spojených štátov, no ešte viac to stiahne ľudí v USA – hoci mnohé štáty USA budú napadnuté.“

„Moje deti sveta, kým dovolíte, aby vaše hriešne životy pokračovali, zabúdajúc na Božiu lásku a milosrdenstvo, svet bude naďalej trestaný, ktorý ste spôsobili vy sami.“

„Modlite sa, Moje milované deti, lebo teraz všetko visí na vlásku. Modlite sa za zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie , lebo je čas, aby sa deti sveta obrátili k Márii, Matke Božej milosti. Modlite sa, aby Rusko počúvalo Boží ľud – týchto ľudí, ktorí teraz trpia na Ukrajine – lebo táto krajina je zasvätená Panne Márii. Teraz sú potrebné modlitby a obete. JA, Svätý Jozef, Som bol poslaný do ukrajinského národa, aby Som ho podporil, aby sa preniesol k triumfu.

„Milujem vás, deti Najsvätejšieho Stvoriteľa, a Som k vám poslaný pre vašu silu. Milujem vás a žehnám vás: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.”

„Pamätajte na svoju Svätú Matku Máriu, lebo je to Jej nepoškvrnená hodina víťazstva.“

„A ty, Môj milovaný syn, ktorý si zvláštnym synom ochrany Blahoslavenej Matky, sa modli a buď silný, lebo tvoj čas je veľmi skoro. Milujem vás a žehnám vás: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.”

„Vaša Svätá Matka vás žehná: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen; a Syn Svätého Boha vás žehná: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.”

„Milujem vás, milý synček, a pamätám si, že Boh Mi dal veľmi vzácne posolstvo, a to, aby Som na teba dohliadal.“

„Zostávam, Svätý Jozef – nesmierne vás milujem“

https://littlepebble.org/2022/03/20/message-839-19-march-2022/