Message 836 (in Slovak) – 1 November 2021

Správa 836 – 1. novembra 2021 2. novembra 2021 – 18:44 Doručené

POSOLSTVO OD NÁŠHO PÁNA a NAŠEJ PANI WILLIAMOVI COSTELLIOVI – 1. NOVEMBRA 2021

Sviatok všetkých svätých

Vírusy budú pokračovať, ale zastavím kontrolu, ktorú zlí hľadajú, veľmi skoro – Zlý je v Ríme a ovplyvňuje Vodcov, aby vytvorili vládu jedného sveta a Cirkev jedného sveta – Moje deti, ktoré sa stali zaočkovaní – nebojte sa, ak si vezmete produkt, ktorý Som odhalil – Blízky východ vybuchne a prinesie tretiu svetovú vojnu; Moslimské národy napadnú Európu; Rusko zaútočí zo severu – Čína zaútočí na Taiwan; USA budú napadnuté; Austrália bude napadnutá – v Egypte nájdete niečo, čo vás ohromí.

WILLIAM: Biely kríž veľmi jasne žiari na oblohe. Milióny svätých anjelov tvoria dve línie s cestou uprostred. Spievajú a držia zlatý hrniec s kadidlom – a mnohí anjeli držia veľké biele kríže. Svätí Michael, Gabriel a Rafael stoja blízko mňa, ale pozerajú sa na Biely kríž. Anjeli spievajú: „Gloria in Excelsis Deo“ po latinsky. Anjeli majú oblečené biele tuniky a na pleciach majú rôzne farebné róby. Ježiš a Mária prichádzajú skrze Biely kríž a kĺžu k nim a ku mne. Ježiš drží biely kríž vysoký asi tri palce a Mária zlatý ruženec. Vidím za ním Svätého Petra a všetkých pápežov. So svätým Petrom vidím ostatných apoštolov a napravo od Ježiša vidím Mojžiša a všetkých starých svätých a v tenkej čiare za Pannou Máriou je rad svätých, ktorí sú pannami a mučeníkmi. Existuje obrovské množstvo spievajúcich hlasov. Ježiš je celý v bielom. On má zlatú korunu s dvanástimi hviezdami a Panna Mária je oblečená tiež v bielom a má okolo seba zlatú šerpu a modrú a červenú. Každá farba predstavuje jednu z veľkých cností Panny Márie, na každom rukáve goliera okolo nej sú tri tituly: Prostrednica všetkých milostí; Spoluvykupiteľka a Orodovnica. Panna Mária má korunu s dvadsiatimi štyrmi hviezdami, ktoré predstavujú dvanásť kráľovien a dvanásť veľkých členov Starého zákona. Ježiš aj Mária hovoria:

NÁŠ PÁN a NAŠA PANI: „Žehnáme ťa, náš svätý syn: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.”

WILLIAM: Svätí Michal, Gabriel a Rafael stoja predo mnou a ctia Boha a Pannu Máriu. Ježiš vykročí a hovorí;

NÁŠ PÁN: „Pozdravujem ťa, Môj milovaný a svätý syn Môjho Najsvätejšieho Srdca, obranca Božieho Slova: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.”

„Dnes oslavujeme Víťazstvo nebeských zástupov a ty, Môj syn, si správcom budúceho víťazstva. Moje milované deti sveta, ľudstvo prešlo v tomto čase veľkou skúškou s pandémiou, ktorá bola sformovaná zlom ľudstva, aby sa znížilo členstvo vo svete, preto elita sveta budú môcť prevziať kontrolu nad slabým ľudstvom.

Dovolil Som, aby sa slabosť elity preniesla s ľudstvom, lebo ľudstvo sa im odovzdalo. Ale vedzte, najdrahšie deti, toto nebude trvať dlho, lebo Moja ruka ich zasiahne a ochromí, aby si uvedomili, že nemajú nijakú moc nad Bohom, ktorý ich stvoril – ale nie svojimi zlými úmyslami. Človek sa stal skutočne slepým a arogantným, keď si myslel, že môže prevziať kontrolu nad ľudstvom bez toho, aby sme si My v Nebi neuvedomovali, čo robia.“

„Vírusy budú ešte chvíľu pokračovať, ale veľmi skoro zastavím kontrolu, ktorú zlí hľadajú. Žiadam všetkých ľudí dobrej viery, aby sa obrátili na Mňa, svojho Pána a Boha, aby sme prekonali problémy, do ktorých sa dostali. Čoskoro pošlem Nebeské armády vedené Svätým Michalom, aby čelili zlým silám, aby ich zahnali.“

