Message 829 (in Slovak) – 31 May 2021

Správa 829 – 31. mája 2021 1. júna 2021– 06:59Doručené

SPRÁVA DANÁ NAŠÍM PÁNOM A NAŠOU PANI WILLIAMOVI COSTELLII – 31. MÁJA 2021

Sviatok Navštívenia Panny Márie

Očkovanie je pre telo škodlivé; čoskoro sa vo svete rozšíri ďalší vírus, ktorý spôsobí ďalšie škody –Elita a ilumináti túžia ovládnuť svet – Ponúknite ruženec a Korunku milosrdenstva; prostredníctvom týchto modlitieb svet prijíma veľké milosti – Antikrist je v Ríme a čaká na chvíľu, kedy zloží Cirkev –Veľké katastrofy v Kalifornii; Veľké záplavy v Holandsku; Anglicko bude potrestané.“

WILLIAM: Vidím veľký Biely kríž, ktorý otvára celú oblohu. Skrze Biely kríž prechádzajú milióny anjelov, lebosa otvoril veľmi široko. Za Bielym krížom je veľa anjelov a mnohí z anjelov držia Biele kríže – tiež mnohí držia Plamenný meč a tvoria uličku od kríža k nášmu miestu.

Panna Mária prichádza skrze Biely kríž s našim Pánom. Ježiš mal na sebe biele šaty – rovnaké, aké mal pri svojom Vzkriesení, a Panna Mária mala žlté šaty. Náš Pán ani Panna Mária nemajú korunu. Za nimi je veľa, veľa anjelov a svätých. Vedľa nášho Pána je Svätý Melchisedech. Povedal mi, že príde. Predtým som ho nevidel. Je to dosť vysoký anjel, aj keď si väčšina ľudí nemusia pamätať, že je spomínaný v Starom zákone. Svätý Melchisedech vystúpi a otvorí budovu, v ktorej som – odníma múry – vytvára priestor pre vstup Ježiša a Márie.

Na oblohe blikajú nádherné svetlá a za Bielym krížom nádherná dúha. Existuje veľa Veľkých svätcov z minulosti aj v dave a Svätých našich dní ako: Padre Pio, Svätá Katarína Emmerichová, Svätý Pavol VI., Svätý Ján Pavol I. a Svätý Ján Pavol II. Ježiš aj Mária sú mi momentálne veľmi nablízku a sú veľmi, veľmi šťastní. Ježiš ide smerom ku mne. Robí znamenie kríža:

NÁŠ PÁN: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pozdravujem ťa, Môj milovaný syn, budúci vikár Môjho Svätého domu na Zemi!“

WILLIAM: Naša blahoslavená Matka vykročí vpred a pozdraví aj mňa.

NAŠA PANI: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

NÁŠ PÁN: „Každá duša je na svete – a iba niektoré duše sú v tejto dobe pripravené duchovne, lebo Zlý sa ich snaží presvedčiť a Moje deti na Zemi, že neexistuje Boh a že život nestojí za to, ale tešiť sa z toho, aký život máš, lebo to je všetko, čo dostaneš. Toto je viera neveriaceho. Žehnám ťa, môj syn William, a ďakujem ti, že si tu dnes večer. Viem, že trpíte, ale toto utrpenie pominie veľmi, veľmi skoro.“

WILLIAM: Ježiš sa teraz obracia k svojej presvätej matke. Jeho blahoslavená matka vystúpi a chce hovoriť tiež.

NAŠA PANI: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen ”

„Moje milované deti sveta.“ JA, vaša Nebeská Matka, dnes prichádzam, aby Som vás požiadala o modlitbu, zvlášť v tomto čase, lebo svet bude prechádzať mnohými, mnohými skúškami. K očkovaniu, ktoré ľudstvo nútia Moje sladké deti mať: neprijímajte to, drahé deti, lebo očkovania sú škodlivé pre telo a čoskoro bude iný vírus, ktorý sa šíri vo svete a spôsobí väčšie škody, lebo elity a Ilumináti chcú kontrolovať svet a to tým, že prinútia svet brať lieky, ktoré sú škodlivé pre ľudstvo.“

