William Costellia – All must love Our Lady (in Slovak) – 7 May 2020

William Costellia – všetci musia milovať Pannu Máriu – 7. mája 2020

7. mája 2020 – 02:37 Z Williamovho stola , dôležité Nepoškvrnené srdce Márie

Je dôležité, aby ľudia milovali Pannu Máriu.

Pozrite si toto video YouTube:

https://youtu.be/y58aDIsWeTc

Nech vás Ježiš žehná a nech na vás Jeho Tvár žiari a daruje vám pokoj. William.

https://littlepebble.org/2020/05/07/william-costellia-all-must-love-our-lady-7-may-2020/