Message 840 (in Slovak) – 15 April 2022

Správa 840 – 15. apríla 2022 16. apríl 2022 — 07:13 Doručené

POSOLSTVO OD NÁŠHO PÁNA WILLIAMOVI COSTELLIOVI 15. 04. 2022 NA VEĽKÝ PIATOK

Svet čoskoro vstúpi do svetovej vojny; bude zapojených mnoho krajín – Zlí duchovia teraz ovládajú svet, pripravujú ľudstvo na ovládnutie Antikristom – Španielsko napadlo a kresťania umučení – Vojna v Afrike, Južnej Amerike a Ázii, kde sa Čína presunie na Rusko, mnohé krajiny a Austráliu; Francúzsko, Poľsko a Nemecko – Komunistické sily zaskočia Taliansko a Rím bude tvrdo napadnutý; Vatikán prevzatý – Táto vízia vás má posilniť, Christina Gallagherová, je skutočnou prorokyňou a pevne vo vás verí – invázia USA a Kanady – Asteroid; Veľké Varovanie.

WILLIAM: Dnes ráno som mal víziu, ktorá naplnila časť vízie, ktorú som mal včera na Zelený štvrtok. Očakával som posolstvo od Ježiša, o ktorom mi pred niekoľkými dňami povedali, že ho dostanem, ale zabudol som. Včera večer som bol v Írsku na stretnutí s prorokyňou Christinou Gallagherovou. Keď sa stretnutie skončilo, kráčala oddelene od davu. Zastala a zavolala ma k sebe. Bol som so svojou ženou a biskupom Broussardom. Bolo to mimoriadne stretnutie. Christina povedala, že sa za krátky čas stanem posledným pápežom. Hovorila so mnou o mnohých veciach, o veľmi hlbokom stretnutí. Bolo to skvelé. Vízia pokračovala ráno, keď som s ňou hovoril o 6:45. Ježiš ku mne prehovoril a povedal, že som nezabudol na zjavenie, lebo to bola Jeho vôľa. Dnes mi Ježiš dá posolstvo pre svet. Je 4.39 ráno. Svätý Michal sa blíži. Pri ňom stoja dvaja veľkí anjeli – Svätý Gabriel a Svätý Rafael. Svätý Michal ma pozdravuje a hovorí:

SVÄTÝ MICHAL: „Ježiš čoskoro príde.“

WILLIAM: Svätý Michal, Svätý Gabriel a Svätý Rafael robia znamenie kríža:

SVÄTÍ MICHAL, GABRIEL a RAFAEL: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.”

WILLIAM: Biely kríž veľmi žiari. Ježiš skrze ňu prichádza a anjeli kľačia. Ježiš je oblečený v čisto bielom. Vidím Jeho ruky a nohy s otvorenými ranami, tiež Jeho Sväté Srdce. Ježiš ma pozdravuje a hovorí:

NÁŠ PÁN: „Pokračuj v písaní, Môj svätý Syn.“

WILLIAM: Ježiš robí znamenie kríža:

NÁŠ PÁN: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.”

WILLIAM: Ježiš sa na mňa usmieva a hovorí:

NÁŠ PÁN: „Žehnám ťa: + Bozkávam tvoje smutné srdce naplnené veľkým zármutkom, ale dobre vedz, Moje dieťa, tvoj smútok sa veľmi skoro naplní radosťou, lebo tvoje oslobodenie a vzkriesenie príde veľmi skoro.“

„Môj milovaný synu, svet vstupuje do umučenia a úplnej zmeny, kde ľudstvo bude hľadať pokoj, lebo ho nedostalo, ako sa očakávalo, veriac ľudstvu, že má skutočný pokoj, bez toho, aby sa spoliehalo na Ježišovu pomoc. Moje milované deti, nedal Som ľudstvu spôsob, ako získať život v pokoji a šťastí – napriek rôznym krížom, ktoré v živote dostávajú –, aby nasledovali cestu dosiahnutia Božej Svätej vôle.

„Deti Moje, deti Moje: rozhodli ste sa ísť cestou sveta, hľadajúc všetko, čo odvádza ľudstvo od Boha – preč odo Mňa, vášho Božského Spasiteľa – ale deti, musíte sa zamyslieť nad svojimi životmi, lebo veľmi dôležitý čas pre ľudstvo.“

„Milujem vás, deti Moje, a hľadajte vaše šťastie a život plný radosti a pokoja. Čas je TERAZ – nie zajtra – tak sa opýtajte teraz, lebo čas ľudstvu vyprší.“

„Znova prežívam svoje utrpenie, lebo tak veľa z nich sa vzdalo pokušeniam, ktoré ľuďom dávali tí zlí. Prosím, drahé deti, musíte sa iba modliť a prosiť Ma. Svet čoskoro vstúpi do svetovej vojny, lebo do nej bude zapojených mnoho krajín – nielen Rusko, ale ešte viac zlí duchovia, ktorí teraz ovládajú svet a pripravujú ľudstvo na ovládnutie Antikrista.

