Message 818 (in Slovak) – 13 October 2020

Správa 818 – 13. októbra 2020 14. októbra 2020 – 14:45od Williama

SPRÁVA, KTORÚ NAŠA PANI DALA WILLIAMOVI COSTELLII – 13. OKTÓBRA 2020

Výročie Fatimského zázraku

Zázrak sa znova stane na každom mieste Zjavenia, na znak toho, že Boh požehná svet v čase, keď bude Moja Dogma vyhlásená za Prostredníčku a Spoluvykupiteľku – Pyramída v Egypte praskne a bude nájdené tajomstvo Podsvetia – Modlite sa že Donalda Trampa vyhrá voľby; ak to neurobí, krajina prejde mnohými spormi a rozdeleniami – modlite sa za p. Rodrigue z Kanady, lebo jeho posolstvá sa musia dostať k mnohým našim ľuďom – modlite sa za Argentínu; chystá sa kapitulovať pred silami zla.

WILLIAM: Vidím na oblohe Biely Kríž a za krížom je jedna z pyramíd v Egypte. Vidím za sebou Anjela smrti, ktorý drží kosu. Panna Mária vychádza z Bieleho Kríža a je s ňou žena – blahoslavená Alexandrina. Je oblečená v bielych šatách na červených šatách a prichádza s Pannou Máriou vľavo. Napravo od Panny Márie je Svätý Michal. Panna Mária prichádza ako“ Panna Mária z Fatimy“. Prichádza do môjho domu a na Jej nohách vidím nádherné ruže.

NAŠA PANI: „Pozdravujem ťa, Môj milovaný princ z Kráľovského Domu Dávidovho, a pozdravujem celý svet a žehnám vám: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Z Bieleho kríža vychádzajú milióny anjelov v bielom a tvoria dlhý rad, spievajúc Glóriu. Držia vlajky, na ktorých je znak ruže a kľúče Svätého Petra.

NAŠA PANI: „Dnešok je pre Moje deti zvláštnym dňom – dňom, ktorý si Cirkev pamätá na Fatimský zázrak – a poviem, že zázrak sa znova stane na každom mieste zjavenia na svete ako znamenie od Boha, že požehná vtedajší svet. Moja Dogma bude vyhlásená za Prostredníčku a Spoluvykupiteľku ľudstva, lebo to bude zlomový bod pre Svätú Matku Cirkev. Nebude to dlho trvať, kým sa Môj Božský Syn, Ježiš, vráti na svet, prinesie Božský mier a vrhne do pekla Antikrista a antipápeža so všetkým, čo je – a bude – stratené pre Nebo. Víťazstvo nie je ďaleko, Môj synu a Moje deti. Dnes, Môj synček, chcem, aby si Ma nasledoval:“

WILLIAM: Vidím Slnko – je veľmi jasné a rúti sa k Zemi a prináša veľa krásnych farieb. Vidím planéty našej slnečnej sústavy a každá planéta má na sebe Biely Kríž a je tu veľa dúh. Vidím Svätého Jozefa, ako drží Ježiška.

Obaja sa usmievajú a žehnajú Zemi. Vidím, že anjeli tvoria kruh okolo Zeme. Slnko sa točí veľmi rýchlo a prichádza k Zemi ukazujúce veľa farebného svetla a na Slnku je Biely Kríž. Potom je všetko späť v norme.

NAŠA PANI: „Ako odmena za vašu vernosť ste boli spolu so Svätým Jozefom a Ježiškom svedkom zázraku slnka a planét.“

WILLIAM: Panna Mária sa ku mne priblížila a požehnala ma:

NAŠA PANI: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„Priviedla Som veľmi dôležitú dušu – Alexandrinu. Bude tvojím duchovným sprievodcom. Modli sa za ňu, Môj synu; je Svätou pre dnešnú mládež a je pre teba zvláštnou dušou, ktorá ťa veľmi skoro povedie k tvojmu pápežstvu.“

WILLIAM: Alexandrina prichádza a drží ruženec – je červenej farby a veľmi krásny. Príde a umiestni ruženec nad moju hlavu a hovorí:

Svätá ALEXANDRINA: „Pozdravujem ťa, Môj budúci Vikár Ježišovho Domu na Zemi. Matka celého ľudstva ma požiadala, aby som ťa viedla až do Veľkého varovania. Ďakujem Matke Božej, že mi dala také privilégium, aby som ti pomohla zachrániť veľa duší. Ďakujem za prijatie. Žehnám ti: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Alexandrina mi bozkala čelo a vrátila sa k Panne Márii.

