Message 801 (in Slovak) – 5 January 2020

Správa 801 – 05. 1. 2020 8. 1. 2020 – 18:12 Doručené

Správa od nášho Pána skrze Williama COSTELLIA vo jeho dome v nedeľu 5. 01. 2020

Slávnosť Zjavenia Pána

Lesné požiare v Austrálii

Pápež Benedikt XVI. Jeho čas sa chýli ku svojmu koncu, vo veľmi krátkej dobe – Môj Biely Kamienok, okolo tvojho pápežstva je tajomstvo, ktoré sa odhalí veľmi skoro, – František ukáže svetu, že všetko musia nasledovať Antikrista – traja múdry Králi udelili tri veľké dary Cirkvi – Ďalšie požiare sa blížia varujúce Austráliu, aby zmenili zákon, ktorý ničí deti, ktoré sú a budú potratené – Japonsko je v hlbokej tme – USA, plány sú v procese na odstránenie vášho prezidenta; pošlú vraha.

WILLIAM: Ježiš ako dospelý muž, všetko je Majestátne, oblečený v bielom a tri pruhy farebnej tkaniny visia Mu z ramien; to sú červené, žlté a zlaté tkaniny – a v spodnej časti z nich, ktoré sú ako spojené nádoby – a ich kombinácia, je krásny drevený kríž. Traja mudrci stoja za naším Pánom, a tam traja ľudia kľačia pred naším Pánom a ja pred nimi, kľačiaci pred Ježišom. Som oblečený v bielom a tri farebné tkaniny posielané z nášho Pána sú umiestnené na mňa.

Náš Pán: „Zdravím ťa, Môj čistý biely pastier, ten, ktorého Som si vyvolil a posledný, ktorý bude vládnuť Mojim ovciam, ktoré v tejto dobe, sú roztrúsené po celom svete, ale to je z Mojej Božej Vôle, že sa budú riadiť dušou, ktorú Som si vyvolil na konci časov, a to si ty, Môj drahý syn Najvyššieho Boha a Otca, Malý Abrahám, Peter II. posledný, ktorý bol poverený viesť stádo, pripraviť ľudstvo na Môj Svätý Druhý Príchod čo nie je tak ďaleko.“

„Pápež Benedikt XVI. Jeho čas sa chýli ku koncu veľmi krátko, preto majte oči a uši otvorené k udalostiam, ktoré sa uskutočnia veľmi skoro.“

„Môj milovaný malý Biely Kamienok, okolo tvojho pápežstva je tajomstvo, ktoré sa odomkne veľmi skoro, Moje dieťa, lebo satan bude vládnuť väčšinu zeme veľmi skoro, keď sa jeho silný veriaci, Antikrist, stane ľudstvu známym. Mnohí budú kymácať, aby ho nasledovali lebo priniesol do sveta veľkú temnotu ako Anti-pápež.”

„František ukáže svetu, že všetci musia nasledovať Antikrista, lebo on je Kristus, ktorý sa vrátil v tele, aby svet uvidel. Preto máte na svete predstavenú bezbožnú trojicu.“

„Buďte v kľude, Moje drahé deti, lebo viete, že nebudem prezentovať sám seba ako človeka, ktorý vstúpi na Zem, keď prídem s veľkou slávou z Neba s Mojimi Svätými légiami, odstrániť bezbožnú trojicu.“ „Dnes Som prišiel na tento sviatok, aby zobrazoval veľkosť Boha a Jeho Božský plán. Priniesol Som troch múdrych Kráľov, ukázať svetu, akí musia byť ľudia pred Božským majestátom. Títo skvelí pokorní Králi, ktorých Som dnes priviedol, udelili tri veľké dary Cirkvi.“

„Pokľakol si predo Mnou, pred svojím milujúcim Kráľom, s tromi osobami, ktorých poznáš, ale svet to bude vedieť až vtedy, keď prídem s Veľkým triumfom. To zostane tajomstvom. Povedz im, že Králi odovzdali im tri dary, ktoré boli odovzdané Mne po Mojom narodení. Tieto duše ti pomôžu v tvojej misii. Žehnám im, ako žehnám tebe: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„K ľudu Austrálie: Teraz máte trest, ktorý ste dostali v mnohých veľkých požiarov vo vašej krajine, ale to ešte neskončilo, lebo ďalšie požiare sú na ceste varovať obyvateľov Austrálie, aby zmenili zákon, ktorý ničí deti, ktoré sú a budú potratené, lebo ak nie, potom mnoho ďalšie Veľké tresty budú nasledovať vo vašej krajine. Toto je Varovanie pre vás. JA Som Boh milosrdenstva, ale nebudem akceptovať zrušenie Božích detí, lebo sa jedná o dielo Zlého, ktorý si želá, aby vás zničiť. Ak to urobíte, budem vám žehnať v hojnosti. Modlite sa, drahé deti Austrálie, lebo čas sa kráti a väčšie tresty prídu k vám.“

„Zachráňte Moju Svätú Svätyňu v Cambewarre, aby bol váš Národ hojne požehnaný.“ „Dnes Som prišiel do Blahoslaveného Japonska, ktoré je hlboko v tme. Čoskoro vám pošlem Môjho vyslanca, Malého Bieleho Kamienka, aby oživil ľudí. Modlite sa, aby mohol prísť veľmi skoro, lebo chcem požehnať vašim ľuďom, lebo Tsunami zasiahne vašu krajinu, veľmi skoro, aby Som oslovil všetky Moje deti.“