„Moji milovaní ľudia – tí, ktorí sa skutočne usilujú poznať pravdu – musíte pochopiť, že Zlý je teraz v Ríme. Ovplyvňuje vodcov, aby vytvorili vládu jedného sveta, aby ovládli ľudstvo, ale chcem, aby ste pochopili, že aj keď neviditeľná vláda vlády jedného sveta a cirkvi jedného sveta neuspeje tak, ako plánujú, aj keď nepriateľ Môjho domu na Zemi do určitej miery uspeje. Praví nasledovníci Môjho Srdca budú vedieť, ako prekonať svoje plány, aj keď mnohí z Mojich skutočných nasledovníkov pri tom zomrú. Antikrist nebude plne vládnuť, kým nepríde jeho čas, aj keď bude pracovať na zjednotení všetkých Mojich detí.“

Pandémia je iba na chvíľu, lebo nebudú dosahovať čo skutočne želajú. V ich pláne je zaočkovať celú ľudskú rasu, ale môžete si byť istí, že tí, ktorí si to želajú, sa neočkujú, lebo vedia, že je to jed. Ale Mojim deťom, ktoré sa dali zaočkovať – nebojte sa, lebo ak vezmete produkt, ktorý Som odhalil svojim deťom, do určitej miery to zníži produkt [vakcínu], ale musíte mať dôveru a vieru v to, čo hovorím vy robíte. Odpúšťam všetkým svojim deťom, ktoré sa riadili nariadením autorít.“

„Deti Moje, musíte sa obrátiť na modlitby a obete, lebo je príliš neskoro čakať na nariadenia, lebo ich nedokončíte. Ale (v) niektorých prípadoch sa môžete učiť a pracovať na svojej spáse a môžete pracovať v oblastiach medicíny a zamestnaniach, ktoré pomôžu sebe a ľudstvu. Vy, Moje deti, vstúpite do života, na ktorý nie ste pripravené, lebo svet sa bude meniť.”

„Mnoho, mnoho miliónov duší bude zachytených v rozvrate sveta. Teploty drasticky klesnú, čo ľudstvo nezaznamená, lebo Slnko stratí časť svojho tepla a svet stratí časť svojej osi, kde bude svet potrestaný a tretina sveta bude potrestaná, veľmi tvrdo. Svet sa zmení, deti Moje. Strednom východe bude explodovať priniesť tretej svetovej vojny, kedy moslimský národov bude napadnúť Európa a Rusko ju inváziu zo severu.“

„Čína zaútočí na Taiwan a prinesie tretiu svetovú vojnu do sŕdc všetkých našich detí. USA bude napádal a Austrálii budú napadnutí – to všetko preto, že ľudstvo už vyhodili z lásky k svojmu Bohu a dovolili ten zlý sledovať svoj cieľ.“

„Deti Moje, deti Moje, tak dlho Som čakal, kým Moje deti rozpoznajú pravdu, ale naše deti Ma vystrihli. Keď ľudstvo skutočne zablúdi, zohne kolená, aby Ma zavolalo. Prosím vás, deti Moje, zmeňte svoje cesty a obráťte sa ku Mne a k Mojej Svätej Matke. Máme veľa anjelov a svätých, ktorí vám pomôžu.“

„Všetky Moje deti musia zobrať zrnká lásky – Svätý ruženec Mojej Blahoslavenej Matky – a hľadať Moje milosrdenstvo modlitbou korunky milosrdenstva a prosiť o Moje milosrdenstvo, lebo čakám, že každé Moje dieťa otvorí svoje srdcia a ja príde rýchlo.“

„Stále počúvajte správy, deti Moje, lebo v Egypte sa nájde niečo, čo vás ohromí. Svet čoskoro stratí svoju moc, lebo nepriateľ sa vás usiluje ovládať. Rozvodná sieť bude oslabená a prestanú silou na krátku dobu, čím budú prístroje mimo prevádzky, kde bude ľudstvo stáť ešte na krátku dobu. Ale toto vedzte, deti Moje, dôverujte Mojej láske a venujte pozornosť všetkému, čo sa vo svete bude diať, lebo JA dovolím tak veľa a potom príde Moja ruka. Modlite sa za ľudí na Taiwane, lebo mnohí ľudia práve teraz žijú v strachu.“

„Vybuchne ešte veľa sopiek, aby svetu ukázali, že s tým nie Som spokojný. Modlite sa za Rím, lebo veľmi skoro kapituluje pred silami zla. V nadchádzajúcom roku sa toho stane veľa, čo znepokojí celý svet.“

„Sledujte oblohu, lebo ľudstvo bude vystrašené, keď dôjde k udalosti, ktorá šokuje svet.“

„Ak ide o teba, Môj svätý syn, veľmi skoro dostaneš veľmi dobré správy a čoskoro sa presťahuješ späť do svojho domu, kde pripravíš ľudí na prichádzajúce Varovanie a veľmi rýchlo poputuješ k národom, aby si ich pripravil. Hoci to bude krátko, ale Božia vôľa sa stane. Tvoja úloha posledného námestníka pre Svätú Matku Cirkev vznikne veľmi, veľmi skoro.”