NAŠA PANI: „Môj milovaný, obľúbený syn, zostaň v pokoji, lebo dnes ti mám veľa čo povedať. Pyramídy, ktoré vidíš za Bielym Krížom je symbol, ktorý bude použitý tým zlým, lebo jedna z nich praskne, veľmi skoro a tajomstvo z podsvetia bude nájdené v nej. Nebuď znepokojený, Môj synu, lebo je to Vôľa Večného Otca, aby ľudstvo začalo chápať, že Antikrist pracuje na tom, aby oklamal ľudstvo. Keď k tomu dôjde, Zlý umožní ľudstvu byť svedkami jeho moci, bude to však ilúzia. Moje deti sa nesmú báť, ale musia dôverovať Bohu.“

„Mal by si spoznať milý synu, čoskoro budeš v mnohých krajinách potrebný, aby si poskytol vedenie našim deťom, lebo satan prináša veľa lží a robí falošné zázraky, aby presvedčil ľudstvo, že je Mesiáš. Ale dáš všetko na pravú mieru, lebo kamkoľvek pôjdeš, budeš kázať Slovo Najvyššieho; vaše zdravie sa zlepší a budeš mladší, aby si sa posilnil.“

„Modlite sa, Moje najdrahšie deti, lebo po celom svete je veľa temnoty, lebo ľudstvo sa zabudlo modliť, lebo iba vďaka modlitbe sa temnota zdvihne.“

„Modlite sa za Ameriku, lebo medzi ľuďmi bude veľké rozdelenie a krajinu budú pustošiť ďalšie katastrofy. Modlite sa, drahé deti, aby Donald Tramp vyhral ďalšie voľby, lebo ak sa tak nestane, krajina prejde mnohými spormi a rozpormi.“

„Moje deti, venujte pozornosť modlitbe, lebo svet zostane bezpečný iba vďaka modlitbe. Modlite sa za Fr. Rodrigue z Kanady, lebo jeho posolstvá sa musia dostať k mnohým našim ľuďom, lebo čas tlačí na ľudstvo.“

„Modlite sa, drahé deti, na slávnosť Kristovho narodenia, lebo zlé sily sa usilujú viesť ľudí k tomu, aby sa vzdali; ale, Moje milé deti, nie je čas sa vzdať, ale skôr je čas zdvihnúť Moje Korálky Lásky – Svätý ruženec – a modliť sa, lebo Zlý bude porazený iba v modlitbe. Modlite sa za Argentínu, lebo sa chystá kapitulovať pred silami zla. Modlite sa, deti Moje.“

„Moje vystúpenie vo Fatime a vo svete bolo pripraviť naše deti, lebo Zlý sa chystá prevziať kontrolu nad celým svetom, ale pamätajte na Moje zasľúbenie pre vás: Satan bude porazený, ale potrebujeme vašu ruku. Milujem vás, milé deti a žehnám vám: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Naberte odvahu a nebojte sa, lebo Nebo zvíťazí.“

Žehnám vás: + a posielam vám veľa Anjelov: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„Milujem vás, deti Moje; – Vaša Nebeská Matka.“

„Žehnám ťa, Môj milý syn spásy, a bozkávam tvoje srdce.“ Chcem, aby si vedel, že Som veľmi spokojná s tvojim pokrokom: + Zavolaj Alexandrinu, veľmi ti pomôže.“

„Budem s tebou hovoriť súkromne.“

WILLIAM: Panna Mária ma požehnala a teraz sa vracia k Bielemu Krížu.

NAŠA PANI: „Žehnám ťa, Môj anjel Božskej Lásky, William: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

https://littlepebble.org/2020/10/14/message-818-13-october-2020/