Message 828 (in Slovak) – 23 May 2021

Správa 828 – 23. mája 2021 24. mája 2021 – 02:40 Doručené

SPRÁVA, KTORÚ DAL NÁŠ PÁN SKRZE WILLIAMA COSTELLIA o 16.47 – 23. MÁJ 2021

„Svet pocíti Moju Veľkú Lásku a ľudia viery dostanú sedem darov Ducha Svätého.“ (Vízia a posolstvo Ducha Svätého – 17. januára 2016)

Nedeľa Turíc

Čoskoro musí byť vyhlásená Dogma, Prostrednica všetkých milostí, Spoluvykupiteľka a Orodovníčka, Mojej Svätej Matky – Do atmosféry Zeme vstúpi asteroid; tesne predtým sa na oblohe objaví znamenie – Počúvajte Hlas Ducha Svätého, ktorý neustále varuje ľudstvo – Od dnešného dňa máte zasvätiť 7 rokov, rokov na počesť Ducha Svätého; každý rok venovaný 7 Veľkým znameniam Ducha Svätého – 31. máj bude veľkým sviatkom.

WILLIAM : Vidím Biely kríž a vidím Ježišovu tvár pochádzajúcu z kríža, ale on vychádza a ja vidím, ako sa okolo Hlavy nášho Pána zjavuje sedem Plameňov Ducha Svätého. Z kríža prichádzajú tisíce anjelov. Ježiš prichádza skrze steny môjho bytu. Anjeli majú tiež Plameň nad hlavou a spievajú: „Príď, Duchu Svätý, Stvoriteľ, príď.“ Znie to nádherne. Ježiš stojí veľmi blízko mňa. Drží Ducha Svätého vo svojej pravej ruke a Plamene ohňa sú nad Duchom Svätým. Ježiš prichádza ku mne a dáva mi Ducha Svätého a kladie Ho nad moju hlavu. Ježiš hovorí:

NÁŠ PÁN: „Dávam ti, syn Môj, Ducha Svätého, aby ťa vždy viedol a posilňoval.“

WILLIAM : Potom urobí znamenie kríža:

NÁŠ PÁN: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„Pozdravujem ťa, Môj milovaný syn, čoskoro budeš vikárom z Môjho domu na Zemi.“ Duch Svätý ťa bude inšpirovať čo robiť v najbližších mesiacoch a rokoch, pred tým, než prídeš na miesto, kde sú proroci v Božom kráľovstve, lebo tam sa dozvieš, čo by si mal vedieť, keď ťa vrátim späť na Zem, aby si v posledných chvíľach sprevádzal Cirkev Svätej Matky, skôr ako sa vrátim.“

„Modlite sa, Moje deti, za dogmu, Prostredníčku všetkých milostí a Spoluvykupiteľku a OrodovníčkuMojej Svätej Matky, ktorú treba čoskoro vyhlásiť, lebo Víťazstvo Mojej Svätej Matky sa čoskoro stane realitou.“

„Modlite sa, drahé deti, lebo svet sa veľmi skoro začne báť, lebo asteroid vstúpi do zemskej atmosféry a spôsobí veľa utrpenia niekoľkým národom, lebo ľudstvo sa stále nepoučilo to, o čo Som toľko rokov žiadal, aby sa ľudstvo zmenilo a odvrátilo od svojich hriešnych životov a vrátilo sa späť k Bohu. Modlite sa, Moje drahé deti.

Dám vám znamenie, že svet bude trestaný, lebo tesne pred príchodom asteroidu sa na oblohe objaví znamenie, preto buďte pripravení, drahé deti, lebo ľudstvo nebude poslúchať Moje prosby.“

„Je načase, aby ľudstvo počúvalo Hlas Ducha Svätého, ktorý neustále varuje ľudstvo a v deň Jeho Svätého sviatku si želá, aby ho svet vzýval, lebo je to Láska Otca a Syna, Ježiša Kristus a On hľadá iba lásku svojho ľudu. Modlite sa, sladké deti, k Duchu Svätému, aby sa ľudstvo mohlo tešiť z lásky a požehnania od Boha.“

„Moje dieťa, chcel by Som ti povedať, že keď sa staneš Mojím vikárom pre Cirkev Svätej Matky, prvým činom, ktorý máš vykonať, je vyhlásiť Svätý rok zasvätený Duchu Svätému, lebo prvým rokom tejto vlády je byť zasvätený Duchu Svätému, aby si pripravil ľudstvo na Môj Druhý Príchod. Oddnes budeš musieť zasvätiť 7 rokov, ktoré sú rokom cti Ducha Svätého, a každý rok bude zasvätený Sedem veľkým znameniamDucha Svätého.“

WILLIAM: Teraz vidím Ducha Svätého, ktorý spočíval na mojej hlave, prechádzať svetom a rozdávať oheň Ducha Svätého na ľudí na svete.

NÁŠ PÁN: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Dnes je veľmi krátke posolstvo, Môj synu. Budem s tebou hovoriť súkromne.“

WILLIAM: Ježiš ku mne prehovoril a ja som Mu poďakoval.

NÁŠ PÁN: „To je pre dnešok všetko. S Mojou Svätou Matkou sa za malú chvíľu k tebe vrátime.

31 mája – bude to Veľký sviatok – a veľmi skoro pochopíte jeho význam. Žehnám ťa, Môj synu: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Ježiš ma požehnal a prichádza a robí mi na čele znamenie kríža. +

NÁŠ PÁN: „Milujem ťa, Môj sladký Anjel Božskej Lásky: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Milujem Ťa, môj Ježišu a ďakujem Ti a milujem Ducha Svätého.