Message 837 (in Slovak) – 8 December 2021

Správa 837 – 8. decembra 2021 16. decembra 2021 – 15:49 Doručené

POSOLSTVO OD NÁŠHO PÁNA A NAŠEJ PANI WILLIAMOVI COSTELLIOVI – PONDELOK 8. DECEMBRA 2021

Sviatok Nepoškvrneného Počatia

Nepriateľ robí všetko preto, aby vás odstránil zo scény; uvidíte, ako Moja Božská ruka zasiahne; pripravujú sa veľké veci – Prechádzate ťažkou skúškou, ktorá sa však čoskoro skončí – Moja ruka padne na všetkých, ktorí vás nechali trpieť – posledný akt vykonajú vaši Právnici, ktorí vás oslobodia.

NÁŠ PÁN: „Pozdravujem ťa, Môj milovaný syn kríža“

WILLIAM:   Ježiš aj Mária sú tu so Svätým Michalom, Svätým Rafaelom a Svätým Gabrielom.

NÁŠ PÁN: „Žehnáme ťa dnes, na sviatok Nepoškvrneného počatia: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.”

WILLIAM: Biely kríž je tam a Ježiš hovorí:

NÁŠ PÁN: „Môj milovaný syn, trpiaci pod Mojím krížom spásy, buď v pokoji a vedz, že JA a Moja Svätá Matka sme vždy s tebou.

„Netráp sa, synu, lebo tento kríž sa blíži ku koncu. Nepriateľ robí všetko preto, aby ťa odstránil zo scény, ale málo si uvedomuje, že JA mám všetko pod kontrolou, lebo čoskoro uvidíš zasahovať Moju Božskú ruku, lebo sa pripravujú veľké veci.

„Pokračuj v modlitbe, Môj synu, lebo Moja ruka padne na všetkých, ktorí ťa spôsobili trápením.“

„Povedz všetkým Mojim deťom, že ich milujem a viem o všetkom, čo sa stalo a stane. Žehnám ťa, syn: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého Amen.“

„Moja Svätá Matka chce s tebou hovoriť.“

NAŠA PANI: „Pozdravujem ťa, Môj milovaný syn, nesúci ťažký kríž za spásu všetkých Mojich predrahých detí.

Neboj sa Moje dieťa, lebo prechádzaš ťažkou skúškou, ktorá sa však čoskoro skončí, keďže budeš doma a počas tvojho pobytu doma vykoná tvoj právny zástupca posledný úkon, ktorý ťa oslobodí.“

„Milujem ťa, syn Môj, a dávam ti svoje Nepoškvrnené Srdce. Ver vo svoju záchranu. Modli sa za všetkých, ktorí pracujú proti tebe. Milujem ťa, Môj sladký syn, a žehnám teba a tých, ktorých miluješ: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.”

„Zostaň v pokoji. Nesmierne ťa milujem, lebo Som Nepoškvrnené Srdce, ktoré nad tebou bdie. Nesmierne ťa milujem. Bozkávam ťa a žehnám ťa: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“

Tvoja mama.

WILLIAM: Traja anjeli stáli za Ježišom, vytvorili okolo seba štít a spievajú. Okolo nich sa vytvorí kruh svetla so žiariacim Bielym krížom. Stojím uprostred nich.

NAŠA PANI: „Tí zo zámoria: ten, kto je výnimočný, hovorí, že Monarcha sa za vás modlí a za vaše skoré prepustenie.“