„K ľudu Nemecka: Váš kríž bude ťažký, lebo teroristi plánujú potopenie vašej krajiny. Preto toľko ľudí, prišlo do vašej krajiny, aby priviedli nejednotnosť, ale prekonáte to – je však potrebné modlitby. Váš syn je Biely Kmienok, rodák, navštívi svoju krajinu veľmi skoro, aby znovu oživil vieru, aby vás pripravil, lebo Antikrist si želá vládnuť vo vašom národe, ale musíte mu odolať – a s Naším synom, Bielym Kamienkom, to dosiahnete.“

„Modlite sa ruženec, drahé deti, lebo iba s touto modlitbou, bude uvedené víťazstvo. Milujem vás a posielam vám tri hlavné požehnania: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“(Trikrát)

„Pre ľudí z USA: Musíte sa modliť za vašu krajinu a vášho prezidenta, lebo plány sú vo výrobe, aby ho odstránili. Ak sa ho nepodarí obviniť, nepriatelia Boha pošlú vraha urobiť svoju prácu. Moje deti, obžaloba je omyl a falošné obvinenia na prezidenta. Tí, ktorí sa usilujú to urobiť, budú odstránení z úradu, lebo ľudstvo je vo veľkej tme a chcú zničiť všetko, čo je dobré. Modlite sa, drahé deti, lebo čoskoro budete mať vojnu opäť, a to prinesie mnoho nešťastia. Modlite sa za Ameriku, lebo tresty padnú. Modlite sa za vášho prezidenta, drahé deti.“

„Mnoho trestov padne na národy na svete, lebo sa pripravujú k príchodu Antikrista. Modlite sa za pôstne obdobie, drahé deti, lebo pôstne obdobie tento rok prinesie veľa nešťastia.“

„Milujem vás, sladké deti, a pošlem vám veľa požehnania. Pamätajte, modliť sa zvlášť za Argentínu a Čile aj Mexiko i Španielsko, lebo budú potrestané. Milujem vás. – A pamätajte na Troch Kráľov, lebo boli zvolení tak, aby dali dušiam hojnosť milosti, lebo držia kľúč k Večným darom pre ľudstvo.“

„JA vám žehnám: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Traja Králi vám žehnajú: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Buďte v pokoji +. Milujem vás, sladké deti.“ „Teraz budem s tebou hovoriť synu. JA Boh ti žehnám, Môj milujúci syn: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

VÍZIA A SPRÁVA daná Večným Otcom skrze malé zrno na pozdvihnutie Sv. Kalicha (pri omši) 02.01.2020

Malé zrno: Velebil som Krista prítomného v Svätej hostii a potom všetko zmizlo, keď som sledoval a čakal na obetovanie Svätého kalicha kňazom. Všetko, zmizlo a ja šiel v poli a mnoho poľnohospodárov sa za mnou. Zastavil som sa uprostred niekde, povedal som ľuďom, aby sa modlili. Niektorí tvrdili, že nevedia, ako na to. Pokľakli sme si a ja som povedal, že budem sa za nich modliť. Obrátil som sa k Večnému Otcovi, ktorého som nemohol vidieť, a potom som ho videl, keď som dokončil moje modlitby. Povedal som:

„Večný Otče, počuješ krik svojich detí tu na Zemi, lebo si plný milosrdenstva a miluješ nás. Pozri sa na svojich pracovníkov tu, nemajú úrodu, a to nebudú mať nijaké jedlo. Prosím ťa, Drahý Otče, vypočuj krik svojich detí.“

Potom Večný Otec povedal:

Večný Otec: „Počul Som krik Mojich detí!“

Malé zrno: Položil žezlo na Zem a zrazu tam bol kanál v strede poľa s malým množstvom vody sa objavil. Hlbokým priepustom, alebo tunelom, začala pritekať voda a potom sa začala zväčšovať, až kým nebolo veľa vody.

Večný Otec: „Ich plodiny budú bohaté aj skrze požiare. Trochu Som zvýšil trest ale Moje deti sa stále modlia. JA Boh ti žehnám, Môj maličký a všetkých Mojich ľudí na Zemi: V mene Otca i Syna zemi Ducha Svätého. Amen.“

VÍZIA A SPRÁVA daná Večným Otom skrze Malé zrno: 4. januára 2020

Malé zrno: Po omši som začal ďalší ruženec a modlil sa aj potom, čo všetci odišli. Po dvoch ružencoch mi bolo povedané, aby som prišiel pred oltárne zábradlie, potom som videl svoje znamenie. Večný Otec mi ukázal rieku Shoalhaven; a na druhej strane boli požiare zúriace asi na piatich rôznych miestach. Potom použil svoje žezlo na každom z miest a oheň sa stal dymom a potom zmizol. To sa stalo v každom mieste – jeden po druhom. Večný Otec bol spokojný s modlitbami a pripomenul všetkým svojim deťom, aby verili v Jeho všemohúcu moc:

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

https://littlepebble.org/2020/01/08/message-801-5-january-2020/