Message 813 (in Slovak) – 15 August 2020

Správa 813 – 15. augusta 2020 16. augusta 2020 – 13:50 Od Williama

SPRÁVA DANÁ OD NAŠEJ PANI SKRZE WILLIAMA COSTELLIU 15. AUGUSTA 2020

Sviatok Nanebovzatia Panny Márie

Diabol plánuje priniesť zármutok nad zármutkom počas Veľkej vojny – Krajiny Blízkeho východu nie sú zastavené kvôli slabosti hriechu. Väčšina sa pripravuje na inváziu na Západ, lebo Moje deti spia – Čína si želá kontrolu nad ľudstvom – V čínskych múroch budujem armádu verných duší, ktoré budú brániť Pravdu – Čoskoro bude Austrália potrestaná oveľa viac, ako doposiaľ bola.

WILLIAM: Je okolo nás veľa anjelov, vrátane našich anjelov a Svätý Michal stojí pri Bielom Kríži na oblohe. Je tu veľa lúčov žiariaceho svetla, ktoré na nás nasmerujú veľmi jasné svetlo a týmto svetlom vytvárajú cestu. Vidím veľa Anjelov, ktorí prúdia skrze Biely Kríž. Spievajú: “Aleluja! Aleluja!“. Prichádzajú po širokej ceste, spievajú a rozhadzujú kvety – krásne kvety – a dvere sa otvárajú v našom dome. V otvore stoja anjeli, otvára sa Biely Kríž a Svätý Michal vedie procesiu. Svätý Menoloutis, môj strážny anjel, stojí vedľa mňa a pohybuje sa smerom k otvoru môjho domu. Malý Amor Dei je tiež tu. Je na mojom ramene a ide a stojí pri bráne Neba – dverách, ktoré sa otvárajú na mieste. Biely Kríž sa otvára a naša Svätá Matka sa vznáša v oblaku a mnoho Svätých prichádzajú s našou Svätou Matkou.

Panna Mária je oblečená v čisto bielom. Okolo ramien má krásny tmavo modrý plášť a okolo hlavy je 12 hviezd. V pravej ruke drží kyticu a v ľavej ruke drží krásny zlatý ruženec. Pod Jej nohami som si všimol, že má polmesiac. Našu Svätú Matku obklopujú mnoho anjelov. Panna Mária prichádza do môjho domu. Je veľmi krásna a Svätý Michal stojí po Jej pravici. Svätý Menoloutis stojí na ľavo. Svätá Amor Dei stojí v blízkosti hrude Panny Márie, kde vidím Jej Nepoškvrnené Srdce a Najsvätejšie Srdce Ježišovo. Pod posvätným Srdcom Ježiša a Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie je Srdce Svätého Jozefa. V troch Srdciach vidím ďalšie srdce. Panna Mária dáva Svätému Michalovi kvety a zdá sa, že kvety žiaria. Svätý Michal prichádza a kladie kvety na stôl a vracia sa späť k Panne Márii. Berie ruženec a robí znamenie kríža:

NAŠA PANI: „V mene Otca a Syna a Ducha Svätého. Amen.“

„Zdravím ťa, svojho milovaného syna, nástroja Božieho – nástroja pre spasenie Svätej Matky Cirkvi. Zdravím všetky Moje milované deti na celom svete a dnes vám žehnám: V mene Otca a Syna a Ducha Svätého. Amen.“

„Dnes, v tento veľký sviatočný deň pre Svätú Matku Cirkev – Moje vzatie do Neba – kde Som dostala svoju odmenu za to, že Som nasledovala Božie Slovo. To je to, čo žiadam od všetkých našich detí, aby počúvali Božie Slovo a nasledovali ho. Lebo všetky Deti Svetla chápu, kde teraz stojí svet, lebo mnoho našich detí zablúdilo a mnoho z nich sleduje svoju vlastnú vôľu a nepočúva Božiu vôľu, lebo naše deti zaspali uprostred trápenia, ktoré pandémia spôsobila.“

„Moje deti, nevidíte, že táto pandémia uzavrela vás pred Bohom, a napriek tomu by to nemalo byť, lebo kríž, ktorý Boh dovolil, by vás mal bližšie priviesť k Bohu, ale ľudstvo sa uzavrelo pred Najsvätejšou Trojicou.

Moje deti, nemyslíte si, že je čas zobudiť sa zo spánku a modliť sa k Bohu? Časy, v ktorých žijete, spôsobujú ľudstvu veľa utrpenia a trápenia. Mnohí zomreli nepripravení, lebo mnohí z nich sú v starobe a vy by ste si mysleli, že naše deti uznávajú Boha, ale namiesto toho sa ľudstvo stalo horkým. Moje deti, Moje deti, znovu vás žiadam, aby ste zasvätili svoje životy Bohu. Obetujte svoje srdcia, svoje utrpenie a svoje potreby, lebo Boh vie všetko, čo potrebujete a môžete toto utrpenie zmeniť na dobré.“

„Moje deti na svete, musíte teraz vedieť, že celé ľudstvo trpí, preto ľudstvo spozná, čo Boh plánuje pre svet. Čas Druhého Príchodu Ježiša Krista je blízko, ale nie tak blízko, že ľudstvo uverí, že čas uplynul pre ľudstvo, aby sa mohol v plnej miere vrátiť do náručia svojho Spasiteľa, Ježiša Krista. Bol stanovený plán Moje deti a tento vírus je prípravou pre ľudstvo, lebo svet klesol, aby trpel chudobou a prinútil ľudstvo, aby sa viac trápilo.“

