Message 822 (in Slovak) – 27 December 2020

Správa 822 – 27. decembra 2020 28. decembra 2020 – 03:10 Doručené

SPRÁVA OD SVÄTEJ RODINY SKRZE WILLIAMA COSTELLIA – 27. DECEMBRA 2020

Boh dovolí ďalší vírus, ktorý bude oveľa horší ako ten súčasný – Teploty sa budú meniť drastickejšie, moria stúpnu, zaplavia pobrežia, zničia veľa domov – Austrália budúci rok a nasledujúci rok upadne do veľkých trestov – sudca vás chcel poslať domov, potom náhle zmenil názor a zmenil svoje rozhodnutie. Títo vysoko hore sa vyhrážali jemu a jeho rodine – modlite sa za Afriku, USA a Indonéziu kvôli blížiacim sa trestom.

WILLIAM: Od Svätého Kríža prichádzajú tisíce anjelov. Anjeli sú rozdelení do 9 zborov a anjeli strážni vychádzajú ako prví skrze Biely Kríž a spievajú sväté vianočné piesne. Kríž je veľmi veľký a celý biely a je pokrytý ružami a konármi z vianočných stromčekov. Z kríža vychádza 9 zborov anjelov. Za nimi vidím Svätú rodinu: Ježiša, Máriu a Svätého Jozefa. Ježiš má asi dva roky a sedí v náručí Panny Márie. Môj anjel strážny, Svätý Menoloutis, je pred všetkými anjelmi. Drží korunu zloženú z vianočného stromčeka a všetci anjeli uvoľňujú cestu Svätej rodine. Svätý Jozef má na hlave krásnu Korunu, rovnako tak Panna Mária a Ježiš.

SVÄTÝ JOZEF: „Žehnám ťa, Môj svätý syn: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Svätý Menoloutis je naľavo od Svätého Jozefa. Svätý Jozef prichádza dopredu a kladie mi okolo krku tento krásny ruženec. Má šperky každého druhu. Svätý Jozef hovorí:

SVÄTÝ JOZEF: Pozdravujem ťa, Môj milovaný syn, William – sila Cirkvi Svätej Matky. Žehnám ťa svojou láskou a týmto ružencom, ktorý je symbolom Božieho daru. Darujem ti to – lebo tieto Korálky Božskej Lásky sú darom cností, ktoré máš a budeš mať v nasledujúcich rokoch, od Večného Otca.

„Moje milované deti, JA, Svätý Jozef, vás pozdravujem tieto Vianoce a prosím vás, aby ste boli silní, lebo budúci rok vás bude čakať veľa a bude to pre mnohých ťažký rok.“

„Vírus, ktorý napáda ľudstvo, ľudstvu veľmi ublížil, lebo ho vyslali Zlí anjeli, aby ich pokúšali – naše deti – preč od požehnania Božieho a ľudstvo nevie, čo s tým robiť, ale uchýlili sa k svojmu spôsobu myslenia a zabudli, že Boh žiada, aby sa Jeho deti obrátili k Nemu a zmenili svoj spôsob života.“

„Moje milované deti, ľudstvo sa neobrátilo k Bohu, ale namiesto toho sa obrátilo k mysleniu a výpočtom človeka.“ Boh teda umožní ďalšiemu vírusu vstúpiť do života ľudstva, ktorý bude oveľa horší ako ten v súčasnosti.“ „Moje deti, kedy sa chystáte obrátiť k Tomu, ktorý vás miluje a hľadá pre vás iba dobrotu?“

„Moje milované deti, Boh je milosrdný, ale vyžaduje si to pomoc ľudstva prostredníctvom modlitieb a odovzdania seba samého, aby ste prosili Boha o odpustenie za ich hriechy, ktoré sa udržali až do výšky, ktorá je absurdná. Obráťte sa teraz na svojho Boha, kým máte ešte čas, lebo veľké tresty padnú na svet. Tieto teploty sa zmenia – ešte drastickejšie – a moria stúpnu, zaplavia pobrežia, zničia veľa domov vo vašich krajinách. Áno, deti Moje, vy naozaj neviete, čo robia Zlí.“

„Modlite sa, deti Moje, modlitby, ktoré sú Ježišovi a Márii najdrahšie – Svätý ruženec a Korunku Božieho milosrdenstva – a vzývajte Mňa, vášho ochrancu rodín. Pomodlite sa ku Mne a budem vás chrániť. Moje deti, Svätá rodina, je tu vždy, aby chránila rodinu, lebo ten, kto sa modlí modlitby, ktoré som práve spomenul, má osobitnú ochranu odo Mňa, Svätým Jozefom, ktorý je ochrancom Svätej rodiny.“

