Message 792 (in Slovak) – 31 August 2019

Správa 792 – 31. Augusta 2019 01. 09. 2019 – 16:40 doručená

Správa daná od Našej Matky Archy, Mária naša Matka, Pomocnica kresťanov skrze WILLIAMA COSTELLIA u neho doma v sobotu 31. augusta 2019 – 15:00.

Blížia sa dni, v ktorých vás bude držať iba vaša viera; na svete dôjde k veľkému rozdeleniu – Modlite sa korunku Božieho milosrdenstva, ruženec k Svätým ranám Pána Ježiša a Môj ruženec, lebo tieto modlitby sú nevyhnutné – ľud Hongkongu bude rozdrvený Super mocou, ktorá ho ovláda – Čína a Rusko narušia celý svet svojou mocou a spôsobom, akým budú ovládať väčšinu ľudstva. – Pomaly uvidíte kolaps národov a menového systému – Austrália je veľmi blízko k napadnutiu; Zákony o potratoch rozpadnú tento národ.

WILLIAM: Pri modlitbe Svätého ruženca vidím, ako mi bliká dlhá biela ulička, lúč prichádzajúci z miesta, kde píšem, do Najvyššieho Neba. Vidím Biely Kríž, odkiaľ Nebo zvyčajne prichádza z hora. Vidím dva rady anjelov na každej strane uličky. Držia vlajku z každej krajiny. Je ich dvestošesťdesiatpäť (265). K dispozícii sú dva (2) hlavné rady; na jednej je sedem (7) krížov so siedmimi (7) pečaťami a na druhej strane so siedmimi (7) krížmi siedmich (7) znamení utrpenia. Za hlavným Krížom je Zem, ktorá má dve (2) kométy smerujúce k sebe navzájom. Na druhej strane je obrovský Biely Kríž a ponad Biely Kríž blikajú slová: „Už to nebude dlho trvať!“ Biely Kríž na vrchu sa otvára a Panna Mária Archy s Ježiškom na rukách, okolo dvoch (2) rokov. Sa kĺžu dolu po bielych oblakov. Ježiško a Mária priši na koniec cesty svetla a pozdravili ma:

Naša Pani a Ježiško: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Ježiško prichádza z náručia Panny Márie a vnáša sa ku mne a robí znamenie kríža + bozkáva ma na čelo, potom sa vráti k Panne Márii.“Milujem Ťa Matka” a Panna Mária odpovie: “Milujem Ťa, Môj Synu.”

Je tu veľa, veľa Anjelov. Svätý Michal zostupuje a pozdravuje našu Svätú Matku a Jej Božského Syna, Ježiša.

Naša Pani: Zdravím ťa, Môj drahý a svätý syn! Čoskoro budeš viesť Moju Cirkev na Zemi, keď náš Svätý Vikár, pápež Benedikt XVI., bude umučený za Cirkev Svätej Matky.“

„Prichádzam dnes, aby Som povzbudila naše milované deti, aby zostali pevné a silné, lebo dni sa blížia k ľudstvu, kedy vás bude iba vaša viera držať pohromade, lebo čas sa uberá smerom k veľkému rozdeleniu, ktoré sa objaví na celom svete. Vyzývam Moje deti, aby zostali silné, držali svoju vieru a modlili sa neustále, v nadväznosti na slová, ktoré Môj Božský Syn, Ježiš, vypovedal počas toľkých rokov. Znova vás žiadam, milé deti, aby ste sa modlili korunku Božieho Milosrdenstva, ruženec k Najsvätejším ranám Ježiša, Môjho Božského Syna a Môj ruženec, lebo tieto modlitby sú dôležité pre tieto časy.“

„Uvidíte a budete počuť veľký výkrik nespravodlivosti, ktorá bude spôsobená Mojim milým deťom v Hongkongu, lebo ľudia budú rozdrvení Super Silou, ktorá to ovláda. Moje deti zatiaľ nechápu, čo sa deje, ale časom budú, lebo celé ľudstvo pochopí, že Veľké mocnosti z Číny a Ruska narušia celý svet svojou mocou a spôsobom, akým budú ovládať väčšinu ľudstva. Modlite sa, drahé deti, lebo toho, čo sme svedkami, je úplná anarchia.“

„Modlite sa za európske krajiny, lebo to, čo sa deje, je rozdelenie národov moslimskými odvetviami, aby rozdelili kresťanské národy tak, aby sa vytvorilo desať národov antikrista, ako si to Antikrist želá, aby predložil svoje vládnutie. Modlite sa, Moje milované deti, lebo neviete o duchu zla, aby ste použili všetky tieto prostriedky na dobitie a zničenie ľudstva. Pomaly uvidíte, ako sa národ zrúti a menový systém sa zrúti, keď sa Super mocnosti usilujú ovládať všetky naše deti, ale vďaka obeti a modlitbe bude nepriateľ úplne neúspešný.“