„Je načase, aby si naše deti prečítali Apokalypsu, aby Moje deti pochopili, kam smeruje ľudstvo. Je to iba modlitba, ktorá zmení svet, drahé deti, a to je čas, aby svojou slobodnou vôľou, ste si vybrali si medzi dobrom a zlom, lebo satan poveril jeho pravú ruku Antikrista, prevziať svet a priviesť ľudstvo k svojej vlastnej záhube, lebo Antikrist čaká iba na to, aby ho prijalo ľudstvo.“

„Po celom svete, diabol plánuje priniesť zármutok nad zármutkom skrze Veľkú vojnu, ktorá príde čoskoro na ľudstvo. Ale predtým, ako to príde, volám všetky naše deti, aby sa zasvätili Najsvätejšiemu Srdcu Môjho Božieho Syna, Ježiša a Môjho Nepoškvrneného Srdca, lebo hoci je čas krátky, Boh dal ľudstvu čas na premýšľanie, meditáciu a modlitbu.“

„Keď začne Veľká vojna, Moje deti uznajú, že žijú na konci času, lebo čas Mojich sladkých detí je veľmi krátky. Krajiny Blízkeho východu nie sú zastavené kvôli slabosti hriechu. Naopak, väčšina krajín sa pripravuje na inváziu na Západ, lebo Moje deti Európy spia. Modlite sa preto, aby Božie milosrdenstvo padlo na ľudstvo, aby si čoskoro uvedomili, čo má prísť na ľudstvo.

Modlite sa za drahé deti za krajiny Nemecka, Francúzska, Talianska a Británie, lebo tieto krajiny budú mať čoskoro veľa problémov. Modlite sa za Čínu, lebo Čína sa chce rozšíriť a jej moc pocítia mnohí, lebo Čína si želá kontrolu nad ľudstvom. Ale v múroch Číny pozdvihujem armádu verných duší a tieto duše jedného dňa budú brániť Pravdu, lebo je to naša vôľa, aby čínski ľudia dostali príležitosť ukázať slávu Najsvätejšej Trojici a Môjmu Synovi a Mne.

Vybral si si dušu, ktorá sa ti veľmi priblíži, Môj synu a táto duša dostala od Boha mimoriadnu milosť. Vieš, o kom hovorím a veľmi rýchlo sa s touto dušou stretneš.“

„Moje deti, žiadam všetkých tých, ktorí Ma nasledujú, aby vzali korálky lásky a ponúkli ich každý deň Môjmu Božskému Synovi, lebo On veľmi trpí, keď vidí svoje deti tak ďaleko od Neho. Je to Moja Svätá vôľa, aby všetky stránky Zjavenia na svete dali Bohu slávu v nasledujúcich mesiacoch, aby sa Moje deti pripravili na mnoho trestov, ktoré prídu na svet, a na Veľké Varovanie.“

„Dávajte pozor na sladké deti na oblohu, lebo ľudstvo čoskoro uvidí tajomné svetlo, a to bude znamenať Veľké Varovanie pre ľudstvo, že časy sú teraz tu. Za krátky čas, ktoré ste nás opustili, milé deti, chcem, aby sa každý muž, žena a dieťa oddali Trojjedinému Bohu a Môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, aby vás pripravili na Druhý Príchod Môjho Božieho Syna, Ježiša. Nebojte sa drahé detí, máte Moju Lásku a JA vás všetkých žehnám: V mene Otca a Syna a Ducha Svätého. Amen.“

„Moje najmenšie dieťa, teraz s tebou budem hovoriť súkromne…“

„Pokračuj ďalej, milé dieťa, lebo ťa veľmi milujeme a čoskoro sa Môj milý synu, staneš sa Vikárom Svätej Matky Cirkvi. Modli sa za pápeža Benedikta XVI., aby bol posilnený a žehnám ti a žehnám všetkým deťom Zeme.“

„Modli sa za svoju krajinu Austráliu, drahý synu, lebo Austrália bude čoskoro potrestaná oveľa viac, ako doposiaľ bolo. Milujem ťa milý synu, a bozkávam ťa s Mojím Nepoškvrneným Srdcom.“

Tieto kvety sú pre teba, milé dieťa, a ďakujem ti za poslušnosť Božej Vôle a vôle Môjho Nepoškvrneného Srdca.“

„Čoskoro dostaneš slovo od ostatných vizionárov a Mystikov, od ktorých si želám, aby sa všetci s tebou spojili.“ Milujem ťa, drahý synu. Pokračuj s tým, čo robíš trpezlivo: V mene Otca a Syna a Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Ďakujem Drahá Mama!

Panna Mária sa so Svätým Michalom a anjelmi pomaly vracajú do Neba a anjeli spievajú a rozhadzujú krásne kvety. (13. augusta o 6.30 hod. Som mal Víziu Conchity z Garabandalu. Mala rany Ježišove. Povedala mi, že Veľké Varovanie tu bude čoskoro.)

https://littlepebble.org/2020/08/16/message-813-15-august-2020/