„Austrália je Krajina Ducha Svätého.“ Pamätajte, že máte osobitnú ochranu pred Bohom, ale vždy toľko ľudí zabúda na Ducha Svätého, čo je veľmi smutné, lebo On je Božským Darcom, ktorý dáva ľudstvu všetky milosti za Božské svetlo a lásku. Lebo sa austrálsky ľud vo všeobecnosti zabudol modliť k Božskému Darcovi, Austrália pôjde ďalej do temnoty – a kým austrálsky ľud neobráti oči k Duchu Svätému. Austrália budúci rok a budúci čas upadne do veľkých trestov, a keď [až] ľudia znova otvoria oči a srdcia a obrátia sa k Zjaveniu Matky Božej – Austrália zostane v tme.“

„Sopečné akcie budú nasledovať po Zemi Ducha Svätého.“ Prosím, modli sa, Moje milé deti. Budem sa modliť za Austráliu a za teba, Môj vzácny syn Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, za to, aby do tvojho súdneho sporu nezasiahol diabol. Ale vedz, sladký Anjel Božského svetla, bude odhalený a budeš oslobodený, aby si mohol pripraviť cestu pre Cirkev Svätej Matky, lebo pre Moje deti zostáva iba pár rokov.“

„Žehnám ťa, Môj synu, a žehnám všetky svoje deti zostatkovej Cirkvi a modlím sa za tých, ktorí sú v temnotách; V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„Buď v pokoji.“ JA, Svätý Jozef, strážca Cirkvi Svätej Matky, žehnám všetkým deťom sveta a prosím naše deti, aby pamätali na sviatky, v ktorých žijete: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Prichádza Ježiško. Má dva roky, ale môže hovoriť, opúšťa náruč Panny Márie a prichádza a stojí predo mnou.

DIEŤA JEŽIŠ: „Žehnám ťa, Môj statočný syn: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Žehnám všetky svoje deti na celom svete: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Ježiš prichádza, drží mi okolo krku môj ruženec, bozkáva kríž a hovorí:

DIEŤA JEŽIŠ: „Môj milovaný syn, neboj sa nepriateľa, ktorý ťa zastavil, lebo vieš, že ťa sudca poslal pred dvoma týždňami domov, a potom si to náhle rozmyslel a zmenil svoje rozhodnutie. Modli sa za neho, lebo urobil ťažkú vec, lebo ho varovali tí vysoko hore, ktorí sa vyhrážali jemu a jeho rodine. No, toto sa veľmi skoro zmení, lebo nepriateľ to urobil, aby zabránil tomu, aby tvoja práca pokračovala, ale môžem ťa ubezpečiť, že sa to otočí a tí, ktorí sa dopustili tejto frašky, sa budú chvieť rukou Môjho Večného Otca a nájdeš sa doma na vykonávanie Božieho diela. Milujem ťa, Moje zvláštne dieťa, ktoré nazývam Anjelom Božského svetla, lebo nepriateľ bude porazený.

„Moje deti, tento týždeň je Svätým týždňom, ale svet je uchvátený zlom a dusí deti sveta.“ Som smutný, lebo ľudstvo prepadlo trikom Zlého, ktorý teraz ovláda svet. Ľudstvo verí, že postupuje správne, ale JA vám hovorím najvážnejšie, že to tak nie je. Strach vstúpil do sŕdc našich detí a strach je diablovým nástrojom. Modlite sa, Moje milé deti, a potom uvidíte zmenu, lebo ľudstvo je v bode úplnej anarchie, preto vás žiadam, aby ste vzali Korálky lásky a modlili sa za oslobodenie svojich srd, lebo Zlého možno prekonať modlitbou.“

„Milujem vás, drahé deti a žehnám vás ako Božské betlehemské dieťa a vyprosujem vám, aby ste sa modlili a mysleli na Božiu lásku pre každého z vás: V mene Otca i Syna i Svätého Duch. Amen.“

WILLIAM: Ježiš nás žehná a bozkáva ma na čelo. Ježiško sa vracia tentoraz k Svätému Jozefovi. Môj Anjel strážny, Svätý Menoloutis, je s nimi a približuje sa k našej Svätej Matke. Panna Mária je oblečená v bielom, ale má krásny plášť kráľovskej červenej s krásnou korunou. Panna Mária stojí predo mnou a žehná mi:

NAŠA PANI: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„Dnes ťa vítam, Môj syn, Môj anjel Božského svetla a lásky.“ Ďakujem ti, synu, za tvoju usilovnosť a odhodlanie nasledovať Božskú vôľu a vedieť, sladký synu, že ťa ľudia na vysokých miestach zradili, ale sleduj a uvidíš, čo Boh urobí, lebo zmení smer tých, ktorí sa ťa usilujú držať pod pokrievkou. Žehnám ťa a pozdravujem Moje deti zo sveta, ktorí odchádzajú do tmy, kde bolo veľmi tlmené žiarivé svetlo Vianoc. Ale toto by malo byť znamením pre všetky naše deti, že žijete v posledných dňoch.“

„Budúci rok to bude ešte chvíľu pokračovať, ale je v plánoch elít a Iluminátov posunúť Jednu svetovú menu zastavením plnosti príjmov medzi národmi, lebo je to plán Zlého. Jeden svet jedna vláda s cirkvou Jedeného sveta, pod satanom a antikristom.“

„Ale stane sa udalosť, ktorá šokuje Iluminátov a Svetovú energetickú skupinu, lebo sú presvedčení, že majú svet pod kontrolou.“ Zabúdajú však na to, že ovládam ľudstvo a rozbijem ich prstenec veľkej temnoty, keď Ma Cirkev vyhlási za Prostredníčku všetkých milostí a Spoluvykupiteľku ľudskej rasy, čo zničí plány Zlého.“

„Modli sa.“ drahé deti, lebo všetky Sväté miesta Zeme budú znieť jedným hlasom: KTO JE AKO BOH, veľmi skoro, lebo Zlý vie, že jeho čas čoskoro vypršal. Preto sa modlite, milé deti, lebo Nebo čoskoro zasiahne.“

„Európa bude v budúcom roku veľmi trpieť pre moslimov, ktorí spôsobia veľa problémov a vy viete, milé deti, Francúzsky panovník a Peter II. Sa modlia za udalosti, ktoré majú napadnúť Antikrista a jeho sily.“

„Afrika, v budúcich rokoch budete mať veľa sporov, lebo Antikrist bude vládnuť väčšine ľudí.“ Modlite sa za nich, lebo jeden národ bude chránený a stane sa veľkým obrancom Petra II.“

„Obyvatelia Ázie, najmä Číny: zaplaví vás veľa problémov, keď sa spojíte s ruskými silami, ktoré privedú sily Antikrista a bude to pokračovať, až kým vo veľmi blízkej budúcnosti nepríde veľká vojna.“

„Vietnam, aj keď si si vybral cestu temného mraku, vedz, že sme si vybrali dušu, ktorá bude nasledovať našu Božskú cestu nasledovaním Bieleho kamienka, ktorá privedie tvoj národ k osvieteniu a prinesie veľké víťazstvo tvojmu národu.“

„Modlite sa za milé deti z Indonézie, lebo v tejto krajine dôjde k veľkým zemetraseniam a sopečným činnostiam, ktoré privedú mnoho ľudí skrze závoj.“ Modlite sa za nich, deti Moje a krajinu Japonska: boli ste povolaní priviesť svetlo na svet, lebo je našou túžbou priviesť mnohých na svetlo veľmi skoro, ale vaša krajina bude potrestaná ako veľa častí zeme sa potopí.“

„Modlite sa, Moje milé deti z Ameriky, najmä z USA, lebo vaša zem bude rozdelená, lebo zlé plány sa dostali do vašej krajiny a musí sa trestať, aby ľudia opäť spoznali jej Boha.“

„Modlite sa, drahé deti, lebo Boh uvoľní svoj hnev na svet, kým sa ľudstvo neobráti k Nemu a nepožiada o odpustenie.“

„Milujem vás, milé deti a žehnám vám: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. A ty, Môj vojak pravdy: Rob ďalej, čo robíš, a vedz, že na teba vždy dohliadam, lebo čoskoro budeš na slobode. Žehnám ti: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen; a všetky deti Zeme vám žehnám: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„Môžeš sa Ma na čokoľvek opýtať, Moje dieťa.“

WILLIAM: Panna Mária mi odpovedala a požehnala ma trikrát a pobozkala ma na čelo + + +. Všetci traja: Ježiš, Panna Mária a Svätý Jozef požehnávajú všetkých:

SVÄTÁ RODINA: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

https://littlepebble.org/2020/12/28/message-822-27-december-2020/