„Vedzte to, deti Moje, keď je svet vo vojne, Moje deti sa obrátia ku Mne, ale potom príde veľké varovanie na prekvapenie mnohých. Vojna vypukne v Poľsku a vo všetkých severných krajinách, pričom Francúzsko pôjde do vojny, Španielsko bude napadnuté a Nemecko bude konfrontované.

„Dávajte si pozor na Taliansko, lebo komunistické sily to zaskočia. Rím bude ťažko napadnutý. Vatikán bude prevzatý.“

„Krajiny Blízkeho východu napadnú Španielsko, ale kresťania budú umučení. Vojna sa otvorí v Afrike, v Južnej Amerike; vojna vypukne v Ázii, kde sa Čína presunie na Rusko a mnohé krajiny a vašu krajinu, Austráliu.“

„Ale vedzte, že keď budú napadnuté krajiny USA a Kanada, budete vedieť, že svet bude mať vážne problémy; že tretia svetová vojna bude ešte krátky čas pokračovať a svet zaútočí asteroid. Krátko na to budú znamenia dané pre Veľké Varovanie. Veľké Varovanie dá ľudstvu šesť týždňov na to, aby sa ku Mne obrátilo, inak bude zatratené.“

„Satan bude odstránený v čase Varovania a nebude môcť pokúšať ľudstvo šesť týždňov.“

„Ľudstvo musí zmeniť svoje spôsoby, inak bude stratené. Po šiestich týždňoch bude satan opäť prepustený a Antikrist nadobudne podobu veľkého a jemného Vodcu. Ľudstvo ho bude schopné prekonať.“

„Pamätajte, Moje milé deti, čas vašej odpovede je teraz. Nikdy nezabudnite na najmocnejšiu ženu, ktorá vám môže pomôcť, a tou je Moja milovaná Matka, Mária a Kráľovná všetkých sŕdc. Prosím svoje deti, aby dôkladne premýšľali a modlili sa.“

„Môj svätý syn, William, minulú noc a dnes skoro ráno Som ti dal víziu, kde si sa stretol s prorokyňu (Christina Gallagher). Táto vízia vás má posilniť, lebo ona je veľmi pravdivá vizionárka. Pevne vo vás verí. Stretnete sa s ňou, keď bude váš prípad zrušený, keď budete cestovať do Írska a mnohých krajín Európy, aby ste ich pripravili na udalosti, ktoré prídu.“

„Modlite sa, deti Moje, lebo musíte čítať posolstvá, dokonca aj Christine, a riadiť sa tým, čo Som jej dal JA a Moja Svätá Matka.“

„Moje milované deti, znova si prečítajte posolstvá, ktoré vám boli dané po celom svete, a naberte odvahu. Modlite sa za ľudí, ktorí trpia vo vojnových krajinách – na Ukrajine – a naberte odvahu, lebo viete, že Ježiš a Mária vás milujú.

„Čoskoro otrasie Indonéziou a Čínou veľmi veľké zemetrasenie. Modlite sa za Moje deti, aby sa prebudili.“

„Môj milovaný syn, nesmierne ťa milujem. Neboj sa, lebo My z Neba ťa veľmi milujeme a dávame na teba pozor. Čoskoro budete mať dobré správy a budete oslobodení a poslaní domov.“

„Žehnám teba a všetkých, ktorých miluješ a tých, ktorí ťa milujú. + Žehnám ťa, Moje sväté dieťa – posielam ti požehnanie. + Moja Svätá Matka ti posiela svoju lásku. Buďte silní a zostaňte v pokoji: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.”

„Som váš Ježiš, Kráľ vašich sŕdc. Nebojte sa, lebo takýchto vízií budete mať veľa. Milujem ťa, Môj anjel Božskej lásky.“

„Čoskoro veľa ľudí pochopia, prečo ťa nazývam týmto najdôležitejším titulom.“

WILLIAM: Ježiš ma žehná trikrát:

NÁŠ PÁN: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. (tri krát). Pokoj s vami +. Veľmi ťa milujem.“

[See website: https://littlepebble.org/2022/04/16/message-840-15-april-2022/]

[Pozrite si Christina Gallagher: http://www.christinagallagher.org/en/]