„Toľkokrát Som, drahé deti, požiadala, aby ste sa modlili, prinášali obete a robili pokánie.“ Modlite sa za svojich bratov a sestry; mnohí padli do tmy, lebo Zlý ovláda svet a veci svätosti sú podmanené ľudstvom. Choďte na sväté miesta, lebo dostanete veľa milostí na posilnenie. Je veľa miest, kam nemôžete ísť, ale dôverujte Bohu, naďalej obetujte ruženec a milosrdenstvo, lebo prostredníctvom týchto modlitieb svet prijíma veľké milosti.“

„Ľudstvo je pokryté popolom – nie popolom zo sopiek – ale popolom hriechu.“ Žiadam vás, drahé deti, aby ste sa modlili a robili pokánie a počúvali Nebo, lebo vás veľmi milujeme a hľadáme spásu každej živej duše na Zemi.“

„Ilumináti sa usilujú znížiť populáciu na svete, lebo vedia, že mnohí ľudia, keď sa obrátia k Bohu, obráti to srdcia našich detí, ale s miliónmi zomierajúcich – a bude ich oveľa viac – Ilumináti a elity dosiahnu svojich cieľov. Antikrist je v Ríme a čaká na chvíľu, kedy zloží Cirkev. Preto sa veľa cirkví zatvorilo, lebo nás ľudstvo neposlúchlo.“

„V Kalifornii dôjde k veľkým katastrofám, Moje drahé deti.“ Žiadam vás, aby ste sa modlili, lebo Zlý chce zastaviť modlitbu – pracuje proti Božiemu kráľovstvu. Milujem vás, drahé deti a hľadám iba vašu spásu, lebo to je jediná vec, ktorá stojí za to.“

„Modlite sa za Holandsko, lebo tento Národ bude mať veľké záplavy.“ Modlite sa za Anglicko, lebo tento Národ bude potrestaný.“

„Moje drahé deti, už viete o všetkých daných proroctvách, ale pamätajte, že Veľké Varovanie, o ktoromsme hovorili už takmer 100 rokov, príde na svet veľmi skoro.“ Preto vás žiadam o modlitbu. Prosím vás, drahé deti, a posielam vám svoje požehnanie: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„Stále sa držte, Moje drahé deti, lebo Ježiš, Môj Božský Syn a JA, vaša Nebeská Matka, vás veľmi milujeme a žehnáme všetkým, ktorí v tomto čase počúvajú Môj Hlas: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„Sledujte všetky Zjavenia, ktoré sú momentálne na svete, lebo Môj Božský Syn a JA odovzdáme ľudstvu určité konkrétne posolstvá, aby boli pripravené na nasledujúcich 12 mesiacov.“ Milujem vás drahé deti a žehnám vás. Buďte silní: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“

WILLIAM: Ježiš i Mária prichádzajú ku mne.

NÁŠ PÁN A NAŠA PANI: „Žehnáme ti, náš synu: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„Neboj sa, drahý synu, tvoje utrpenie pominie veľmi skoro a budeš obnovený, lebo viem, že máš čo robiť vo veľmi krátkom čase.“

WILLIAM: Svätý Melchisedech prichádza ku mne a bozkáva ma na čelo a kladie mi na hlavu niečo ako ruženec a hovorí:

SVÄTÝ MELCHISEDECH: „Môj milovaný syn, dávam ti darček – darček, ktorý mám; tento dar ti dá milosť, aby si jasnejšie rozoznal a presne vedel, čo treba urobiť. Vždy budem s tebou, Môj syn. Buď v pokoji: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

Padre Pio tiež potvrdzuje a žehná:

PADRE PIO: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Ježiš aj Mária povedali, že sa vrátia a budú so mnou hovoriť ďalej. Ježiš aj Mária skĺzavajú späť s ostatnými svätými k Bielemu krížu. Vidím Mesiac – Niečo zasiahlo Mesiac, neviem čo to je…

https://littlepebble.org/2021/06/01/message-829-31-may-2021/