Message 821 (in Slovak) – 13 December 2020

SPRÁVA Č. 821

Kedykoľvek potrebujete ochranu, požiadajte Ma o plášť, ochráni vás to a získate veľké osvietenie – Títo anjeli dnes pôjdu do duší, aby ich pripravili na Príchod do nebeského Kráľovstva – ďalší vírus, oveľa horší ako ten súčasný prichádza; nepriateľ sa usiluje ovládnuť ľudstvo vypnutím spoločnosti – nedostať lieky na súčasnú pandémiu – prírodné prostriedky vás ochránia – ťažké skazy zasiahnu Austráliu a mnoho krajín a prinesú veľké zničenie.

WILLIAM: Vidím Biely Kríž s dvoma ďalšími Bielymi krížmi – po jednom na strane hlavného veľkého Kríža. Tisíce anjelov tvoria líniu od Kríža do môjho bytu, v rukách majú Kríž, dlhý asi štyri metre. Biely Kríž sa otvára a ja vidím Pannu Máriu z Guadalupe prichádzať s malými Anjelmi polietavajúcimi okolo Nej. Panna Mária           vstúpila do budovy so Svätým Michalom po Jej pravici, Svätý Menoloutis je v strede a so Svätou Amor Dei po Jej ľavici.

NAŠA PANI: „Pozdravujem vás, Môj milovaný syn, budúci vikár z Domu Môjho Božského Syna na Zemi!“

„Dnes prichádzam ako Panna Mária z Guadalupe, aby Som svojim deťom na Zemi vštepila dôležitosť, tohoto Zjavenia už pred mnohými rokmi.“ Moje milované deti, je dôležité, aby ste uvažovali o Mojom príchode do tejto veľkej krajiny Mexika ako Kráľovnej Ameriky pod hlavičkou Guadalupe. V tomto zjavení Som odhalil budúcnosť Božieho ľudu a to, aké dôležité je pre Moje deti uvažovať o Mojej návšteve obyvateľov Mexika.“

„Vidíš tento plášť, ktorý mám na sebe, Môj milovaný syn?“ Je to veľmi významné a má veľký význam.“

WILLIAM: Svätý Michal sníma plášť z našej Svätej Matky a On mi ho prináša a kladie mi ho skrze plecia.

NAŠA PANI: „Syn Môj, ty nepochopíš, čo robím, ale musíš prijať tento plášť, lebo je symbolom tvojej budúcnosti. Žehnám ťa, Moje dieťa: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Svätý Michal vezme plášť a znova ho umiestni okolo našej Svätej Matky. Panna Mária hovorí:

NAŠA PANI: „Kedykoľvek potrebujete ochranu, požiadajte Ma o plášť, ochráni vás a v ňom získate veľké osvietenie.“

WILLIAM: Panna Mária robí znamenie kríža:

NAŠA DÁMA: „V mene Otca a Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„Dôvod, prečo anjeli držia Biely Kríž, Moje deti, je ten, že títo anjeli dnes pôjdu do duší, aby ich pripravili na Príchod do nebeského Kráľovstva. Žehnám všetky duše, ktoré sú pripravené pracovať na spáse ľudskej rasy:“+

„Môj milovaný syn, dnes by Som ti chcela prezradiť, ako bude vo svete prebiehať nasledujúcich dvanásť mesiacov.“ Nasledujúcich dvanásť mesiacov nebude pre ľudstvo vhodným obdobím, lebo nepriateľ sa usiluje ľudstvo rozdrviť ďalším vírusom, ktorý je oveľa horší ako ten súčasný. Žiadam preto svoje deti, aby boli pripravené, lebo nepriateľ sa usiluje ovládnuť celé ľudstvo tým, že zavrie spoločnosť, bude ich udržiavať v tajnosti, čo ľudstvu prinesie úplnú anarchiu. Nedostávate lieky na súčasnú alebo nasledujúcu pandémiu, ale držte sa tých, ktoré Som už viackrát opakovala, lebo prírodné prostriedky vás ochránia. Vaši vodcovia a ľudia na vysokých miestach vyzývajú ľudstvo, aby prevzalo materiál pre pandémie; hovoria, že vás to ochráni, ale v skutočnosti vás od nás odnesú.“

„Moje deti, čítajte Správy, ktoré vám boli dávané, dlho – v nich budete mať všetky odpovede.“ Modlite sa, Moje deti, Môj Svätý ruženec a Korunku Božieho milosrdenstva, lebo tieto modlitby vás ochránia.“