„Moje milované deti, je čas, aby ste si prečítali všetky zjavenia dané ľudstvu, aby sa naše deti nezachytili nevedomé o tom, čo sa deje.“ Modlitba, milé deti, je najdôležitejšia, lebo prostredníctvom modlitby budete osvietení, kam smerujete. Modlitba je najdôležitejšia – udrží vašu myseľ v pohotovosti pred všetkými zmenami, ktoré prichádzajú na svet.“

„Moje milované deti z Austrálie: musíte zastaviť zavádzanie potratov v štáte Nový Južný Wales; ale v skutočnosti v Austrálii, lebo všade, kde sa zavádza potrat, príde zničenie.“

Austrália je teraz veľmi blízko k napadnutiu, lebo zákony o potratoch tento národ rozpadnú. Vaše pobrežia budú problematickými oblasťami, v ktorých príde hlavný trest. Žiadam vás, aby ste sa modlili, milé deti, lebo to, čoho budete svedkami, je úplná anarchia a mnoho ľudí zomrú. Ty, Môj syn a tvoji blízki, budete chránení. Vaše víťazstvo je blízko. Žiadam austrálskych obyvateľov, aby vzývali Boha, lebo vás ochráni.“

Amerika bude veľmi trpieť, drahé deti, lebo máte veľa nepriateľov, ktorí sa pokúšajú priniesť medzi svojich ľudí nepokoje, a preto máte obrovské tresty.“

„Moje milé deti, čo viac vám môžem povedať, aby ste otvorili svoje srdce a modlili sa, lebo vďaka modlitbe, mnohé z trestov môžu byť zmiernené.“

„Žiadam, ako vaša Nebeská Matka, aby ste sa modlili aspoň jeden ruženec za svoju krajinu, lebo moc ruženca je veľmi silná. Milujem vás, Moje deti, a odovzdávam každému z vás, ktorí každý deň hovoria Môj ruženec, špeciálny Dar vytrvalosti.“

WILLIAM: Panna Mária mi ukazuje na ruženec, keď sa modli s ozajstnou oddanosťou – tvorí kruh okolo tela človeka – a zakaždým, keď sa pomodli ruženec, je posilnený kruh svetla okolo osoby.

Panna Mária: Vidíš, Moje dieťa? Drž Ruženec vysoko. (Ježiš prichádza a žehná ho a svieti). Ježiš príde ku každej osobe, ktorá sa silne venuje s oddanosťou svätému ružencu. Pozeraj pozorne, Môj Syn!“

WILLIAM: Vidím Austráliu a uprostred Austrálie, vidím zemskú časť v strede a je to ako jazero roztavenej lávy.

Panna Mária: „Je to znamenie, milé deti, toho, čo prichádza k tomuto národu. V tejto chvíli nebudem viac odhaľovať, ale Austrálsky ľud sa musí modliť, kvôli mnohým zverstvám, ktoré urobil dobrým a svätým dušiam.“

„Modlite sa za kontinent Afriky, lebo veľa ľudí zahynie, lebo Zem sa bude triasť a spôsobí veľa utrpenia.“

„Ako ste videli v dnešnej vízii, dva (2) kométy, ktoré budú vidieť na oblohe – sú to kométy, ktoré spôsobia Veľké Varovanie. Ukázala Som vám to, lebo aj keď sme ukázali ľudstvu, že Varovanie je blízko – takmer osemdesiat (80) rokov – Naše deti musia pochopiť, že udalosť je blízko, lebo ľudstvo verí, že budú pokračovať na tejto ceste navždy, že táto udalosť sa nekoná, ale málo naše deti chápu, prečo je Večný Otec taký veľkorysý a čaká tak dlho – je poskytnutý ľudstvu čas, aby pochopilo, kam idú. Takže teraz je vážny čas, aby naše deti pochopili, čo sa bude diať, a môžem vás ubezpečiť, že to nepotrvá dlho. Takže buďte vďační a modlite sa, aby mnohé Božie deti odpovedali.“

„Modlite sa, drahé deti, za Francúzskeho panovníka, ktorý sa má prihlásiť – lebo čas sa teraz rýchlo pohybuje.“

„Milujem vás, drahé deti, a prosím, aby ste sa modlili za každý národ na svete, aby sa všetci spojili.“ Veľmi vás milujem a so Svätým ružencom chcem pokryť každú krajinu, aby Ježiš požehnal všetkým. Žehnám ti, Môj synu, lebo čoskoro tvoje plány povstanú. Buď v pokoji a vedz, že Ježiš a JA, tvoja Nebeská Matka, sme ťa postavili na túto cestu, ktorá k nám privedie mnoho našich spútaných detí. Žehnám ti.“

WILLIAM: Ježiško teraz žehná:

Ježiško: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: A potom naša Svätá Matka:

Naša Pani: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Buďte v pokoji milé deti a synu.“

WILLIAM: Každá vlajka má celý rad Ružencov.

https://littlepebble.org/2019/09/01/message-792-31-august-2019/