„Milujem ťa, Moja skala spásy pre Svätú Matku Cirkev a žehnám ťa: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého Amen. Milujem ťa, syn Môj.“

WILLIAM: Ježiš ustúpi a naša Svätá Matka predstúpi. Panna Mária drží svoj ruženec a prichádza a kladie mi svätý ruženec nad hlavu.

NAŠA PANI: „Pozdravujem ťa, Môj milovaný syn, William a žehnám ťa: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Svätý ruženec, syn Môj, je zvláštnym požehnaním – súvisí s triumfom Môjho Nepoškvrneného Srdca, lebo tento ruženec je jednou z veľkých milostí – súvisí s Mojím posledným požehnaným titulom, ktorý Mi Cirkev udelí. Súvisí to s titulom: Prostrednica všetkých milostí; Spoluvykupiteľka a Orodovnica. Tento titul je na konci, kde zvíťazím za Cirkev a potom budeš vyhlásený za pápeža Petra II., čo bude veľmi skoro.“

„Moje deti sveta, ako vám Môj Božský Syn Ježiš dal tie isté Slová, ktoré sa ozývali po celom svete, chcem ozvenou tie isté Slová, aby Som varovala svoje deti, že svet, ako ho poznáte, pomaly prichádza do Veľkého trestu, ktorý svet v tejto dobe potrebuje. Veľké Varovanie sa čoskoro objaví na ľudstvo, s Veľkým Varovaním dôjde na svete, k zrážke dvoch komét, čo svetu prinesú ľudstvu tmu za tri dni – a potom bude nasledovať šesť týždňov, kým satan a jeho zabijaci budú umlčaní, a po troch dňoch temnoty bude Slnko opäť svietiť.“

„Chcem, aby si to uvedomili všetky Moje deti, lebo ľudstvo smeruje k týmto dňom. Pripravte sa; pripravte svoje domovy, svoje jedlo a pitie. Všetky Naše deti sa musia pripraviť aspoň dva týždne, lebo svet sa zastaví, ako ho ľudstvo nikdy nevidelo ani nepocítilo.“

„Temnota komét spôsobí tmu, ktorá príde a svetlo budú mať iba domy s požehnanými sviečkami. Nebojte sa o domy, ktoré nebudú pripravené, lebo Boh zavrie domy, kde to zostane v tme. Boh ich ochráni, ale mnohí sa vyčerpajú a zahynú; mnohí budú vo svete. Boh dopustí, aby niektorí boli chránení prostredníctvom svojich anjelov. Ale vedzte, že všetci, ktorí pracovali proti Bohu a Jeho deťom, zahynú, okrem tých, pre ktorých má Boh špeciálny plán, lebo keď temnota pominie, Boh dá pochopenie. Tak sa modlite, Moje drahé deti, lebo celé Nebo čaká na to, že Boh dá Slovo a všetko sa stane.”

„A ty, Môj svätý syn, tvoj čas ide dopredu, lebo si musel čakať veľa dlhých rokov, aby sa ti splnila Božia vôľa tak, ako si dlho čakal a prešiel, aby prišla Božia vôľa.“

„Čoskoro pôjdeš do tretieho Neba, aby si sa zázračne zmenil na mladého muža, ktorý bude kázať a učiť Božie deti, aby všetci nasledovali Boží plán. Ruženec je tvoja sila. Pokračuj vpred vo Svetle Božom.

Čoskoro budeš počuť o niekom, kto je Môj posol a kto ti pomôže. Milujem ťa a žehnám ťa: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.”

„Žehnám všetky svoje deti: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Naberte odvahu, deti Moje, lebo Boh má pre vás všetkých špeciálne Dary: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.”

„Žehnám všetkých, ktorí sú ti drahí, syn Môj: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.”

WILLIAM: Ježiš povedal:

NÁŠ PÁN: „Čoskoro k nám príde Benedikt. Pokračuj v práci, ktorú sme ti dali, lebo tvoj čas bude čoskoro veľmi plný. Posielam požehnanie Svätému panovníkovi a ľuďom, ktorí ho milujú a podporujú: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Čoskoro sa stretnete. Buď v pokoji. Žehnáme vám: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“