„Moje milované deti, čoskoro uvidíte, že krajina odchádza do mora a vezme so sebou veľa našich detí, lebo more začne stúpať a na svet bude prichádzať veľa chorôb.“ Moje deti nás neposlúchali, takže tresty teraz prídu.“

„Austrália bude ťažko zasiahnutá pobrežnými líniami a stredom, čo spôsobí veľké zničenie, lebo, ako Som už povedala, po návrate Môjho Syna domov budú udalosti zúrivé.“ Modlite sa, Moje deti, aby sa čoskoro vrátili Sväté pozemky Panny Márie z Archy, aby záplava neprišla, na Zem Ducha Svätého. Modlite sa za USA, aby prezident Tramp vyhral voľby v plnosti, lebo vám hovorím najslávnostnejšie, že ak neuspeje, budú USA potrestané veľmi prísne; Modlite sa za obyvateľov Kalifornie, lebo príde veľké zemetrasenie, ktoré mnohých odvedie. Modlite sa za Havaj, lebo aj jeho zem sa ponorí do mora.“

„Modlite sa, milé deti, za Japonsko, lebo tam budú vidieť veľké zemetrasenia s mnohými úmrtiami.“

Modlite sa za obyvateľov Japonska, lebo k nim mám veľkú lásku a rada by Som ich zachránila, lebo pre tento Národ mám špeciálne plány. Keď tam pôjdeš, Môj synu, stretneš sa s jedným, s ktorým mám zvláštny vzťah.“ Modlite sa za Indonéziu, lebo utrpí veľké turbulencie, lebo sopky vybuchnú a mnohých zabijú. Modlite sa za Tchajwancov, ktorí chcú byť národom bez Číny, lebo tam sa využije vplyv Číny a Čína ho plánuje prevziať.

Modlite sa za Hongkong, lebo Čína ho prevezme v plnom rozsahu.“

„Modlite sa za Vietnam, lebo tam mám Vyvoleného, s ktorým sa veľmi skoro stretnete.“ Mojím plánom je priviesť Vietnam k Pravde prostredníctvom viery. Modlite sa, Moje milé deti, lebo Zlý plánuje zmocniť sa celej Zeme prostredníctvom mnohých vírusov a vodcov národov, lebo je niekoľko takých, ktorí majú Božie Svetlo.“

„Taliansko a Španielsko, s Francúzskom a Nemeckom, prejdú veľkými skúškami, Moje deti.“ Prosím o ďalšie modlitby, lebo vďaka nim môžem zadržať časť trestov.“

„Môj milovaný syn, vaša návšteva Nemecka sa uskutoční, keď tam dostanete svoje občianstvo a pripravíte Veľkého francúzskeho panovníka na splnenie jeho povolania.“ Nebojte sa, lebo všetko sa uskutoční veľmi rýchlo a čoskoro. Modlite sa, Moje deti, lebo väčšina z vás si neuvedomuje, že kométa smeruje k Zemi a ľudstvo bude v šoku.“

„Milujem vás, Moje deti a dnes žehnám vaše ružence špeciálnym požehnaním na Vianoce, aby ste videli, čo prichádza na svet.“

„Antikrist je už v Ríme a pracuje s tými, ktorí prijmú jeho vstup.“ Modlite sa za pápeža Benedikta XVI., lebo on už dlho nechodí, a prosím všetkých vizionárov, aby sa zjednotili s naším milovaným synom Williamom Costelliom, lebo to je naša Svätá vôľa.“

„Modli sa, syn Môj.“ Máte nejaké otázky, na ktoré by ste sa chceli opýtať?“

WILLIAM: Moja Matka, vieš, na čo sa pýtam:

NAŠA PANI: „Áno, Moje milé dieťa!“

WILLIAM: Áno, moja Svätá Matka – ďakujem Ti, moja drahá Matka! Panna Mária vyhovela mojej žiadosti.

NAŠA PANI: „Modlite sa, syn Môj! Modlite sa, lebo Austrália a svet prežijú ťažký rok. Žehnám ťa, Môj drahý syn: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Buďte v pokoji! Dávam vám ďalšieho serafínskeho anjela, Svätého Angeloronika – je to Špeciálny anjel Božskej eucharistie. Budete mať tohoto anjela, ktorý vám pomôže na omši.“

WILLIAM: Všimol som si, že anjel má šesť krídel.

NAŠA PANI: „Požehnanie pre teba, Môj synu: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Panna Mária ide späť s niektorými Anjelmi.

https://littlepebble.org/2020/12/14/message-821-13-december-2020/